Skip to main content Skip to main navigation

BlackRock: Planera ditt sparande för att känna trygghet inför framtiden

Marknadsbrev

BlackRock: Planera ditt sparande för att känna trygghet inför framtiden

Information från våra samarbetspartners

22 oktober · 2015

En mindre grupp svenskar har betydligt högre besparingar, och därmed en mer positiv syn på sin framtida ekonomi, än vad som gäller för det stora flertalet svenskar. Men hög inkomst tycks inte vara det mest avgörande. I stället är det hur deras sparbeteende ser ut.

Det visar en undersökning – BlackRock Investor Pulse Survey – som fondförvaltaren BlackRock har låtit göra, se faktaruta. Resultatet visar på en tydlig skillnad mellan hur en mindre grupp – som i undersökningen benämns som ”trygga sparare” – ser på sin ekonomi och det stora flertalet sparare.

De trygga spararna utgör 12 procent av befolkningen, och uppvisar ett sparbeteende som starkt avviker från det som gäller för majoriteten. Trots att den genomsnittliga månadsinkomsten för denna grupp inte mer än marginellt överstiger det totala genomsnittet – 31 700 kronor mot 30 600 kronor – så har gruppen av trygga sparare besparingar som i genomsnitt är mer än fyra gånger så höga.

– Den största anledningen till att dessa personer har över 700 000 kronor mer i sparade tillgångar är att de tänker mer långsiktigt genom att ha en lägre andel kontanta medel och en större andel i andra tillgångsslag med, baserat på historisk data, högre avkastning, säger Michaela Collet, chef för affärsområdet Retail på BlackRock i Norden.

Det som kanske är det minst förvånande i undersökningen är att de trygga spararna sparar betydligt mer av sin månadsinkomst än den resterande delen av befolkningen – 56 procent mot 23 procent. Men de trygga spararna tenderar också att sprida sitt sparande i olika tillgångar. För denna grupp av sparare utgör likvida medel ungefär hälften av det totala sparandet, medan övriga sparare, som inte är trygga sparare, har två tredjedelar av sitt sparande i kontanter. Trygga sparare har nästan en tredjedel av sitt sparande i aktier, medan övriga sparare har en femtedel i aktier.

En annan skillnad är att trygga sparare har en större benägenhet att använda sig av finansiell rådgivning än övriga svenskar.

– Att själv ta hand om hushållets ekonomi kan vara en utmanande uppgift, och det är viktigt att möjligheten till finansiell rådgivning och hjälp finns tillgänglig för alla, säger Michaela Collet.

Följden av de trygga spararnas beteende är att de i större utsträckning känner att de har kontroll över sin finansiella framtid, och är övertygade om att deras besparingar säkrar ett bekvämt liv efter pensionen. Medan en klar majoritet av de trygga spararna tror på ett ekonomiskt bekvämt liv efter pensionen så är det bara lite mer än en fjärdedel av den övriga befolkningen som tror samma sak.

– Det är spännande att se hur relativt små åtgärder kan ha en sådan stor inverkan på hur en sparare ser på sin ekonomiska situation. Undersökningen visar tydligt att planering inför den kommande tiden och spridda investeringar gör att svenskarna känner sig tryggare och lugnare inför sin framtid, säger Michaela Collet.

Fakta: BlackRock Investor Pulse Survey

BlackRock har genomfört en omfattande undersökning – BlackRock Investor Pulse Survey. 27 500 personer har intervjuats i undersökningen, varav 1 000 svenskar. BlackRock valde att göra undersökningen för att bättre förstå människors ekonomiska behov och prioriteringar, ta pulsen på deras attityder till sparande och investeringar och att lära sig mer om de människor som har de bästa spar- och investeringsvanorna. Dessa insikter hjälper BlackRock att utrusta sina distributionspartners och att i grund och botten vara en bättre kapitalförvaltare.

Undersökningen identifierade en grupp – trygga sparare – som utgjorde 12 %. Några skillnader mellan trygga sparare och den genomsnittlige svensken:

• 86 % av de trygga spararna känner att de har kontroll över sin finansiella framtid, vilket är långt över snittet för svenskarna på 51 %.

• 61 % av dessa sparare känner sig även säkra på att deras besparingar och investeringar kommer säkra ett bekvämt liv efter pensionen, något som endast 28 % av resterande tillfrågade kände.

