Skip to main content Skip to main navigation

Global indexfond som kombinerar vanligt jämförelseindex med riktlinjer och screening för ansvarsfulla investeringar

Marknadsbrev

Global indexfond som kombinerar vanligt jämförelseindex med riktlinjer och screening för ansvarsfulla investeringar

22 oktober · 2015

Danske Invest Global Index är ett intressant val för de som vill ha en bred och kostnadseffektiv aktieexponering mot utvecklade marknader. Förvaltarna har dessutom utvecklat en avancerad investeringsprocess som gör att fonden kan kombinera god följsamhet mot ett vanligt globalt index med screening så att fonden följer bolagets riktlinjer för ansvarsfulla investeringar.

Allt fler investerare ser fördelar med att använda en bred, global indexfond som grund i sin portfölj som sedan kryddas med aktivt förvaltade eller andra mer nischade exponeringar. Det här är något som Lars Dam, som ansvarar för förvaltningen av kapitalet i Danske Invests indexfonder, har märkt av hos såväl större institutioner som privatpersoner.

– För de kunder som är fokuserade på kostnadsaspekten är indexfonder som Danske Invest Global Index ett utmärkt val. Fonden lanserades år 2000 och förvaltar idag cirka 6 miljarder kr åt såväl institutioner som privatpersoner, så vi märker att det finns ett stort förtroende för oss som förvaltare och vår förvaltningsmodell.

Fonden följer indexet MSCI World Developed Market Index och stoltserar med en mycket god indexföljsamhet om 0,08 i så kallat tracking error. Det innebär att fonden med hög sannolikhet förväntas följa indexet med en avvikelse om endast +-0,08 procentenheter. Den som investerar i fonden kan med andra ord vara säker på att den levererar en korrekt exponering över tid.

Inbyggd ansvarsfullhet trots vanligt jämförelseindex

Att följa sitt jämförelseindex mycket nära är en bedrift i sig, men fonden har ytterligare en egenskap som gör den ännu mer attraktiv för många kunder. Förvaltningsprocessen inkluderar nämligen en screening utifrån bolagets riktlinjer för ansvarsfulla investeringar, trots att den inte följer något specifikt index för ansvarsfulla investeringar. Det innebär att fondens andelsägare erhåller fullständig exponering mot ett brett globalindex samtidigt som förvaltaren eftersträvar att inga investeringar görs i företag som bryter mot FNs principer inom områden gällande mänskliga rättigheter, kontroversiella vapen, arbetsrätt, miljö eller korruption.

För att uppnå detta används en avancerad förvaltningsprocess som uppdateras löpande av Lars Dam och hans medarbetare.

– Bolag som exkluderas på grund av vår screening utgör omkring 2 procent av fondens jämförelseindex, och 2 procent utgörs av så små bolag att vi inte investerar i dem av detta skäl.  Indexet består dessutom av hela 1 643 bolag vilket ökar komplexiteten. Men genom att löpande mäta hur vårt innehav skiljer sig gentemot index på land- och sektornivå, och dessutom identifiera bolag som har en liknande risk- och avkastningsprofil som de exkluderade bolagen, har vi lyckats skapa en process som säkerställer en god indexföljsamhet. Det är dock ett utmanande arbete, säger Lars Dam.

Stort fokus på ansvarsfulla investeringar

Enligt Andreas Stang, som ansvarar för arbetet med ansvarsfulla investeringar hos Danske Capital, är fonden Danske Invest Global Index ett bra exempel på det ambitiösa arbete som bolaget bedriver inom detta område.

– Samtliga av Danske Invests fonder, både indexfonder och aktivt förvaltade fonder, omfattas av våra riktlinjer för ansvarsfulla investeringar. För indexfonderna handlar det framförallt om en screeningprocess där vi tar fram underlag med de bolag som skall exkluderas tillsammans med vår tjänsteleverantör Ethix, säger Andreas Stang.

Han poängterar dock att alla innehav i indexfonder som Danske Invest Global Index även inkluderas i bolagets proaktiva arbete som initieras innan en eventuell exkludering. Det syftar framförallt till att försöka påverka ledningen i de bolag där det finns en möjlighet att förändra verksamheten till det bättre.

– När det gäller bolag som har exempelvis sanktionerade vapen såsom personminor som huvudsaklig verksamhet är det relativt utsiktslöst att försöka påverka ledningen att bli mer ansvarsfull i sitt agerande. I många andra fall har vi däremot synpunkter på delar av bolagens verksamhet, och då kan dialog och röstande på bolagsstämmor vara ett bra verktyg för att skapa förändring. Vi samarbetar med aktörer som ger oss underlag i dessa fall, men det är alltid vi själva som väljer hur vi vill agera i varje enskilt fall. Får vi inte gehör för våra synpunkter kan vi därefter gå vidare med en exkludering.

