Placeringar: ”Psykologin spelar oss ett spratt”

21 nov. 2017
Högsta möjliga avkastning till så låg risk som möjligt. Det är varje investerares mål, men få lyckas. Olof Lindqvist på Söderberg & Partners tipsar om hur du kan gå tillväga, hur du undviker de vanligaste minorna och – inte minst – hur du hanterar en psykologisk spärr.

– Genom att sälja av lite grand när det går bra och köpa lite grand när det gått dåligt så hamnar man oftare rätt än fel. Och det är bra för investeringarna, berättar Olof Lindqvist som arbetat med kapitalrådgivning i mer än 20 år och är chef för affärsområdet Private clients på Söderberg & Partners.

Psykologin spelar oss ett spratt

Men statistik visar att svenskar inte agerar så med sina investeringar, enligt Olof Lindqvist. Istället köper vi aktier när börsen går bra och säljer när den faller.

– Förenklat kan man säga att många köper när det är som dyrast och säljer när man får som sämst betalt, berättar Olof Lindqvist och lägger till:

– Psykologin spelar oss ofta ett spratt och man vill varken köpa när börsen faller eller sälja när den stiger.

Lösningen, enligt Olof Lindqvist, är att ha en strategi som leder till att vi handlar likadant oavsett om börsen går bra eller dåligt och där inga beslut grundas på känslor. 

Omfördela din portfölj löpande

Grunden till den strategin får investerare när de träffar sin rådgivare. Då får hen råd om hur investeringarna kan fördelas mellan olika tillgångsslag som till exempel aktier och obligationer, allt för att varje person ska få rätt risknivå på sin portfölj. Men i takt med att börsen stiger växer aktiedelen och den ursprungliga fördelningen mellan aktier och räntor ändras.

Det kan innebära att en investerare som för tre år sedan till exempel fick rådet att ha 50 procent i aktiefonder och 50 procent i räntebärande värdepapper kommer att ha en betydligt högre andel, kanske 75 procent, i aktiefonder.

– Det medför att portföljens risknivå har ökat markant eftersom aktiemarknaden generellt sett har högre risk än räntemarknaden, slår Olof Lindqvist fast.

Därför är det viktigt att omfördela – eller rebalansera som det kallas i branschen – dina investeringar successivt. Det innebär att man återställer portföljen till den ursprungliga fördelningen mellan aktier och räntor.

– Jag anser att man minst en gång per år bör gå igenom sina investeringar. Våra rådgivare hjälper mer än gärna till, berättar Olof Lindqvist.

En fördel med att göra det är att man då automatiskt kommer – som Lindqvist sa tidigare – att ”sälja av lite grand när det går bra och köpa lite grand när det gått dåligt”.

Gör oftare rätt än fel

Att ”köpa på botten och sälja på toppen” är en dröm för många, men i praktiken är det lättare sagt än gjort. Men genom att köpa och sälja succesivt kommer man en lång väg mot ett bra sparande.

– Man kommer oftare göra rätt än fel. Men framför allt blir man inte förloraren som köper och säljer vid helt fel tillfällen och det är mycket viktigt vid långsiktiga investeringar, konstaterar Olof Lindqvist.