Presterar kvinnliga fondförvaltare bättre?

7 feb. 2023
Finansbranschen domineras fortfarande av män, speciellt när vi ser till yrkesgruppen fondförvaltare. Ändå finns det undersökningar som pekar på att kvinnliga fondförvaltare presterar bättre än sina manliga kollegor. Hur kommer det sig – och kan resultaten bidra till att branschen påverkas i en mer jämställd riktning? Sparplattformen Levlers VD, Louise Hagsten, ger oss sin syn på detta.

Kvinnliga fondförvaltare genererade ett högre resultat

Många områden inom finansbranschen domineras av män och tittar vi på antalet fonder som drivs av kvinnliga fondförvaltare, är de relativt få. Beroende på marknad och vilken jämförelse du gör, brukar siffran landa på att omkring 10 – 20 procent av fonderna förvaltas av kvinnor.

En låg andel – men med ett gott resultat. Det visar investmentbanken Goldman Sachs genomgång av aktivt förvaltade USA-fonder (2021). Där framgick det att fonder med enbart kvinnliga fondförvaltare presterade något bättre än dem som förvaltades av män. På ett år hade fonderna som förvaltades av män i genomsnitt gått upp med 16 procent, i jämförelse med fonderna som förvaltades av kvinnor, vilka hade gått upp i genomsnitt 20 procent. Samma tendens syntes även när de tittade på längre tidsperioder, som på tre och fem års sikt.

”Finansbranschen har av tradition varit väldigt mansdominerad och givetvis har jag förhoppningar om att fler kvinnor ska vilja söka sig till en bransch som är så central för vårt välstånd och vår samhällsutveckling som denna. Vi har sett en förändring under de senaste decennierna men än finns det mycket kvar att göra. Alla typer av undersökningar som lyfter kvinnors prestationer är såklart positiva för att driva förändringen”, säger Louise Hagsten, VD på sparplattformen Levler.

Samtidigt finns det andra studier, bland annat en undersökning som Morningstar gjorde 2018 som visade att kön inte hade någon påverkan på avkastningen för fonden överhuvudtaget.

Skillnader mellan män och kvinnor i privat fondsparande

När det kommer till privat sparande i fonder, finns det undersökningsresultat som visar på tydliga skillnader mellan män och kvinnor. Sommaren 2022 publicerades en undersökning som Kantar Sifo Prospera utfört på uppdrag av Fondbolagens förening. Undersökningen visar att det är fler män som sparar privat i fonder.

Dock visade undersökningen även att allt fler kvinnor har börjat fondspara under 2021 och 2022. Skillnaden mellan andelen män och kvinnor som fondsparar har därmed minskat från sju procentenheter till två.

”På Levler vill vi få ännu fler kvinnor att börja spara privat, även här ser vi skillnader. Männen sparar helt enkelt mer än kvinnor gör", säger Louise.

Kvinnorna är mindre riskbenägna än männen. 33 procent av kvinnorna tycker att låg risk är viktigast medan motsvarande siffra för männen är 20 procent. Kan det vara dessa beteendeskillnader som gör att en del undersökningar visar att kvinnliga fondförvaltare presterar bättre?

”Jag ser olika skäl till att kvinnor ibland kan vara mer framgångsrika investerare. Generellt sett så finns det undersökningar som styrker att kvinnor som sparar privat, ofta tar lite mindre risk än vad män gör. Dock betyder inte det att kvinnor inte tar risk alls. Det behöver du göra för att få resultat och avkastning men det kan vara så att kvinnor tar en mer balanserad risk än vad män gör. Ett beteende som jag tror även kan speglas bland fondförvaltare och de val som de gör”, säger Louise.

Hur hittar jag fonder med kvinnliga förvaltare?

På Levler kan alla som vill spara i fonder öppna ett ISK-konto och enkelt komma igång med sitt fondsparande. I Levler finns det även en kategori som går under namnet Kvinnliga fondförvaltare, där Levler har samlat alla fonder som förvaltas av minst 50 procent kvinnor.

”Vi skapade kategorin för att uppmärksamma fonder som förvaltas av kvinnor just för att branschen är snedfördelad när det gäller kön. Ett skifte har dock börjat skönjas och glädjande nog ser vi fler aktiva kvinnliga aktieanalytiker och fondförvaltare både i bolagen och i media. Kategorin finns till för att hjälpa dem som vill hitta dessa fonder och är nyfikna på om kvinnliga fondförvaltare kan prestera bättre”, säger Louise.

Hos Levler hittar du även andra fondkategorier och tips från investeringschefen Joakim Bornold. Oavsett vilka fonder som du tror på, hittar du dem på Levlers plattform som har över 2000 fonder i sitt utbud.

”Vi vill att det ska vara enkelt att fondspara, därför är Levler utformad på ett sätt som gör att det är lika enkelt att handla fonder, som att handla kläder på nätet. När du sparar hos Levler får du även 25 procent rabatt på förvaltningsavgiften och ränta på ditt ISK-konto. Så det finns många skäl till att prova och jag hoppas att vi får se fler fondsparare hos Levler under 2023”, säger Louise.

Om du är intresserad av att börja fondspara privat, hittar du Levler i App Store och och i Google Play samt på hemsidan levler.se.