Försiktigt optimistisk till globala aktier

En indexfond gör det enkelt att anpassa sin exponering över tid, och för den som har eller funderar på att investera i Danske Invest Global Index kan det vara läge att överväga ytterligare köp baserat på den globala makrobilden.

– Sommaren var väldigt volatil på de globala aktiemarknaderna med de kraftiga kursfallen i Kina, oron kring Feds kommande räntehöjningar i USA och andra orosmoment som Turkiet och Brasilien. Men blickar man framåt anser vi att utvecklingen ser relativt solid ut i framförallt utvecklade marknader som EU och USA, samtidigt som det finns tecken på en stabilisering i Kina. Det gör att vi sammantaget är försiktigt optimistiska till globala aktier och specifikt de marknader som den här fonden ger exponering mot, säger Lars Dam.

Det bör samtidigt tilläggas att fonden framförallt rekommenderas som en långsiktig investering då den ger en bred, global exponering som passar väl i portföljer för såväl pensionssparande som privata investeringsportföljer med lång löptid.

– Vår erfarenhet och stabila investeringsprocess gör det här till en pålitlig produkt över tid, och vi kommer att fortsätta arbeta för att säkerställa att den förblir uppskattad av såväl institutioner som privatpersoner, avslutar Lars Dam.

Läs mer om fonden här.

Pressmeddelande

Här är finansbranschens bästa aktörer 2018

6 mars · 2019

Länsförsäkringar, SPP, Skandia och SEB i topp i Söderberg & Partners årliga trafikljusrapport

Idag utsåg Söderberg & Partners 2018 års bäst presterande aktörer i den svenska finansbranschen. Resultatet baseras på Söderberg & Partners årliga trafikljusrapport som innehåller analyser av hela den svenska sparmarknaden och sammanställs för att hålla sparare informerade om hur leverantörerna av finansiella tjänster och produkter presterar.

Priset delas ut i kategorierna ”Årets Fondbolag”, ”Årets Livförsäkringsbolag”, ”Årets Fondförsäkringsbolag” och ”Årets Hållbara aktör”. Vinnarna är:

Årets Fondbolag 2018

SPP utses till Årets fondbolag 2018. Bolaget har en stor andel gröna fondbetyg, och ett flertal av dess fonder har valts till Top Picks under året. SPP tar dessutom god hänsyn till hållbarhet i sina investeringsbeslut och en stor andel av bolagets fonder har belönats med ett grönt hållbarhetsbetyg.

Årets Livförsäkringsbolag 2018

Skandia utses till årets livförsäkringsbolag då de under 2018 har levererat en relativt god avkastning på sina tillgångar i ett svårt marknadsklimat. Bolaget har genomgående belönats med grönt betyg under året tack vare sin finansiella styrka och diversifierade portfölj.

Årets Fondförsäkringsbolag 2018

Länsförsäkringar har utsetts till Årets fondförsäkringsbolag 2018. Bolaget fick höga betyg inom fondselektering under året och förstärkte sin position relativt de andra fondförsäkringsbolagen trots ett svårt marknadsklimat. Länsförsäkringar fick även grönt hållbarhetsbetyg under året. Utöver de gröna betygen bidrar bolagets transparenta förhållningssätt till att Länsförsäkringar får priset som Årets fondförsäkringsbolag 2018.

Årets Hållbara aktör 2018

SEB utses till årets hållbara aktör. Vinnaren har under 2018 engagerat kunden i hållbarhetsarbetet och använt Globala målen som verktyg att konkretisera begreppet hållbarhet. Genom att ta hänsyn till kundens vilja finns goda möjligheter att öka spararnas förtroende och intresse för hållbart sparande. 

- Vi fick ett stökigt avslut på börsen 2018, och flera aktörer visade svagare avkastning för helåret än vad vi sett under de senaste åren. Men 2018 var också ett år med nya framsteg inom hållbart sparande, fortsatta avgiftssänkningar och många bra produkter som erbjuds till olika typer av sparare. Det blir spännande att se hur detta fortsätter 2019, säger Kajsa Brundin, chef för produktanalys på Söderberg & Partners.

Du hittar hela Trafikljusrapporten här.

Undvik semesterfällan på påsklovet

20 februari · 2019

Ska du kombinera tjänsteresan med en privat resa? Då bör du tänka till en extra gång eftersom hemförsäkringen vanligtvis inte täcker semester i anslutning till tjänsteresa.  

Högsäsongen för skidresor är igång och många väljer att tillbringa lovveckorna i skidbacken. För anställda som reser i tjänsten är det ofta lockande att planera skidsemestern i anknytning till en tjänsteresa då man ändå är ute på resande fot eller planerat sin konferens i närheten av en trevlig skidort. Om man väljer att kombinera tjänsteresan med en privat semester bör man tänka till en extra gång. Det normala är att hemförsäkringen inte täcker semester i anknytning till tjänsteresa utan endast resor som utgår från bostaden. För att undvika en sådan situation är det därför viktigt att välja en tjänstereseförsäkring som omfattar den anslutande semestern.

