Skip to main content Skip to main navigation

Globalfonden som går sin egen väg

Marknadsbrev

Globalfonden som går sin egen väg

22 oktober · 2015

Didner & Gerge Global är en annorlunda globalfond. Fonden placerar enbart i cirka 30 aktier och tar inte hänsyn till regionernas vikt i index.
– Vi har byggt upp en bra portfölj med hållbara, konkurrenskraftiga företag där vi respekterar affärsmodellen och ledningen.

Det berättar Henrik Andersson som, precis som alla andra fonder som Didner & Gerge har, förvaltar fonden tillsammans med en kollega, Lars Johansson. Traditionellt förvaltas ofta globalfonder så här: förvaltaren utgår från hur stor andel varje region har i index, vilket till exempel innebär att hälften placeras i USA, en fjärdedel i Europa, en del i Asien och så vidare. Sedan letar man efter aktier i varje region. Henrik Andersson och Lars Johansson gör tvärt om.

– Vår jaktlicens är global och vårt uppdrag är att hitta riktigt bra bolag världen över. I vilket land eller region som dessa bolag är noterade i är oviktigt, säger Lars Johansson.

Didner & Gerge Global startade för fyra år sedan. Enligt Morningstar är fondens årliga avkastning de senaste tre åren 20,3 procent, medan kategorin ökat med 16,6 procent. Men det är resultatet på lång sikt, inte de senaste åren, som är intressant, enligt förvaltarna. Och en viktig del för att nå bra avkastning stavas företagskultur.

– Alla här på Didner & Gerge är överens om hur viktigt det är att få vara långsiktig i sina investeringar. Det är en av våra stora konkurrensfördelar. Därför är en sämre utveckling under vissa perioder något naturligt. Men på lång sikt, fem år, är kravet definitivt att leverera mervärde, säger Henrik Andersson.

De båda förvaltarna arbetar disciplinerat efter en metod som består av tre steg. Först letar de efter välskötta bolag med bra affärsmodeller. I nästa steg analyseras ägare och ledning och därefter granskas värderingen. Dessutom behåller de bolagen relativt länge, i snitt byter de ut en femtedel av fonden varje år.

– Att ofta köpa och sälja aktier innebär att avgifter gröper ur avkastningen. Man kan tänka på portföljen som en tvål, ju mer man hanterar den desto mindre blir den. Men självfallet gör vi förändringar om vi hittar tydligt bättre alternativ, säger Henrik Andersson.

Går sin egen väg

Det brasilianska utbildningsföretaget SER Educational, vars aktie har fallit med cirka 70 procent under året, är exempel på en ny investering. Förvaltarna gick in i bolaget trots att Brasiliens ekonomi hackar och många skyr brasilianska aktier.

– SER Educational uppfyllde allt våra kriterier. Bolaget är välskött, ledningen mycket bra och värdering var attraktiv, säger Lars Johansson.

– Ägaren, som har en bakgrund som lärare, driver företaget och är engagerad nationellt i utbildningsfrågor. Dessutom driver bolaget verksamheten effektivt och har standardiserat såväl lokaler som utbildningen. Självfallet uppfyller de, precis som alla andra bolag som vi placerar i, våra hållbarhetskriterier. På kort sikt kan kursen falla ytterligare, men över tid anser vi att bolaget kommer att bli en bra placering, säger Lars Johansson.

Exempel på andra investeringar är de nordamerikanska försäkringsbolagen Markel och Fairfax.

– Vi har inga investeringar i europeiska försäkringsbolag. I USA däremot finns en annan typ av nischade försäkringsbolag, inom bland annat specialförsäkringar. Det är icke-standardiserade försäkringsupplägg, och kan handla om försäkring för scoutläger och dylikt. De kan prissätta försäkringarna på ett helt annat sätt och investerar överskottet effektivt, säger Henrik Andersson.

Private equity-bolaget Oaktree Capital Group och Carl Zeiss Meditec är exempel på två andra innehav.

– Oaktree har en bra affärsmodell där deras kunder binder upp pengar under en längre period, ofta 10 år, i olika fondstrukturer där sedan Oaktree kan skapa värde inom ett brett område av olika investeringar. Carl Zeiss har framgångsrikt nischat in sig på ögonsjukdomar, där man länge haft ledartröjan, säger Henrik Andersson.

Strikta hållbarhetskriterier

Fondbolaget Didner & Gerge följer PRI, FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Utöver det har förvaltarna valt att även följa Ethix SRI:s mer strikta kriterier.

Fonden innehåller omkring 30 aktier, men förvaltarna håller ögonen på flera hundra.