• Hela 76 % känner sig säkra på sina investeringsbeslut, jämfört med snittet på 47 %

• Oberoende av inkomst uppgår dessa sparares genomsnittliga besparingar till 950 000 kronor, jämfört med genomsnittet på 204 546 kronor.

Pressmeddelande

Här är finansbranschens bästa aktörer 2018

6 mars · 2019

Länsförsäkringar, SPP, Skandia och SEB i topp i Söderberg & Partners årliga trafikljusrapport

Idag utsåg Söderberg & Partners 2018 års bäst presterande aktörer i den svenska finansbranschen. Resultatet baseras på Söderberg & Partners årliga trafikljusrapport som innehåller analyser av hela den svenska sparmarknaden och sammanställs för att hålla sparare informerade om hur leverantörerna av finansiella tjänster och produkter presterar.

Priset delas ut i kategorierna ”Årets Fondbolag”, ”Årets Livförsäkringsbolag”, ”Årets Fondförsäkringsbolag” och ”Årets Hållbara aktör”. Vinnarna är:

Årets Fondbolag 2018

SPP utses till Årets fondbolag 2018. Bolaget har en stor andel gröna fondbetyg, och ett flertal av dess fonder har valts till Top Picks under året. SPP tar dessutom god hänsyn till hållbarhet i sina investeringsbeslut och en stor andel av bolagets fonder har belönats med ett grönt hållbarhetsbetyg.

Årets Livförsäkringsbolag 2018

Skandia utses till årets livförsäkringsbolag då de under 2018 har levererat en relativt god avkastning på sina tillgångar i ett svårt marknadsklimat. Bolaget har genomgående belönats med grönt betyg under året tack vare sin finansiella styrka och diversifierade portfölj.

Årets Fondförsäkringsbolag 2018

Länsförsäkringar har utsetts till Årets fondförsäkringsbolag 2018. Bolaget fick höga betyg inom fondselektering under året och förstärkte sin position relativt de andra fondförsäkringsbolagen trots ett svårt marknadsklimat. Länsförsäkringar fick även grönt hållbarhetsbetyg under året. Utöver de gröna betygen bidrar bolagets transparenta förhållningssätt till att Länsförsäkringar får priset som Årets fondförsäkringsbolag 2018.

Årets Hållbara aktör 2018

SEB utses till årets hållbara aktör. Vinnaren har under 2018 engagerat kunden i hållbarhetsarbetet och använt Globala målen som verktyg att konkretisera begreppet hållbarhet. Genom att ta hänsyn till kundens vilja finns goda möjligheter att öka spararnas förtroende och intresse för hållbart sparande. 

- Vi fick ett stökigt avslut på börsen 2018, och flera aktörer visade svagare avkastning för helåret än vad vi sett under de senaste åren. Men 2018 var också ett år med nya framsteg inom hållbart sparande, fortsatta avgiftssänkningar och många bra produkter som erbjuds till olika typer av sparare. Det blir spännande att se hur detta fortsätter 2019, säger Kajsa Brundin, chef för produktanalys på Söderberg & Partners.

Du hittar hela Trafikljusrapporten här.

Undvik semesterfällan på påsklovet

20 februari · 2019

Ska du kombinera tjänsteresan med en privat resa? Då bör du tänka till en extra gång eftersom hemförsäkringen vanligtvis inte täcker semester i anslutning till tjänsteresa.  

Högsäsongen för skidresor är igång och många väljer att tillbringa lovveckorna i skidbacken. För anställda som reser i tjänsten är det ofta lockande att planera skidsemestern i anknytning till en tjänsteresa då man ändå är ute på resande fot eller planerat sin konferens i närheten av en trevlig skidort. Om man väljer att kombinera tjänsteresan med en privat semester bör man tänka till en extra gång. Det normala är att hemförsäkringen inte täcker semester i anknytning till tjänsteresa utan endast resor som utgår från bostaden. För att undvika en sådan situation är det därför viktigt att välja en tjänstereseförsäkring som omfattar den anslutande semestern.

Är det stora skillnader i försäkringsskyddet?

Söderberg & Partners tjänstereseanalys visar att det finns stora skillnader i det försäkringsskydd som ges vid anknytande semester. De flesta tjänstereseförsäkringarna ger skydd för ett specificerat antal semesterdagar medan vissa försäkringsbolag inte täcker skada under den anknytande semestern överhuvudtaget.

Hur många dagar gäller skyddet?

