Nylanserad tjänst gör att sparare kan agera proaktivt

3 nov. 2016
Sedan i höstas finns Proaktiv Bevakning bland de tjänster som Söderberg & Partners erbjuder sina kunder. På ett enkelt sätt får sparare hjälp med att hålla koll på sin portfölj, vilket gör att de i god tid kan agera i syfte att skydda och optimera sitt sparande

– Med bevakningstjänsten Proaktiv Bevakning får kunderna reda på vad som händer när det händer, och inte långt efteråt, säger Walter Nuñez, som är produktutvecklingschef på Söderberg & Partners.

– Det ger spararen chansen att omedelbart agera, antingen själv eller genom att ta kontakt med sin rådgivare, fortsätter han.

Med stor sannolikhet är det många som tycket namnet Proaktiv Bevakning klingar bekant. Det handlar nämligen till viss del om en nylansering av en tjänst som sjösattes första gången redan 2010.

– Men det som vi nu introducerar har, trots namnet, mycket litet att göra med den gamla tjänsten. Vi har byggt om systemet i grunden, och fokus den här gången har varit att det ska vara så användarvänligt som möjligt, poängterar Walter Nuñez.

Bevakning via e-post

De kunder som har tjänsten Proaktiv Bevakning får med jämna mellanrum meddelanden om hur hens sparande utvecklas. Bevakningen kommer via e-post, och eftersom tjänsten är webbaserad så har kunden alltid tillgång till tjänsten.

– Tidigare var kunden bunden till sina rådgivningsmöten för att få information om hur portföljen utvecklats. Men världen rör sig snabbare än så, säger Walter Nuñez, som menar att lanseringen av tjänsten till stor del är resultatet av uttryckliga behov från kundernas sida.

Fyra sorters bevakningar

Proaktiv Bevakning tillhandahåller fyra typer av bevakningar. Den första, betygsbevakningen, handlar om vilka fonder som Söderberg & Partners rekommenderar. Dessa rekommendationer uppdateras varje kvartal.

– Om en sparare har en fond som vi inte längre rekommenderar, det vill säga fonden får sänkt betyg av oss, så får spararen omedelbart meddelande om det.

Portföljens avkastning

Den andra typen av bevakning handlar om portföljens avkastning.
– Vi meddelar kunden om vi kan se att avkastningen för en fond rör sig väldigt mycket åt endera hållet, säger Walter Nuñez, som berättar att när det gäller denna del av tjänsten så väljer kunden själv vilka gränser som ska överskridas för att hen ska få ett besked om detta.

Bevakar nedsidesrisk

Ett tredje bevakningsområde handlar specifikt om risken, mätt som investeringens nedsidesrisk.
– Kan vi se att risken i kundens portfölj ökar och går över vissa individuellt fastställda gränser, så får spararen också besked om det, säger Walter Nuñez.

Bevakar fondrekommendationer

Den fjärde och sista typen av bevakning gäller huruvida fondförslagen blivit uppdaterade.

– Vissa av våra kunder vill hålla sig à jour om vilka våra senaste fondrekommendationer är, och med denna tjänst så kan man bevaka fondförslagen för ett specifikt försäkringsbolag och risknivå, säger Walter Nuñez, som slår fast:

– Proaktiv Bevakning är en av våra viktigaste bastjänster och vi kommer att påbörja utrullningen av den till våra kundföretag under hösten.