Skip to main content Skip to main navigation

Så hittas guldkornen bland småbolagen

Marknadsbrev

Så hittas guldkornen bland småbolagen

9 juni · 2015

En portugisisk korktillverkare, ett holländskt handelsbolag som är aktiva inom bland annat nötter, te och solrosfrön samt svenska Kopparbergs Bryggerier, världskänt för sin cider. Det är tre exempel på framgångsrika bolag som Didner & Gerge Small and Microcap investerar i.

Didner & Gerge Small & Microcap är fonden som letar världen över efter småbolag med potential. Hittills har den strategin slagit väl ut. Sedan fonden startade i augusti 2014 har den stigit med drygt 30 procent, vilket är mer än fondens jämförelseindex. 

Alla Didner & Gerges fonder förvaltas efter den investeringsfilosofi som bolagets grundare, Henrik Didner och Adam Gerge, tog fram när bolagets första fond startade på 90-talet. 

– Vi investerar långsiktigt i välskötta bolag som vi förstår oss på. Dessutom ska de ha goda förutsättningar att stiga i värde, men inte nödvändigtvis i morgon utan på sikt, säger Carl Granath som på traditionsenligt vis förvaltar fonden tillsammans med en kollega. 

– Vi kombinerar traditionell bolagsanalys med sunt förnuft och försöker tänka så fritt som möjligt. Förutom att bolagen ska vara välskötta letar vi efter bolag med tillväxtmöjligheter och en rimlig värdering. Att vi är två förvaltare innebär att vi kan bolla idéer om placeringar mellan oss vilket vi ser som en fördel, säger Henrik Sandell, fondens andra förvaltare. 

Analyserar småbolag över hela världen

Didner & Gerge Small & Microcap placerar i små och riktigt små bolag, vilket innebär i investeringar i bolag med ett marknadsvärde från några hundra miljoner kronor och uppåt. Huvuddelen av fondens investeringar är i bolag med ett börsvärde som understiger 10 miljarder kronor. Fonden kan placera i bolag runt om i hela världen. Vid utgången av första kvartalet hade fonden en geografisk tyngdpunkt mot Europa, men även ett antal innehav i Japan och Nordamerika. Inom Europa har fonden flest innehav i Tyskland.

– Vi fokuserar på enskilda bolag, inte på länder eller branscher. Den geografiska exponering som vi har är en följd av var vi hittar bra bolag. Oupptäcka bolag, udda nischer och specialiserade, alltså renodlade, företag står högt upp på vår lista, säger Henrik Sandell. 

Det franska mjukvarubolaget Cegid, som erbjuder lösningar för revisorer, Human Resources och detaljhandel är ett bra exempel på ett missförstått bolag. När de båda förvaltarna fick korn på företaget hade det uppvisat en intäktstillväxt på måttliga 2 procent över ett antal år.

– När vi grävde djupare insåg vi att Cegid hade gjort en strategisk omläggning av sin verksamhet genom att övergå från licensförsäljning till prenumerationsförsäljning samt att krympa sin hårdvarudistribution som i ursprunget stod för knappt 20 procent av verksamheten. Dessa faktorer dolde den underliggande tillväxten i kärnaffären som faktiskt varit över 5 procent under perioden. Enligt vår mening fick vi en möjlighet att köpa ett tillväxtbolag som var värderat som om det hade nolltillväxt, säger Carl Granath.

Nötter och vinkorkar gav bra utdelning

Det holländska företaget Acomo är ett handelshus för varor som te, nötter och kryddor, en udda nisch. Även det bolaget hittade förvaltarna via sin egen databas som omfattar tusentals företag och aktien har haft utvecklats starkt sedan inköpstillfället. 

– När vi satte oss in i branschen såg vi fördelarna med Acomos nisch. Produkterna som Acomo fokuserar på handlas inte på en råvarumarknad vilket är fallet med andra råvaror som till exempel kakao. Vi tilltalas av att bolagets intjäning påverkas mer av det värde de tillför än prisutvecklingen på de varor man handlar med, säger Henrik Sandell som även lyfter fram den franska vintunnebindaren TFF Group som en bra placering. 

