När går räntan ner igen?

9 juni 2023
Vi har tvingats vänja oss vid en ny tid med hög inflation och räntehöjningar. Nyligen höjde Riksbanken reporäntan med ytterligare 50 punkter till 3,5 procent. Många ställer sig därför frågan: när når vi räntetoppen och när kommer egentligen räntesänkningarna?
Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Ansvarig taktisk allokering

Den amerikanska räntetoppen är mycket nära 

Även om Riksbankens huvudfokus är svensk inflation, är det oundvikligt för dem att inte låta sig påverkas av omvärlden och hur den amerikanska och europeiska centralbanken agerar. Om vi de facto inte redan är vid den amerikanska toppen, så talar mycket för att den är mycket nära. Efter en eventuell sista höjning i juli lär nästa steg bli bli att räntan sänks under 2024, förutsatt att inflationssiffrorna fortsätter nedåt och sysselsättningsstatistiken visar på en kylande ekonomi. Detta är även vad marknaden väntar sig i dagsläget.

När går räntan ner igen i Sverige?

”Riksbanken själva tror på en första sänkning av räntan i slutet av ränteprognosen, som sträcker sig till 2026. Vi bedömer dock att det är mer troligt att en första sänkning av räntan kan ske redan nästa år, då tecken på en avmattande ekonomi blir allt tydligare. Samtidigt börjar faktiskt inflationen att falla tillbaka”, säger Marcus Tengvall, investeringsstrateg på Söderberg & Partners.  

Även Europeiska centralbanken har lättat lite på åtstramningen och höjde bara med 25 punkter under det senaste mötet. Det ger Riksbanken lite andrum, vilket Marcus menar talar för att en sista höjning från Riksbanken till 3,75 procent i juni. Därefter förutspår Söderberg & Partners att Riksbanken kommer att ta en paus, för att sedan börja sänka räntorna under nästa år.

När går bolåneräntan ner?

När det gäller boräntorna, är det viktigt att komma ihåg att det finns en fördröjning från penningpolitik till att vi ser ekonomiska effekter i vår vardag. Det innebär att det tar 1-2 år innan den fulla effekten uppnås.  

Med anledning av detta är det viktigt att penningpolitiken är framåtblickande. Trots att det nu gått ungefär ett år sedan Riksbanken genomförde sin första höjning av räntan 2022, har vi ännu inte sett dess fulla effekt. Därför får vi räkna med att även boräntorna kommer att röra sig uppåt under sommaren och hösten, innan räntetoppen närmar sig.  

Investeringsmöjligheter på räntemarknaden  

När centralbankerna under 2022 höjde räntorna i den snabbaste takten sedan början av 1980-talet, steg marknadsräntorna kraftigt. Det blev därför tufft för alla som ägde obligationer, vilka föll i värde till följd av detta. 

Vi på Söderberg & Partners hade under inledningen av 2022 en maximal undervikt mot räntor i våra portföljer och rekommendationer. Sedan dess har vi succesivt ökat exponeringen i takt med att vi närmar oss räntetoppen. Söderberg & Partners bedömer att centralbankerna snart är klara med sina räntehöjningar, vilket gör att räntemarknaden för närvarande är mer intressant än på länge.

”För den som vill investera mer kortsiktigt och har ett högt krav på tillgänglighet, är en kortränteportfölj med låg kreditrisk och ränterisk ett bra alternativ. Avkastningen på portföljen är då relativt stabil, även vid ökad oro på ränte- eller kreditmarknaden. Men för den som kan investera mer långsiktigt, kan det också vara värt att överväga en portfölj med lite högre ränterisk”, säger Marcus.

Behöver du hjälp att se över dina investeringsmöjligheter?

Vilken investering som passar dig bäst styrs av dina förutsättningar och din unika ekonomiska situation. Det kan därför vara en bra idé att ta hjälp av en rådgivare för att diskutera vilka alternativ som är bäst för dig utifrån din sparhorisont och riskvillighet. 

Låt oss hjälpa dig vidare

Vi erbjuder personlig rådgivning och kapitalförvaltning för dig med minst 500 000 kr i placerbart kapital. Fyll i formuläret, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!