Trump mot seger i presidentvalet

9 nov. 2016

Vad vet vi idag? 

En av världens största shower har slutligen nått vägs ände och när valet summeras ser Donald Trump ut att ta hem segern samtidigt som republikanerna vinner en majoritet i kongressen. Under den senaste tiden har opinionsundersökningar pekat på stora svängningar och så sent som i början av veckan presenterades en mätning i en av de viktigaste vågmästarstaterna, Florida, som pekade på en vinst för Donald Trump. Ändå får dagens resultat anses som en stor överraskning både för en stor del republikaner, globala politiker och värdepappersmarknader. I grunden handlar det om en stor osäkerhet på grund av bristande kommunikation kring många av de utfästelser som har gjorts och Trumps väntade brist på samarbete med övriga representanter från partiet. I och med majoritet i både senaten och representanthuset är förutsättningarna för att få igenom beslut lättare nu än under Obamaadministrationen, men stor risk finns att det blir svårt att nå enighet i vissa frågor.

Hur ser närmaste framtid ut? 

Trumps väntade politik är svår att bedöma och de scenarion som oberoende marknadsbedömare har gjort skiljer sig kraftigt. I fokus ligger framförallt uttalanden kring frihandelsavtalet och strafftullar gentemot Kina och Mexiko, men även väntade kraftiga skattesänkningar och stora investeringar i infrastruktur. Sammantaget skapar det en oro för ett kraftigt ökat budgetunderskott och en ökad statsskuld, men en stor del av den väntade ekonomiska politiken återstår fortsatt att se. Det kan vara värt att poängtera det faktum att de ekonomiska konsekvenserna av Trumps politik inte nödvändigtvis behöver vara negativa, och de mer kontroversiella punkterna i den valkampanj han har fört kan i många fall vara hård retorik för att få ökad förhandlingskraft när det kommer till olika avtal med externa parter. 

Väntad marknadsreaktion? 

På grund av den ökade osäkerheten väntas initialt en större nedgång på världens börser. Terminsmarknaden indikerar nedgångar på uppemot 5 procent på den amerikanska börsen och andra globala aktiemarknader lär följa efter. Större nedgångar noteras även tidigt på morgonen på de asiatiska börserna samt ett ras för den mexikanska peson. Rörelsen för den amerikanska dollarn är relativt begränsad med förvisso stor nedgång mot exempelvis den japanska yenen, men inte till nivåer som sticker ut relativt de senaste veckorna. Guldet stärks i den inledande handeln, vilket är naturligt i orostider.

Hur ska man agera som investerare? 

Den kortsiktiga oron är i fokus de närmaste dagarna och med det vi vet idag kommer marknadsaktörer ha mycket svårt att justera prognoser för ekonomisk tillväxt för de närmaste åren. Risk finns att den ekonomiska aktiviteten avtar på kort sikt och att Federal Reserves väntade höjning i december uteblir. Men Trumps politik är i grunden tillväxtvänlig och låga bolagsskatter gynnar börsbolagen. Det är därmed inte självklart att vinstprognoser ska behöva justeras ned och när dammet har lagt sig och börser fallit kommer relativvärderingen för aktiemarknaden gentemot obligationsmarknaden se attraktiv ut. Vi har tidigare varnat för större svängningar i samband med en vinst för Trump, men gör inte bedömningen att vi har sett det sista i konjunkturcykeln.