Skip to main content Skip to main navigation

BlackRock: Planera ditt sparande för att känna trygghet inför framtiden

Marknadsbrev

BlackRock: Planera ditt sparande för att känna trygghet inför framtiden

Information från våra samarbetspartners

22 oktober · 2015

En mindre grupp svenskar har betydligt högre besparingar, och därmed en mer positiv syn på sin framtida ekonomi, än vad som gäller för det stora flertalet svenskar. Men hög inkomst tycks inte vara det mest avgörande. I stället är det hur deras sparbeteende ser ut.

Det visar en undersökning – BlackRock Investor Pulse Survey – som fondförvaltaren BlackRock har låtit göra, se faktaruta. Resultatet visar på en tydlig skillnad mellan hur en mindre grupp – som i undersökningen benämns som ”trygga sparare” – ser på sin ekonomi och det stora flertalet sparare.

De trygga spararna utgör 12 procent av befolkningen, och uppvisar ett sparbeteende som starkt avviker från det som gäller för majoriteten. Trots att den genomsnittliga månadsinkomsten för denna grupp inte mer än marginellt överstiger det totala genomsnittet – 31 700 kronor mot 30 600 kronor – så har gruppen av trygga sparare besparingar som i genomsnitt är mer än fyra gånger så höga.

– Den största anledningen till att dessa personer har över 700 000 kronor mer i sparade tillgångar är att de tänker mer långsiktigt genom att ha en lägre andel kontanta medel och en större andel i andra tillgångsslag med, baserat på historisk data, högre avkastning, säger Michaela Collet, chef för affärsområdet Retail på BlackRock i Norden.

Det som kanske är det minst förvånande i undersökningen är att de trygga spararna sparar betydligt mer av sin månadsinkomst än den resterande delen av befolkningen – 56 procent mot 23 procent. Men de trygga spararna tenderar också att sprida sitt sparande i olika tillgångar. För denna grupp av sparare utgör likvida medel ungefär hälften av det totala sparandet, medan övriga sparare, som inte är trygga sparare, har två tredjedelar av sitt sparande i kontanter. Trygga sparare har nästan en tredjedel av sitt sparande i aktier, medan övriga sparare har en femtedel i aktier.

En annan skillnad är att trygga sparare har en större benägenhet att använda sig av finansiell rådgivning än övriga svenskar.

– Att själv ta hand om hushållets ekonomi kan vara en utmanande uppgift, och det är viktigt att möjligheten till finansiell rådgivning och hjälp finns tillgänglig för alla, säger Michaela Collet.

Följden av de trygga spararnas beteende är att de i större utsträckning känner att de har kontroll över sin finansiella framtid, och är övertygade om att deras besparingar säkrar ett bekvämt liv efter pensionen. Medan en klar majoritet av de trygga spararna tror på ett ekonomiskt bekvämt liv efter pensionen så är det bara lite mer än en fjärdedel av den övriga befolkningen som tror samma sak.

– Det är spännande att se hur relativt små åtgärder kan ha en sådan stor inverkan på hur en sparare ser på sin ekonomiska situation. Undersökningen visar tydligt att planering inför den kommande tiden och spridda investeringar gör att svenskarna känner sig tryggare och lugnare inför sin framtid, säger Michaela Collet.

Fakta: BlackRock Investor Pulse Survey

BlackRock har genomfört en omfattande undersökning – BlackRock Investor Pulse Survey. 27 500 personer har intervjuats i undersökningen, varav 1 000 svenskar. BlackRock valde att göra undersökningen för att bättre förstå människors ekonomiska behov och prioriteringar, ta pulsen på deras attityder till sparande och investeringar och att lära sig mer om de människor som har de bästa spar- och investeringsvanorna. Dessa insikter hjälper BlackRock att utrusta sina distributionspartners och att i grund och botten vara en bättre kapitalförvaltare.

Undersökningen identifierade en grupp – trygga sparare – som utgjorde 12 %. Några skillnader mellan trygga sparare och den genomsnittlige svensken:

• 86 % av de trygga spararna känner att de har kontroll över sin finansiella framtid, vilket är långt över snittet för svenskarna på 51 %.

• 61 % av dessa sparare känner sig även säkra på att deras besparingar och investeringar kommer säkra ett bekvämt liv efter pensionen, något som endast 28 % av resterande tillfrågade kände.

• Hela 76 % känner sig säkra på sina investeringsbeslut, jämfört med snittet på 47 %

• Oberoende av inkomst uppgår dessa sparares genomsnittliga besparingar till 950 000 kronor, jämfört med genomsnittet på 204 546 kronor.

Pressmeddelande

Här är finansbranschens bästa aktörer 2018

6 mars · 2019

Länsförsäkringar, SPP, Skandia och SEB i topp i Söderberg & Partners årliga trafikljusrapport

Idag utsåg Söderberg & Partners 2018 års bäst presterande aktörer i den svenska finansbranschen. Resultatet baseras på Söderberg & Partners årliga trafikljusrapport som innehåller analyser av hela den svenska sparmarknaden och sammanställs för att hålla sparare informerade om hur leverantörerna av finansiella tjänster och produkter presterar.

