Se Investerarbrevet.live i direktsändning

24 okt. 2016
Här kan du se eventet live direkt från Fotografiska i Stockholm den 24 oktober klockan 17:00-21:30.

Program
17:00 Inledning – Omvärldsbevakning av börsbolag
Ingmar Rentzhog, vd, Laika Consulting hälsar välkommen och presenterar funktioner och möjligheter med den nya mobilappen för investerarbrevet.se. Därefter välkomnas kvällens moderator Louise Hagsten upp på scen.
17:10 Ta inte beslut baserat på genomsnittet
Gustaf Rentzhog, koncernchef Söderberg & Partners
17:30 Investeringar i Europa till lägre risk 
Niklas Ekmark, placeringsexpert, Danske Invest
17:50 Långsiktigt hållbara affärsmodeller
Michael Eriksson, marknadschef, Didner & Gerge
18:10 Investeringsmöjligheter i Europa efter Brexit
Victor Rozental, Sales Manager, Schroders
18:30 Debatt kring det politiska läget inför presidentvalet under ledning av Peter Malmqvist
19:10 Nyhetsbyrån Direkt intervjuer
Nyhetsbyrån Direkts reporter intervjuar intressanta föreläsare och experter som deltar på eventet.
19:40 Avkastning i en nollränte-värld
Henrik Dahlgren, Head of Investments Offering Life, SEB
20:00 Att skapa absolut avkastning och reducera risk i en osäker aktiemarknad
Göran Tornée, grundare & förvaltningsansvarig & Håkan Filipson, grundare & portföljförvaltare, Adrigo
20:20 Investeringsmöjligheter i tillväxtmarknader
Jonas Karlson, Vice President, BlackRock
20:40 Bra byggstenar för en portfölj i lågräntemiljö och svängig börs  
Stefan Moberg, Senior Sales Manager, Catella
21:00 Tillväxmarknadernas återkomst – Efter en period med dålig avkastning på tillväxtmarknaderna talar mycket för en stark återkomst!  
Otto Hedenstierna, Director, UBS
21:20 Louise Hagsten och Ingmar Rentzhog tackar för kvällen, vinnare av kvällens tävling presenteras