Så hittas guldkornen bland småbolagen

9 juni 2015
En portugisisk korktillverkare, ett holländskt handelsbolag som är aktiva inom bland annat nötter, te och solrosfrön samt svenska Kopparbergs Bryggerier, världskänt för sin cider. Det är tre exempel på framgångsrika bolag som Didner & Gerge Small and Microcap investerar i.

Didner & Gerge Small & Microcap är fonden som letar världen över efter småbolag med potential. Hittills har den strategin slagit väl ut. Sedan fonden startade i augusti 2014 har den stigit med drygt 30 procent, vilket är mer än fondens jämförelseindex. 

Alla Didner & Gerges fonder förvaltas efter den investeringsfilosofi som bolagets grundare, Henrik Didner och Adam Gerge, tog fram när bolagets första fond startade på 90-talet. 

– Vi investerar långsiktigt i välskötta bolag som vi förstår oss på. Dessutom ska de ha goda förutsättningar att stiga i värde, men inte nödvändigtvis i morgon utan på sikt, säger Carl Granath som på traditionsenligt vis förvaltar fonden tillsammans med en kollega. 

– Vi kombinerar traditionell bolagsanalys med sunt förnuft och försöker tänka så fritt som möjligt. Förutom att bolagen ska vara välskötta letar vi efter bolag med tillväxtmöjligheter och en rimlig värdering. Att vi är två förvaltare innebär att vi kan bolla idéer om placeringar mellan oss vilket vi ser som en fördel, säger Henrik Sandell, fondens andra förvaltare. 

Analyserar småbolag över hela världen

Didner & Gerge Small & Microcap placerar i små och riktigt små bolag, vilket innebär i investeringar i bolag med ett marknadsvärde från några hundra miljoner kronor och uppåt. Huvuddelen av fondens investeringar är i bolag med ett börsvärde som understiger 10 miljarder kronor. Fonden kan placera i bolag runt om i hela världen. Vid utgången av första kvartalet hade fonden en geografisk tyngdpunkt mot Europa, men även ett antal innehav i Japan och Nordamerika. Inom Europa har fonden flest innehav i Tyskland.

– Vi fokuserar på enskilda bolag, inte på länder eller branscher. Den geografiska exponering som vi har är en följd av var vi hittar bra bolag. Oupptäcka bolag, udda nischer och specialiserade, alltså renodlade, företag står högt upp på vår lista, säger Henrik Sandell. 

Det franska mjukvarubolaget Cegid, som erbjuder lösningar för revisorer, Human Resources och detaljhandel är ett bra exempel på ett missförstått bolag. När de båda förvaltarna fick korn på företaget hade det uppvisat en intäktstillväxt på måttliga 2 procent över ett antal år.

– När vi grävde djupare insåg vi att Cegid hade gjort en strategisk omläggning av sin verksamhet genom att övergå från licensförsäljning till prenumerationsförsäljning samt att krympa sin hårdvarudistribution som i ursprunget stod för knappt 20 procent av verksamheten. Dessa faktorer dolde den underliggande tillväxten i kärnaffären som faktiskt varit över 5 procent under perioden. Enligt vår mening fick vi en möjlighet att köpa ett tillväxtbolag som var värderat som om det hade nolltillväxt, säger Carl Granath.

Nötter och vinkorkar gav bra utdelning

Det holländska företaget Acomo är ett handelshus för varor som te, nötter och kryddor, en udda nisch. Även det bolaget hittade förvaltarna via sin egen databas som omfattar tusentals företag och aktien har haft utvecklats starkt sedan inköpstillfället. 

– När vi satte oss in i branschen såg vi fördelarna med Acomos nisch. Produkterna som Acomo fokuserar på handlas inte på en råvarumarknad vilket är fallet med andra råvaror som till exempel kakao. Vi tilltalas av att bolagets intjäning påverkas mer av det värde de tillför än prisutvecklingen på de varor man handlar med, säger Henrik Sandell som även lyfter fram den franska vintunnebindaren TFF Group som en bra placering. 

Stora bolag som ABB är verksamma inom en rad olika delbranscher. Investerare som vill komma åt enbart en del av deras verksamhet får allt annat på köpet. Det är en anledning till att fonden letar efter renodlade bolag. Det tyska bolaget Kuka, världsledande tillverkare av industrirobotar, konkurrerar med ABB men ger en ren exponering mot robotar och automationslösningar. 

– Det svenska bryggeriet Kopparbergs Cider är världskänt för sin cider. Om vi istället skulle investera i ett större bolag i sektorn, som Carlsberg, så hade värdeutvecklingen framförallt påverkats av utvecklingen av bolagets ölförsäljning. Kopparberg däremot, har sin huvudsakliga exponering mot cider som är en tillväxtnisch internationellt och dessutom uppfyller bolaget många av våra andra kriterier, säger Carl Granath. 

Stora bolag, till exempel Ericsson och SKF, följs av många analytiker. Men de allra minsta bolagen följs ofta inte av några analytiker. Just det analysgapet öppnar för bra investeringsmöjligheter. 

– Bland småbolag finns ett större antal oupptäckta guldkorn än bland storbolagen. Samtidigt är spannet mellan bra och dåliga bolag större bland mindre bolag. Därför är det extra viktigt att välja rätt bolag och det tror jag att vi med vår aktiva och analysdrivna förvaltning har goda förutsättningar att lyckas med, säger Henrik Sandell. 

Fakta: Didner & Gerge Small and Microcap

Didner & Gerge Small and Microcap är en aktiefond som placerar i små och riktigt små bolag världen över. 

Förvaltare: Carl Granath och Henrik Sandell

Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av fondens faktablad innan du gör en insättning. Informationsbroschyr och faktablad finns att tillgå hos fondbolaget på www.didnergerge.se eller tel: 018-640 540.