Priset delas ut i kategorierna ”Årets Fondbolag”, ”Årets Livförsäkringsbolag”, ”Årets Fondförsäkringsbolag” och ”Årets Hållbara aktör”. Vinnarna är:

Årets Fondbolag 2018

SPP utses till Årets fondbolag 2018. Bolaget har en stor andel gröna fondbetyg, och ett flertal av dess fonder har valts till Top Picks under året. SPP tar dessutom god hänsyn till hållbarhet i sina investeringsbeslut och en stor andel av bolagets fonder har belönats med ett grönt hållbarhetsbetyg.

Årets Livförsäkringsbolag 2018

Skandia utses till årets livförsäkringsbolag då de under 2018 har levererat en relativt god avkastning på sina tillgångar i ett svårt marknadsklimat. Bolaget har genomgående belönats med grönt betyg under året tack vare sin finansiella styrka och diversifierade portfölj.

Årets Fondförsäkringsbolag 2018

Länsförsäkringar har utsetts till Årets fondförsäkringsbolag 2018. Bolaget fick höga betyg inom fondselektering under året och förstärkte sin position relativt de andra fondförsäkringsbolagen trots ett svårt marknadsklimat. Länsförsäkringar fick även grönt hållbarhetsbetyg under året. Utöver de gröna betygen bidrar bolagets transparenta förhållningssätt till att Länsförsäkringar får priset som Årets fondförsäkringsbolag 2018.

Årets Hållbara aktör 2018

SEB utses till årets hållbara aktör. Vinnaren har under 2018 engagerat kunden i hållbarhetsarbetet och använt Globala målen som verktyg att konkretisera begreppet hållbarhet. Genom att ta hänsyn till kundens vilja finns goda möjligheter att öka spararnas förtroende och intresse för hållbart sparande. 

- Vi fick ett stökigt avslut på börsen 2018, och flera aktörer visade svagare avkastning för helåret än vad vi sett under de senaste åren. Men 2018 var också ett år med nya framsteg inom hållbart sparande, fortsatta avgiftssänkningar och många bra produkter som erbjuds till olika typer av sparare. Det blir spännande att se hur detta fortsätter 2019, säger Kajsa Brundin, chef för produktanalys på Söderberg & Partners.

Du hittar hela Trafikljusrapporten här.

Blogg

Hur stor risk tar du i ditt räntesparande?

Risk är ett centralt begrepp när det kommer till att bestämma sig för hur man ska placera sitt sparande, och kopplingen mellan risk och avkastningen känner de flesta till. Den stora frågan brukar då oftast bli ”hur stor andel aktier ska jag våga mig på i mitt sparande?”.

Att aktier kan erbjuda hög avkastning men till en hög risk tror jag de flesta av oss känner till. Men hur är det med risken i ditt räntesparande? Har du koll på den?

Sedan finanskrisen 2008 har vi levt i en lågräntemiljö där vi i vissa länder som Sverige till och med har minusränta. Avkastningen på vårt räntesparande har förstås gått samma väg. Sparkonton, räntefonder och obligationer har gett väldigt lite i avkastning de senaste åren och mycket talar för att de kommer fortsätta med det.

I och med att bankkonton, statsobligationer och andra säkra placeringar i bästa fall gett noll i avkastning så har många sökt sig till andra ränteinvesteringar. Företagsobligationer, preferensaktier och företagsobligationsfonder är några alternativ som snabbt blivit populära placeringar där man i alla fall fått någon avkastning. Men hur riskfyllda är de här placeringarna och kan man likställa en obligationsfond som placerar i statspapper med en som även placerar i företagsobligationer?

Nej, skillnaderna är stora här och jag tror att det finns en risk i att man underskattar den skillnad i risk som man tar när man jagar de där extra procenten i avkastning. Kanske har de senaste årens goda ekonomi gjort att vi tagit lite för lätt på risken i vårt räntesparande? Kom ihåg att det är räntedelen i portföljen som ska stabilisera portföljen framför allt om det skulle börja storma på finansmarknaderna.

Det behöver absolut inte vara fel på vare sig företagsobligationer eller preferensaktier men har risken i ditt räntesparande gått upp kan det vara läge att se över det. Gör en stresstest över din portfölj eller slå en signal till din rådgivare och stäm av att du ligger på rätt risknivå i ditt sparande.

Att hoppas på det bästa men förbereda sig på det värsta brukar vara en bra regel när det kommer till placeringar.

 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med dina placeringar? 

 

Press Release

Söderberg & Partners Welcomes KKR As A Significant Shareholder

8 februari · 2019

Market leader in pensions advice, wealth management and non-life insurance receives investment from KKR to further develop its product portfolio and support international expansion.