Är det stora skillnader i försäkringsskyddet?

Söderberg & Partners tjänstereseanalys visar att det finns stora skillnader i det försäkringsskydd som ges vid anknytande semester. De flesta tjänstereseförsäkringarna ger skydd för ett specificerat antal semesterdagar medan vissa försäkringsbolag inte täcker skada under den anknytande semestern överhuvudtaget.

Hur många dagar gäller skyddet?

Antal dagar som täcks under respektive försäkring varierar i hög utsträckning. Skyddet kan omfatta mellan 3 och 45 dagar vilket gör att valet av försäkringslösning har stor betydelse beroende på hur länge den planerade semestern pågår. Några av villkoren har ingen specificerad tidsbegränsning men begränsar skyddet på andra sätt, exempelvis genom att semestern inte får överstiga halva den förutbestämda tjänsteperioden. Ett annat villkor ger försäkringstagaren möjlighet att själv välja tidsbegränsningen vid avtalstecknande.
  

Tjänsteresa i Sverige eller utomlands

En viktig skillnad mellan försäkringarna är den geografiska omfattningen. En stor del av de analyserade försäkringsbolagen täcker endast anknytande semester vid tjänsteresor utanför bosättningslandet medan andra även täcker semester i bosättningslandet. Detta är viktigt att tänka på om man funderar på att semestra i de svenska fjällen och inte i alperna.

Täcker försäkringen riskfyllda aktiviteter?

En annan betydande aspekt att ha koll på är att många försäkringslösningar undantar skador som uppstår i samband med riskfyllda aktiviteter, exempelvis vid offpist-åkning. Det kan då stå den anställde dyrt om olyckan är framme och man befinner sig utanför pisten och behöver hämtas med helikopter. En del villkor ersätter dock offpist-åkningen om den sker tillsammans med en guide. Här gäller det att vara uppmärksam på exakt vad försäkringen undantar från skyddsomfattningen. Har man en försäkring som inte täcker offpist-åkning överhuvudtaget kan man på vissa ställen teckna en försäkring på plats som täcker just detta. Ett exempel på en sådan lokal försäkring är det franska Carte Neige som enkelt kan köpas på plats i turistbyråer på skidorten som ett komplement till tjänstereseförsäkringen.

Vill du skaffa en tjänstereseförsäkring eller veta mer? Kontakta oss:

Hur ser jag till att arv och gåvor blir enskild egendom?

20 februari · 2019

Vill du överlåta egendom såsom pengar, fastigheter och värdepapper, genom gåva eller testamente samt försäkra dig om att egendomen blir enskild för mottagaren? Då finns det flera saker att tänka på för att få ett heltäckande skydd.

Upprätta ett gåvobrev, testamente eller äktenskapsförord

Det enklaste sättet att försäkra sig om att den egendom som tillfaller gåvotagaren eller arvtagaren ska bli enskild egendom är att skriva det som ett villkor i gåvobrev eller testamente. Detta innebär att egendomen hålls utanför bodelning i samband med skilsmässa och bortgång. Huvudregeln är annars att gåvan eller arvet blir mottagarens giftorättsgods om denne är gift och delas därmed lika vid en framtida separation.

Du bör vara uppmärksam på att egendom som är enskild genom föreskrift i gåvobrev och testamente inte direkt tillfaller dina bröstarvingar vid din bortgång om du är gift med gemensamma barn. Då tillfaller egendomen din make med fri förfoganderätt* för att först vid din makes bortgång tillfalla era gemensamma barn. Om du däremot vill att dina barn ska ärva den enskilda egendomen direkt vid din bortgång bör du skriva in detta i ditt testamente.

 

Enskild egendom i efterhand

När du erhållit egendom i gåva eller arv utan föreskrift om enskild egendom går det bra att i efterhand förordna om att du vill att gåvan eller arvet ska utgöra din enskilda egendom vid en eventuell bodelning. Detta gör du genom att du och din make upprättar ett äktenskapsförord som ni undertecknar och registrerar hos Skatteverket. Detta förutsätter dock att ni båda är överens.

 

* Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande utan annan begränsning än förordnande genom testamente har rätt att fritt förfoga över vad som ärvts.

 

Rådgör alltid med en jurist

Det är viktigt att förordnande om enskild egendom utformas på ett korrekt sätt för att få ett heltäckande skydd. Rådgör därför alltid med en jurist vid upprättande av gåvobrev och testamente.

På Söderberg & Partners har vi erfarna jurister som är specialiserade inom ekonomisk familjerätt, arvsrätt och förmögenhetsrätt. Om du önskar rådgivning kring och hjälp med upprättande av juridiska handlingar är du välkommen att kontakta våra jurister på familjejuridik@soderbergpartners.se eller via formulär nedan.

 

 

 

 

Kontakta oss