7 tips för en smartare deklaration

10 feb. 2023
Våren närmar sig – och med den även årets deklaration. Ett vårtecken som kan upplevas som komplext och besvärligt för många. Söderberg & Partners skattejurist Pernilla Ask Nordström hjälper dig att reda ut vad som är viktigt att ha koll på inför deklaration 2023.
Pernilla Ask Nordström
Pernilla Ask Nordström 
Deklarationsspecialist

Granska din deklaration – det kan löna sig

Den 14 mars 2023 öppnar Skatteverkets e-tjänst för årets deklaration. Om du har en digital brevlåda – som exempelvis Kivra - kommer du att få dina deklarationsblanketter redan mellan den 6-10 mars. Om du är en av dem som hellre vill göra din deklaration på papper, får du vänta tills att deklarationen skickas ut fysiskt. Det sker mellan den 15 mars–15 april.

På deklarationsblanketten är många uppgifter redan ifyllda av Skatteverket som har hämtat in information från din arbetsgivare, bank och försäkringskassa. Om du tycker att det är besvärligt att deklarera kan det vara lockande att godkänna den direkt utan granskning. Men tänk på att du då kan missa avdrag i din deklaration som du har rätt att göra. Det är därför en bra idé att ta dig tid att se över detta och granska de redan ifyllda siffrorna.

– Det kan löna sig att ägna någon minut åt att granska de redan ifyllda uppgifterna och inte frestas av att godkänna deklarationen direkt. Tänk igenom om det finns något som kan påverka din deklaration? Godkända avdrag kan ge dig pengar tillbaka eller mindre kvarskatt, därför bör du alltid gå igenom deklarationen innan du godkänner den. Om du är osäker på vilka avdrag som du har rätt att göra, kan det vara en god idé att ta hjälp av en skattejurist, säger Pernilla Ask Nordström, skattejurist på Söderberg & Partners.

Så hanterar du uppskov, försäljning och avdrag i din deklaration

Finns det avdrag som du har rätt att göra i din deklaration? Eller har du möjlighet att kvitta en förlust mot ett tidigare uppskov? Pernilla Ask Nordström listar några smarta åtgärder som kan ge dig en mer lönsam deklaration:

 1. Har du köpt tjänster som du kan få rut- eller rotavdrag för?  
  Rot- och rutavdraget räknas ihop och som högst kan du få 75 000 kronor i avdrag per person och år. Rotavdraget i sig själv får dock högst vara 50 000 kronor per år. Rut- och rotavdraget gäller endast kostnaden för arbetet inklusive moms. Material, verktyg, parkeringsavgifter och resekostnader till och från arbetsplatsen får inte räknas med.

  Äger du och din partner en fastighet tillsammans? Då kan ni fördela rotavdraget sinsemellan, vilket kan vara till fördel om en av er har för låg skattepliktig inkomst för att beviljas rotavdrag. Om du vill göra en omfördelning, gör du det i deklarationen genom att kryssa i en ruta under ”Övriga upplysningar”.

 2. Har du och din partner ett gemensamt lån? 
  Om du och din partner har ett gemensamt lån kan det löna sig att omfördela räntekostnaderna i syfte att få bättre effekt av ränteavdraget. Omfördelningen gör man direkt i deklarationen genom att stryka de förtryckta beloppen och ersätta dem med nya belopp.

 3. Har du sålt din bostad och vill ansöka om uppskov?  
  Vid försäljning av bostad ska du deklarera försäljningen. Det gäller alla sorters bostäder. Har du gjort en vinst på bostadsförsäljningen kommer du att bli beskattad med 22 procent av vinsten.

  Du kan dock ansöka om uppskov med reavinstskatten om du har sålt din permanentbostad med vinst och därefter köpt en ersättningsbostad i rätt tid. Du måste dock ändå betala skatten, men kan skjuta upp hela eller delar av den. Tidigare behövde du betala ränta på uppskovet men från den 1 januari 2021 har den tagits bort. De nya reglerna gäller för både gamla och nya bostadsuppskov.

 4. Har du gjort en förlust under deklarationsåret och har ett tidigare uppskov?  
  Då kan du återföra hela eller delar av uppskovsbeloppet i förtid. Det innebär att du återför vinsten från en tidigare försäljning till beskattning, vilket kan vara en fördel om du vill kvitta vinsten mot en förlust.

  Det kan också vara en god idé att återföra ett uppskovsbelopp till beskattning om din skattepliktiga inkomst är för låg för att du ska kunna utnyttja rotavdraget.

 5. Undvik kostnadsränta på kvarskatt genom extrainbetalning. 
  Om du vet att du kommer få ett underskott på skattekontot (kvarskatt) kan du göra en extra inbetalning för att slippa ränta. Kvarskatt kan du få när du har sålt en bostad eller värdepapper med vinst, men även om du har hyrt ut en bostad eller om din arbetsgivare har dragit för lite i skatt.

  Din eventuella kvarskatt framgår i slutskattebeskedet som du får efter att du deklarerat. Men redan innan du deklarerar kan du göra en så kallad extra inbetalning, för att undvika kostnadsränta.

  Sedan den 1 februari 2023 är räntan på skattekontot höjd till 3,75 procent. Det är därför extra viktigt att fundera på om du bör göra en förskottsinbetalning. Om du helt vill undvika kostnadsränta och räknar med ett underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kronor bör en inbetalning göras senast den 13 februari 2023.

 6. Har du ett ISK-sparande? 
  Om du har ett investeringssparkonto (ISK) och sparar i aktier och fonder, betalar du en årlig schablonskatt på värdet av sparandet. Schablonintäkten rapporteras till Skatteverket och blir förifyllt i deklarationen.

  Det kan vara bra att känna till att det kan resultera i en oförutsedd restskatt på grund av att skatten betalas i efterhand. Men du kan även se det som ett uppskov med skattebetalningen.

 7. Tidigare skattebesked innebär tidigare betalning av kvarskatt.  
  En nyhet inför deklarationen 2023 är att fler än dem som godkänner sin deklaration tidigt, kommer att få sitt skattebesked i juni istället för i augusti som tidigare. Eftersom skatten ska betalas inom 90 dagar efter beslutet, innebär det även att betalningen ska ske tidigare. I de flesta fall ska inbetalningen ske den 12 september, något som är viktigt att ha koll på om du väntar kvarskatt.

Viktiga datum för din deklaration 2023

6-10 mars Deklarationen kommer till din digitala brevlåda.
14 mars Skatteverket öppnar sin e-tjänst för deklaration, under samma period skickas deklarationsblanketter på papper ut. 
30 mars Den sista dagen att godkänna din deklaration digitalt för att få skatteåterbäring i april.
5-6 april Skatteåterbäring betalas ut till dig som har deklarerat senast den 30 mars.
2 maj Den sista dagen att deklarera.
8-9 juni Skatteåterbäring betalas ut till dig som har deklarerat senast den 2 maj.
12 september Den sista dagen att betala kvarskatt för dig som får slutskattebesked i juni.

Vill du få hjälp att se över din deklaration eller din ekonomi i stort?

Då kan du få hjälp av våra erfarna skattejurister och rådgivare.   
Vi hjälper dig med alla frågor kring din deklaration. Vi har experter inom olika finansiella områden vilket innebär att vi kan hjälpa dig med hela din eller ditt bolags ekonomi. Kontakta oss, så berättar vi mer. 

Låt oss hjälpa dig vidare

Vi erbjuder personlig rådgivning och kapitalförvaltning för dig med minst 500 000 kr i placerbart kapital. Fyll i formuläret, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!

T.ex. +46 7X-XXX XX XX

Valfritt