Minska oron för dina investeringar med diskretionär förvaltning

16 nov. 2021
Under sensommaren och hösten har Söderberg & Partners Wealth Management flaggat för att en rekyl är trolig efter det börsrally som året inledningsvis bjöd på. När aktiemarknaden sedan vände nedåt var det många som oroade sig över sina besparingar och övervägde att sälja av sina innehav för att skydda sina tillgångar. Hur ska man agera vid dessa tillfällen för att säkra sitt sparande, och vad är viktigt att tänka på?

Är börsoron ett nytt fenomen?

När den här frågan ställs så är det förstås många som direkt inser att så inte är fallet. De som sparat under långa perioder har fått uppleva oroliga tider och ett flertal krascher. Även många relativt nya sparare har fått uppleva åtminstone ett stort fall på börsen, det som skedde under februari och mars förra året. Trots detta är det många som grips av en känsla att de måste agera, och drabbas av panik, så fort börsen faller. Dessa känslobaserade beslut resulterar allt som oftast i en lägre avkastning över tid.

Våren 2020 är ett utmärkt exempel på hur snabbt det kan vända på aktiemarknaden, som även illustrerar risken med att ta förhastade beslut vid kraftiga kursrörelser. Från den 19:e februari till den 23:e mars 2020 föll Stockholmsbörsen med 34,6 procent. Detta fick många sparare att kliva ur marknaden, då de såg hur mycket deras portfölj hade minskat i värde. När börsen sedan vände uppåt var dessa sparare inte med i uppgången och många köpte in sig igen till ett betydligt högre pris än de sålt för bara dagar tidigare.

Hur ska man då agera när börsen svänger?

Det korta svaret på den frågan är; inte alls. Det viktigaste när man investerar är att tänka långsiktigt. Om du som sparare aldrig har funderat över målet med ditt sparande, så är det hög tid att göra det nu. Ditt mål, det du planerar att använda pengarna till och när, bör alltid ligga till grund för den investeringsstrategi som du väljer – antingen i samråd med en rådgivare eller som du själv utformar.

Har du redan klarlagt ditt mål så är vår starkaste rekommendation att du håller dig till din strategi. Den kan förstås i sig innebära att man agerar vid vissa händelser, till exempel att man säljer delar av sitt innehav för att man behöver pengar till en stor planerad utgift, men detta bör alltid vara planerat i förväg. Håller man sig till sin strategi så kommer man, precis som alla andra, att uppleva både upp och nedgångar – men övertid kommer man prestera bättre än om man tagit förhastade känslobaserade beslut.

Hur länge kommer börsen svaja?

Den här frågan är omöjlig att besvara. Det man måste minnas är att rörelser på aktiemarknaden i båda riktningarna är något helt naturligt. Sedan börsen började återhämta sig från coronakraschen har vi varit relativt förskonade från några stora negativa rörelser, men undersöker man marknaden under en längre period så ser man att det vi upplevt under hösten är rörelser som vi upplevt otaliga gånger tidigare.

Börsen har haft kraftiga rörelser orsakade av oroliga förhållanden förut, och kommer att ha kraftiga rörelser påverkade av oroliga förhållanden även i framtiden. Vi vet dock att man som långsiktig sparare alltid kommer ut rikare på andra sidan efter en orolig börsperiod, och denna gång kommer inte att bli något undantag.

Minska oron med diskretionär förvaltning

Är man en av dem som förstått vikten av ett långsiktigt tänk och har ett tydligt mål kring sitt sparande, men inte själv har intresset eller tiden att själv förvalta sitt kapital, så kan man vända sig till vår diskretionära förvaltning. Det innebär att du överlåter den dagliga förvaltningen av ditt kapital till våra professionella förvaltare. Fördelen med diskretionär förvaltning är att du slipper oroa dig över kortsiktiga marknadsrörelser, samtidigt som våra erfarna förvaltare, analytiker och strateger ser till att du har en optimal exponering baserat på dina riskpreferenser och rådande marknadssituation.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Fyll i formuläret nedan så återkommer en av vår rådgivare till dig inom kort.

Låt oss hjälpa dig vidare

Vi erbjuder personlig rådgivning och kapitalförvaltning för dig med minst 500 000 kr i placerbart kapital. Fyll i formuläret, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!