– Just nu är vi till exempel nyfikna på välskötta bolag som har drabbats av det som vi brukar kalla en makrochock, det vill säga att något i omgivningen har förändrats, säger Henrik Andersson och Lars Johansson lägger snabbt till:

– Tillväxtmarknader är utmobbade av aktiemarknaden. I såväl Latinamerika som i Asien finns intressanta bolag som vi analyserar.

De båda förvaltarna lägger ned mycket tid på att analysera bolag, allt för att verkligen förstå vad de köper.

– Vi är mycket nöjda med fondens nuvarande placeringar. Men då och då dyker det upp riktigt bra bolag runt om i världen. Om aktiekursen dessutom har sjunkit så innebär det ännu större möjligheter på sikt, avslutar Henrik Andersson.

Pressmeddelande

Här är finansbranschens bästa aktörer 2018

6 mars · 2019

Länsförsäkringar, SPP, Skandia och SEB i topp i Söderberg & Partners årliga trafikljusrapport

Idag utsåg Söderberg & Partners 2018 års bäst presterande aktörer i den svenska finansbranschen. Resultatet baseras på Söderberg & Partners årliga trafikljusrapport som innehåller analyser av hela den svenska sparmarknaden och sammanställs för att hålla sparare informerade om hur leverantörerna av finansiella tjänster och produkter presterar.

Priset delas ut i kategorierna ”Årets Fondbolag”, ”Årets Livförsäkringsbolag”, ”Årets Fondförsäkringsbolag” och ”Årets Hållbara aktör”. Vinnarna är:

Årets Fondbolag 2018

SPP utses till Årets fondbolag 2018. Bolaget har en stor andel gröna fondbetyg, och ett flertal av dess fonder har valts till Top Picks under året. SPP tar dessutom god hänsyn till hållbarhet i sina investeringsbeslut och en stor andel av bolagets fonder har belönats med ett grönt hållbarhetsbetyg.

Årets Livförsäkringsbolag 2018

Skandia utses till årets livförsäkringsbolag då de under 2018 har levererat en relativt god avkastning på sina tillgångar i ett svårt marknadsklimat. Bolaget har genomgående belönats med grönt betyg under året tack vare sin finansiella styrka och diversifierade portfölj.

Årets Fondförsäkringsbolag 2018

Länsförsäkringar har utsetts till Årets fondförsäkringsbolag 2018. Bolaget fick höga betyg inom fondselektering under året och förstärkte sin position relativt de andra fondförsäkringsbolagen trots ett svårt marknadsklimat. Länsförsäkringar fick även grönt hållbarhetsbetyg under året. Utöver de gröna betygen bidrar bolagets transparenta förhållningssätt till att Länsförsäkringar får priset som Årets fondförsäkringsbolag 2018.

Årets Hållbara aktör 2018

SEB utses till årets hållbara aktör. Vinnaren har under 2018 engagerat kunden i hållbarhetsarbetet och använt Globala målen som verktyg att konkretisera begreppet hållbarhet. Genom att ta hänsyn till kundens vilja finns goda möjligheter att öka spararnas förtroende och intresse för hållbart sparande. 

- Vi fick ett stökigt avslut på börsen 2018, och flera aktörer visade svagare avkastning för helåret än vad vi sett under de senaste åren. Men 2018 var också ett år med nya framsteg inom hållbart sparande, fortsatta avgiftssänkningar och många bra produkter som erbjuds till olika typer av sparare. Det blir spännande att se hur detta fortsätter 2019, säger Kajsa Brundin, chef för produktanalys på Söderberg & Partners.

Du hittar hela Trafikljusrapporten här.

Undvik semesterfällan på påsklovet

20 februari · 2019

Ska du kombinera tjänsteresan med en privat resa? Då bör du tänka till en extra gång eftersom hemförsäkringen vanligtvis inte täcker semester i anslutning till tjänsteresa.  

Högsäsongen för skidresor är igång och många väljer att tillbringa lovveckorna i skidbacken. För anställda som reser i tjänsten är det ofta lockande att planera skidsemestern i anknytning till en tjänsteresa då man ändå är ute på resande fot eller planerat sin konferens i närheten av en trevlig skidort. Om man väljer att kombinera tjänsteresan med en privat semester bör man tänka till en extra gång. Det normala är att hemförsäkringen inte täcker semester i anknytning till tjänsteresa utan endast resor som utgår från bostaden. För att undvika en sådan situation är det därför viktigt att välja en tjänstereseförsäkring som omfattar den anslutande semestern.

Är det stora skillnader i försäkringsskyddet?