Söderberg & Partners together with TA Associates and certain other selling shareholders have today reached an agreement on the terms of an investment from KKR, a leading global investment firm. KKR will acquire a substantial minority shareholding in the founder-led business, with Per-Olof Söderberg (Chairman and co-founder), Gustaf Rentzhog (CEO and co-founder) and other key founding members remaining as long-term shareholders.

 

The transaction is subject to ordinary conditions precedent including regulatory approval, and is expected to be completed during the second quarter of 2019.

 

Söderberg & Partners is a leading non-bank provider of wealth management and corporate pension and insurance services in the Nordic region and the Netherlands. Founded in 2004, the business has seen consistent growth in AUM and is the clear market leader in Sweden, and began its expansion across the Nordic region in 2014, entering the Norwegian, Danish and Finnish markets, and expanding its pension advisory service into the Netherlands.

 

KKR will continue to support and assist Söderberg & Partners on its strategy of rolling out its successful platform across the Nordic region and internationally, developing its product portfolio and services proposition, and enhancing its capabilities across investment management and research. The transaction builds on KKR’s successful track record in the Nordic region and globally of working with founder-entrepreneurs to support their growth objectives and further scale their businesses.

 

Per-Olof Söderberg, Chairman and co-founder, said: “I am extremely pleased to welcome KKR as a significant shareholder to help us deliver the next growth phase of Söderberg & Partners. We thank at the same time TA Associates for their strong support and partnership over the years that has enabled the company to become a leading player in the Nordic region.”

 

Gustaf Rentzhog, CEO and co-founder, said: “I look forward to working together with KKR to continue delivering our successful platform to companies and individuals both in existing and new markets. This enhances not only the position of, and possibilities for, Söderberg & Partners, but I also believe it will significantly enhance the products and services we are able to deliver to our customers. KKR brings investment and intellectual capital, a global network of financial and industrial experts, and an unrivalled understanding of global markets and macro-economic trends to Söderberg & Partners.”

 

Daan Knottenbelt, Member and Head of EMEA Financial Services at KKR, said: “We are delighted to be working with Per-Olof, Gustaf and the team at Söderberg & Partners. KKR has an exceptionally strong track record in the Nordic region and investing in founder-led businesses, and this, together with our in-depth understanding of financial intermediaries, differentiated us to the founders and management team. Söderberg & Partners benefits from an extremely strong business model and market position, as well as supportive growth dynamics, and we look forward to the next phase of the business’ development.”

 

Chris Parkin, Managing Director, TA Associates, said: “It has been our privilege to support Söderberg & Partners’ management in executing their growth strategy. Since we invested in 2014, Gustaf and team have consistently executed on their plan to create a leading independent wealth manager, pension adviser and insurance brokerage group. We confidently expect them to build on this success in the years ahead.”

 

KKR’s investment was made through its European Private Equity funds.  

 

Citigroup Global Markets Limited acted as exclusive financial adviser and PG Magnusson Advokatbyrå AB and Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB acted as legal advisors to the selling shareholders in connection with the transaction.   

 

About Söderberg & Partners

Söderberg & Partners was founded in 2004 and is today a leading non-bank provider of wealth management and corporate insurance services in the Nordic region and the Netherlands. Söderberg & Partners has in 15 years achieved a market leading position with regards to customer satisfaction and market presence within all segments in which it is active. For additional information about Söderberg & Partners, please visit Söderberg & Partners’ website at www.soderbergpartners.se.

 

About KKR

KKR is a leading global investment firm that manages multiple alternative asset classes, including private equity, energy, infrastructure, real estate and credit, with strategic partners that manage hedge funds. KKR aims to generate attractive investment returns for its fund investors by following a patient and disciplined investment approach, employing world-class people, and driving growth and value creation with KKR portfolio companies. KKR invests its own capital alongside the capital it manages for fund investors and provides financing solutions and investment opportunities through its capital markets business. References to KKR's investments may include the activities of its sponsored funds. For additional information about KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR), please visit KKR's website at www.kkr.com and on Twitter @KKR_Co.

 

About TA Associates

TA Associates is one of the largest and most experienced global growth private equity firms. Focused on five target industries – technology, healthcare, financial services, consumer and business services – TA invests in profitable, growing companies with opportunities for sustained growth, and has invested in more than 500 companies around the world. Investing as either a majority or minority investor, TA employs a long-term approach, utilizing its strategic resources to help management teams build lasting value in growth companies. TA has raised $24 billion in capital since its founding in 1968 and is committing to new investments at the pace of $2 billion per year. The firm’s more than 85 investment professionals are based in Boston, Menlo Park, London, Mumbai and Hong Kong. More information about TA Associates can be found at www.ta.com.

 

Media Contacts:

Söderberg & Partners

Louise Hagsten
Chief Communication & HR
louise.hagsten@soderbergpartners.se
+46 (0)76-149 50 17

 

KKR

Alastair Elwen
Finsbury
alastair.elwen@finsbury.com
+44 (0)20 7251 3801

Kontakta oss