Antal dagar som täcks under respektive försäkring varierar i hög utsträckning. Skyddet kan omfatta mellan 3 och 45 dagar vilket gör att valet av försäkringslösning har stor betydelse beroende på hur länge den planerade semestern pågår. Några av villkoren har ingen specificerad tidsbegränsning men begränsar skyddet på andra sätt, exempelvis genom att semestern inte får överstiga halva den förutbestämda tjänsteperioden. Ett annat villkor ger försäkringstagaren möjlighet att själv välja tidsbegränsningen vid avtalstecknande.
  

Tjänsteresa i Sverige eller utomlands

En viktig skillnad mellan försäkringarna är den geografiska omfattningen. En stor del av de analyserade försäkringsbolagen täcker endast anknytande semester vid tjänsteresor utanför bosättningslandet medan andra även täcker semester i bosättningslandet. Detta är viktigt att tänka på om man funderar på att semestra i de svenska fjällen och inte i alperna.

Täcker försäkringen riskfyllda aktiviteter?

En annan betydande aspekt att ha koll på är att många försäkringslösningar undantar skador som uppstår i samband med riskfyllda aktiviteter, exempelvis vid offpist-åkning. Det kan då stå den anställde dyrt om olyckan är framme och man befinner sig utanför pisten och behöver hämtas med helikopter. En del villkor ersätter dock offpist-åkningen om den sker tillsammans med en guide. Här gäller det att vara uppmärksam på exakt vad försäkringen undantar från skyddsomfattningen. Har man en försäkring som inte täcker offpist-åkning överhuvudtaget kan man på vissa ställen teckna en försäkring på plats som täcker just detta. Ett exempel på en sådan lokal försäkring är det franska Carte Neige som enkelt kan köpas på plats i turistbyråer på skidorten som ett komplement till tjänstereseförsäkringen.

Vill du skaffa en tjänstereseförsäkring eller veta mer? Kontakta oss:

Hur ser jag till att arv och gåvor blir enskild egendom?

20 februari · 2019

Vill du överlåta egendom såsom pengar, fastigheter och värdepapper, genom gåva eller testamente samt försäkra dig om att egendomen blir enskild för mottagaren? Då finns det flera saker att tänka på för att få ett heltäckande skydd.

Upprätta ett gåvobrev, testamente eller äktenskapsförord

Det enklaste sättet att försäkra sig om att den egendom som tillfaller gåvotagaren eller arvtagaren ska bli enskild egendom är att skriva det som ett villkor i gåvobrev eller testamente. Detta innebär att egendomen hålls utanför bodelning i samband med skilsmässa och bortgång. Huvudregeln är annars att gåvan eller arvet blir mottagarens giftorättsgods om denne är gift och delas därmed lika vid en framtida separation.

Du bör vara uppmärksam på att egendom som är enskild genom föreskrift i gåvobrev och testamente inte direkt tillfaller dina bröstarvingar vid din bortgång om du är gift med gemensamma barn. Då tillfaller egendomen din make med fri förfoganderätt* för att först vid din makes bortgång tillfalla era gemensamma barn. Om du däremot vill att dina barn ska ärva den enskilda egendomen direkt vid din bortgång bör du skriva in detta i ditt testamente.

 

Enskild egendom i efterhand

När du erhållit egendom i gåva eller arv utan föreskrift om enskild egendom går det bra att i efterhand förordna om att du vill att gåvan eller arvet ska utgöra din enskilda egendom vid en eventuell bodelning. Detta gör du genom att du och din make upprättar ett äktenskapsförord som ni undertecknar och registrerar hos Skatteverket. Detta förutsätter dock att ni båda är överens.

 

* Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande utan annan begränsning än förordnande genom testamente har rätt att fritt förfoga över vad som ärvts.

 

Rådgör alltid med en jurist

Det är viktigt att förordnande om enskild egendom utformas på ett korrekt sätt för att få ett heltäckande skydd. Rådgör därför alltid med en jurist vid upprättande av gåvobrev och testamente.

På Söderberg & Partners har vi erfarna jurister som är specialiserade inom ekonomisk familjerätt, arvsrätt och förmögenhetsrätt. Om du önskar rådgivning kring och hjälp med upprättande av juridiska handlingar är du välkommen att kontakta våra jurister på familjejuridik@soderbergpartners.se eller via formulär nedan.

 

 

 

 

Kontakta oss