Vad tror USA:s centralbank om räntans utveckling?

8 sep. 2023
I slutet av augusti, med drygt tre veckor kvar till nästa räntemöte i USA, träffades världens centralbanker på den årliga konferensen i Jackson Hole. Som vanligt låg fokus på den amerikanska centralbankschefens tal, eftersom Jerome Powell sätter tonen på den globala räntemarknaden. Cathrine Danin, investeringsstrateg på Söderberg & Partners, delar med sig av sina tankar kring årets konferens. Vilka ledtrådar fick vi som kan besvara frågan: När sänks räntan?
Cathrine Danin
Cathrine Danin 
Investeringsstrateg

Investerarna hoppades på ledtrådar i Powells tal

Jerome Powells tal hamnade åter i fokus på konferensen i Jackson Hole. Förhoppningen var att talet skulle ge ledtrådar kring ränteutvecklingen och ränteläget påverkar i förlängningen även börsen.  

Vid tidigare tillfällen har USA:s centralbank ibland valt att kommunicera förändringar under just denna konferens, vilket gjorde att många investerare hoppades få insikter kring:

  • bankens inflations- och räntesyn, i och med att USA:s ekonomi har varit motståndskraftig
  • bankens agerande vid olika ekonomiska utfall

I fjol pratade Powell bland annat om ”smärtan” som behövs för att dämpa prisökningstakten. Talet skickade ett tydligt budskap till marknaden, där investerare hade ifrågasatt hans övertygelse, och marknadens prissättning ändrades under hösten. Men nu befinner vi oss i en ny miljö.

När sänks räntan?

I år fanns det inget behov att styra om marknaden och därför räknade analytiker med ett odramatiskt tal. Så vilka ledtrådar fick vi?

”Årets tal var tråkigt, nyhetsfattigt och balanserat vilket fick marknaden att gäspa”, säger Cathrine Danin, investeringsstrateg på Söderberg & Partners.  

Powell konstaterade att inflationen har fallit men att prisökningarna behöver dämpas ännu mer. Han menade att den amerikanska centralbanken behöver vara försiktig framöver och väga riskerna med att göra för mycket – mot att göra för lite. Att det finns argument både för och emot flera räntehöjningar.  

Samtidigt klargjorde Powell att centralbanken avser att hålla räntan på en fortsatt hög, åtstramande nivå till dess att inflationen på ett övertygande sätt rör sig mot målet om 2 procent. Så vad innebär detta för räntehösten? Kort och gott skulle det kunna sammanfattas som att ”vi får vänta och se”. Om inflationen vänder upp igen kommer fler höjningar. Men om prisökningarna avtar, kan vi pusta ut och sedan rikta fokus mot frågan: När sänks räntan? 

Väntar nya investeringsmöjligheter till hösten?  

Cathrine menar på att styrräntorna - med USA i spetsen – med stor sannolikhet har nått, eller är mycket nära räntetoppen. Inflationen har redan fallit och väntas fortsätta dala i höst.  

Investerare behöver förmodligen se bevis på att inflationen närmar sig 2 procent och stabiliseras samt att centralbankerna är klara med sina räntehöjningar, innan obligationsräntorna börjar falla. Om så är fallet, kommer obligationsräntorna i närtid att röra sig i ett snävt intervall. 

”När investerare övertygas om att den amerikanska centralbanken är klar med sina räntehöjningar, brukar räntor med längre löptider falla. I takt med att räntorna faller kommer det att bli aktuellt att öka ränterisken (durationen), men där är vi alltså inte riktigt än. Just nu kvarstår vår neutrala syn på duration, men senare i höst väntas alltså räntebärande värdepapper med längre löptider bli mer attraktiva”, säger Cathrine. 

Fallande långräntor skulle gynna räntekänsliga bolag och stötta en fortsatt börsuppgång i höst. Om det sker, bör Nordamerika prestera bra, som har en gynnsam sektorsammansättning med många tillväxtorienterade bolag. Vi fortsätter därför att övervikta Nordamerika och undervikta Europa, som enligt oss har en mindre fördelaktig sektorsammansättning för en sådan miljö, med flera värdebolag.

Sammanfattningsvis ser det ut som att vi går mot en spännande höst, vilken kan bjuda på många överraskningar och nya investeringsmöjligheter. 

Vill du få hjälp att se över dina investeringsmöjligheter inför hösten?

Vilka investeringar som passar dig bäst styrs av dina förutsättningar och din unika ekonomiska situation. Vi på Söderberg & Partners hjälper många kunder med förmögenhetsrådgivning och kapitalförvaltning. Hos oss kan du få hjälp av en rådgivare att se över vilka alternativ som är bäst för dig, utifrån din sparhorisont och riskvillighet.

Fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi dig. 

Om konferensen i Jackson Hole

Den regionala centralbanken i Kansas City (USA) anordnar årligen en konferens i dalen Jackson Hole. Här samlas bland annat världens centralbanksledamöter, akademiker och ekonomer för att diskutera ekonomisk politik. Under konferensen diskuteras ekonomiska frågor, konsekvenser och politiska möjligheter som hör till årets tema. I år var temat för konferensen ”Strukturella skift i den globala ekonomin”. 

Låt oss hjälpa dig vidare

Vi erbjuder personlig rådgivning och kapitalförvaltning för dig med minst 500 000 kr i placerbart kapital. Fyll i formuläret, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!