Utvärdering av Trygghetsförvaltningen

29 sep. 2016

Vi har tagit bort den 10-årsutvärdering vi tidigare hade utlagd gällande Trygghetsförvaltningen. Vi anser att Trygghetsfonderna är en fortsatt bra investering för många kunder men just 10-årsutvärderingen använder vi inte längre. Utvärderingen har fått kritik av Konsumentverket där de ansåg att den var en överträdelse mot marknadsföringslagen och den skapade en olycklig diskussion om hur man kan jämföra olika typer av fonder över tid. Därför har vi slutat att använda just den utvärderingen. 

Vi fortsätter följa diskussionen och vi vill poängtera att det finns olika tolkningar av hur dessa jämförelser ska göras. Samtidigt vill vi inte bidra till några oklarheter i hur man kan jämföra olika typer av fonder över tid, varken till våra kunder eller till media.

Om du har frågor gällande detta är du välkommen att kontakta Louise Hagsten, marknadschef på Söderberg & Partners, louise.hagsten@soderbergpartners.se