Söderberg & Partners tjänstereseanalys visar att det finns stora skillnader i det försäkringsskydd som ges vid anknytande semester. De flesta tjänstereseförsäkringarna ger skydd för ett specificerat antal semesterdagar medan vissa försäkringsbolag inte täcker skada under den anknytande semestern överhuvudtaget.

Hur många dagar gäller skyddet?

Antal dagar som täcks under respektive försäkring varierar i hög utsträckning. Skyddet kan omfatta mellan 3 och 45 dagar vilket gör att valet av försäkringslösning har stor betydelse beroende på hur länge den planerade semestern pågår. Några av villkoren har ingen specificerad tidsbegränsning men begränsar skyddet på andra sätt, exempelvis genom att semestern inte får överstiga halva den förutbestämda tjänsteperioden. Ett annat villkor ger försäkringstagaren möjlighet att själv välja tidsbegränsningen vid avtalstecknande.
  

Tjänsteresa i Sverige eller utomlands

En viktig skillnad mellan försäkringarna är den geografiska omfattningen. En stor del av de analyserade försäkringsbolagen täcker endast anknytande semester vid tjänsteresor utanför bosättningslandet medan andra även täcker semester i bosättningslandet. Detta är viktigt att tänka på om man funderar på att semestra i de svenska fjällen och inte i alperna.

Täcker försäkringen riskfyllda aktiviteter?

En annan betydande aspekt att ha koll på är att många försäkringslösningar undantar skador som uppstår i samband med riskfyllda aktiviteter, exempelvis vid offpist-åkning. Det kan då stå den anställde dyrt om olyckan är framme och man befinner sig utanför pisten och behöver hämtas med helikopter. En del villkor ersätter dock offpist-åkningen om den sker tillsammans med en guide. Här gäller det att vara uppmärksam på exakt vad försäkringen undantar från skyddsomfattningen. Har man en försäkring som inte täcker offpist-åkning överhuvudtaget kan man på vissa ställen teckna en försäkring på plats som täcker just detta. Ett exempel på en sådan lokal försäkring är det franska Carte Neige som enkelt kan köpas på plats i turistbyråer på skidorten som ett komplement till tjänstereseförsäkringen.

Vill du skaffa en tjänstereseförsäkring eller veta mer? Kontakta oss:

Hur ser jag till att arv och gåvor blir enskild egendom?

20 februari · 2019

Vill du överlåta egendom såsom pengar, fastigheter och värdepapper, genom gåva eller testamente samt försäkra dig om att egendomen blir enskild för mottagaren? Då finns det flera saker att tänka på för att få ett heltäckande skydd.

Upprätta ett gåvobrev, testamente eller äktenskapsförord

Det enklaste sättet att försäkra sig om att den egendom som tillfaller gåvotagaren eller arvtagaren ska bli enskild egendom är att skriva det som ett villkor i gåvobrev eller testamente. Detta innebär att egendomen hålls utanför bodelning i samband med skilsmässa och bortgång. Huvudregeln är annars att gåvan eller arvet blir mottagarens giftorättsgods om denne är gift och delas därmed lika vid en framtida separation.

Du bör vara uppmärksam på att egendom som är enskild genom föreskrift i gåvobrev och testamente inte direkt tillfaller dina bröstarvingar vid din bortgång om du är gift med gemensamma barn. Då tillfaller egendomen din make med fri förfoganderätt* för att först vid din makes bortgång tillfalla era gemensamma barn. Om du däremot vill att dina barn ska ärva den enskilda egendomen direkt vid din bortgång bör du skriva in detta i ditt testamente.

 

Enskild egendom i efterhand

När du erhållit egendom i gåva eller arv utan föreskrift om enskild egendom går det bra att i efterhand förordna om att du vill att gåvan eller arvet ska utgöra din enskilda egendom vid en eventuell bodelning. Detta gör du genom att du och din make upprättar ett äktenskapsförord som ni undertecknar och registrerar hos Skatteverket. Detta förutsätter dock att ni båda är överens.

 

* Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande utan annan begränsning än förordnande genom testamente har rätt att fritt förfoga över vad som ärvts.

 

Rådgör alltid med en jurist

Det är viktigt att förordnande om enskild egendom utformas på ett korrekt sätt för att få ett heltäckande skydd. Rådgör därför alltid med en jurist vid upprättande av gåvobrev och testamente.

På Söderberg & Partners har vi erfarna jurister som är specialiserade inom ekonomisk familjerätt, arvsrätt och förmögenhetsrätt. Om du önskar rådgivning kring och hjälp med upprättande av juridiska handlingar är du välkommen att kontakta våra jurister på familjejuridik@soderbergpartners.se eller via formulär nedan.

 

 

 

 

Kontakta oss