Mindre än väntat från ECB

4 dec. 2015
Under dagen meddelade ECB att man sänker inlåningsräntan med 10 punkter till -0,30 procent, medan övriga styrräntor lämnas oförändrade. Detta i sig var väntat, men den efterföljande presskonferensen lämnade marknaderna besvikna då övriga aspekter i stimulansprogrammet inte levde upp till de nivåer som man tidigare trott, eller kanske till och med hoppats på. Prognoserna för inflationen sänktes marginellt för de kommande två åren, samtidigt som BNP-prognoserna tog ett marginellt kliv åt andra hållet

Utöver sänkningen av inlåningsräntan förlängde man också precis som väntat tidsspannet för tillgångsköpen, och de kommer nu löpa minst till och med mars 2017. Rent praktiskt hade man självfallet kunna fortlöpa med köpen även utan denna kommunikativa förändring, så detta blir mer av symbolisk värde. Man inkluderar nu även kommunala och regionala obligationer. Dessutom kommer man att återinvestera principalen från de räntepapper som förfaller, vilket innebär att man kommer att behålla storleken på balansräkningen under en längre tid. Den punkt där ECB inte levererade till den grad som marknaden hade hoppats på var storleken på tillgångsköpen, som de flesta trodde skulle utökas från dagens nivå på 60 miljarder euro per månad. Anledningen till att man valde att spara lite på krutet beror enligt Draghi på den fortsatta återhämtningen, men också att inflationsförväntningarna de facto studsat uppåt, trots att oljepriset har varit fortsatt pressat. Detta är en viktig faktor, men innebär också att man möjligen blir tvungna att göra mer om den trenden skulle vända.

Detta orsakade stora reaktioner på marknaderna, exempelvis steg tysk tioåring med mer än tio punkter, medan euron stärktes från under 1,06 och var nästan uppe i 1,09 innan den dämpades något. Inte nog med det fick beslutet även genomslag på aktiemarknaderna runt om i Europa, där OMXS30 för tillfället är ned cirka 1,8 procent. Mer än något annat är detta en korrigering för de väldigt högst ställda förväntningarna som inför dagens möte prisats in. Rörelser i denna riktning bör dock inte fortsätta i någon större utsträckning framöver, då det egentligen inte återspeglar den faktiska penningpolitiken. Detta är trots allt ett utökande av stimulanserna, och då dessa kommer att fortgå ett bra tag framöver borde det fortsätta att sätta press nedåt för euron. För svensk del innebär det lite andrum för Riksbanken, då även kronan har tappat mark gentemot euron. I vår makrokommentar från i måndags som berörde svensk tillväxt nämnde vi att caset för ytterligare agerande från Riksbanken har minskat något, och dagens valutarörelser understryker detta ytterligare.

Källa: Infront, Söderberg & Partners