Vässa din ränteportfölj med europeiska företagsobligationer

9 juni 2015
I en tid när korträntefonder knappt ger någon avkastning väljer allt fler att inkludera företagsobligationer, som har en högre avkastningspotential, i sin ränteportfölj. Danske Invests fond Global Corporate Bonds är en prisbelönt produkt inom detta segment som ger tillgång till europeiska obligationer av hög kvalitet och har fyra stjärnor i betyg hos Morningstar.

De senaste åren har de globala räntenivåerna sjunkit allt lägre, och idag befinner de sig på historiska bottennivåer. Det har skapat ett stort intresse för alternativ eller komplement till traditionella korträntefonder som knappt ger någon avkastning idag. Fonder som investerar i företagsobligationer med hög kvalitet tillhör de mest populära då de kombinerar den högre avkastningspotentialen hos företagsobligationer med en mer fördelaktig riskprofil. Ett exempel på denna typ av fond är Danske Invest Global Corporate Bonds som erbjuder internationell exponering med betoning på Europa och har fyra stjärnor i betyg av Morningstar. 

Enligt fondens förvaltare Andreas Dankel finns det ett flertal faktorer som talar för investeringar i just europeiska bolag för tillfället.

– Den Europeiska centralbanken ECB har kommit igång med sina obligationsköp vilket fortsätter att pressa ned räntorna till fördel för de europeiska företagen. Dessutom har eurons fallande växelkurs gentemot dollarn och det låga oljepriset stärkt marginalerna och konkurrenskraften hos de exporterande bolagen. Det gör att det ser riktigt förnuftigt ut för de europeiska bolagen nu när regionens ekonomiska tillväxt har börjat komma igång.

Starka europeiska bolag innebär att fonden kan välja mellan ett stort urval av intressanta obligationer samtidigt som kreditrisken kan hållas låg. Andreas Dankel och hans team går ända ned på obligationsnivå när de väljer sina investeringar för att maximera den riskjusterade avkastningen och behöver inte begränsa sig till någon särskild fördelning mellan olika sektorer.

Förvaltning för både institutioner och privatpersoner

Professionella institutionella investerare brukar ofta ligga steget före privatpersoner när det gäller att ta till sig nya investeringsformer, och företagsobligationer är inget undantag. Därför kan det vara tryggt att veta att fonden Global Corporate Bonds förvaltas på exakt samma sätt som Danske Invests institutionella erbjudanden. 

– Vår förvaltning inom företagsobligationer har en stark historik och vi har sett ett mycket stort inflöde till våra produkter under de senaste åren. Att vi erbjuder samma förvaltning till såväl stora institutioner som privatpersoner är något av en kvalitetsstämpel och gör det möjligt att dra nytta av vår erfarenhet och kunskap oavsett vem du är, säger Andreas Dankel.

Fortsatt lågränteklimat att vänta

Den kraftiga pressen nedåt för räntenivåerna gör att Andreas Dankel inte tror på några större räntefall under det kommande året, men samtidigt förväntar han sig fortsatt låga räntor under överskådlig tid vilket innebär ett relativt stabilt klimat för fonden att agera i.

– Dagens lågränteklimat gör det utmanande för ränteförvaltare att leverera lika hög avkastning som under de senaste åren. Det gör det viktigt att vara realistisk som investerare och väga olika erbjudanden emot varandra snarare än att titta på historiska resultat. Jag tror inte att vi kommer att lyckas nå förra årets avkastning om uppemot 10 procent, men samtidigt är jag övertygad om att vi har ett konkurrenskraftigt erbjudande inom vårt tillgångsslag.

Att fonden Global Corporate Bonds står sig väl i konkurrensen tycker även fondmarknaden.se som utnämnde fonden till bästa räntefond 2014 oavsett underkategori. Det finns med andra ord goda skäl att titta närmare på denna produkt för de som vill inkludera företagsobligationer i sitt räntesparande framöver. 

Låt oss hjälpa dig vidare

Vi erbjuder personlig rådgivning och kapitalförvaltning för dig med minst 500 000 kr i placerbart kapital. Fyll i formuläret, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!