Stora bolag som ABB är verksamma inom en rad olika delbranscher. Investerare som vill komma åt enbart en del av deras verksamhet får allt annat på köpet. Det är en anledning till att fonden letar efter renodlade bolag. Det tyska bolaget Kuka, världsledande tillverkare av industrirobotar, konkurrerar med ABB men ger en ren exponering mot robotar och automationslösningar. 

– Det svenska bryggeriet Kopparbergs Cider är världskänt för sin cider. Om vi istället skulle investera i ett större bolag i sektorn, som Carlsberg, så hade värdeutvecklingen framförallt påverkats av utvecklingen av bolagets ölförsäljning. Kopparberg däremot, har sin huvudsakliga exponering mot cider som är en tillväxtnisch internationellt och dessutom uppfyller bolaget många av våra andra kriterier, säger Carl Granath. 

Stora bolag, till exempel Ericsson och SKF, följs av många analytiker. Men de allra minsta bolagen följs ofta inte av några analytiker. Just det analysgapet öppnar för bra investeringsmöjligheter. 

– Bland småbolag finns ett större antal oupptäckta guldkorn än bland storbolagen. Samtidigt är spannet mellan bra och dåliga bolag större bland mindre bolag. Därför är det extra viktigt att välja rätt bolag och det tror jag att vi med vår aktiva och analysdrivna förvaltning har goda förutsättningar att lyckas med, säger Henrik Sandell. 

Fakta: Didner & Gerge Small and Microcap

Didner & Gerge Small and Microcap är en aktiefond som placerar i små och riktigt små bolag världen över. 

Förvaltare: Carl Granath och Henrik Sandell

Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av fondens faktablad innan du gör en insättning. Informationsbroschyr och faktablad finns att tillgå hos fondbolaget på www.didnergerge.se eller tel: 018-640 540.

Pressmeddelande

Här är finansbranschens bästa aktörer 2018

6 mars · 2019

Länsförsäkringar, SPP, Skandia och SEB i topp i Söderberg & Partners årliga trafikljusrapport

Idag utsåg Söderberg & Partners 2018 års bäst presterande aktörer i den svenska finansbranschen. Resultatet baseras på Söderberg & Partners årliga trafikljusrapport som innehåller analyser av hela den svenska sparmarknaden och sammanställs för att hålla sparare informerade om hur leverantörerna av finansiella tjänster och produkter presterar.

Priset delas ut i kategorierna ”Årets Fondbolag”, ”Årets Livförsäkringsbolag”, ”Årets Fondförsäkringsbolag” och ”Årets Hållbara aktör”. Vinnarna är:

Årets Fondbolag 2018

SPP utses till Årets fondbolag 2018. Bolaget har en stor andel gröna fondbetyg, och ett flertal av dess fonder har valts till Top Picks under året. SPP tar dessutom god hänsyn till hållbarhet i sina investeringsbeslut och en stor andel av bolagets fonder har belönats med ett grönt hållbarhetsbetyg.

Årets Livförsäkringsbolag 2018

Skandia utses till årets livförsäkringsbolag då de under 2018 har levererat en relativt god avkastning på sina tillgångar i ett svårt marknadsklimat. Bolaget har genomgående belönats med grönt betyg under året tack vare sin finansiella styrka och diversifierade portfölj.

Årets Fondförsäkringsbolag 2018

Länsförsäkringar har utsetts till Årets fondförsäkringsbolag 2018. Bolaget fick höga betyg inom fondselektering under året och förstärkte sin position relativt de andra fondförsäkringsbolagen trots ett svårt marknadsklimat. Länsförsäkringar fick även grönt hållbarhetsbetyg under året. Utöver de gröna betygen bidrar bolagets transparenta förhållningssätt till att Länsförsäkringar får priset som Årets fondförsäkringsbolag 2018.

Årets Hållbara aktör 2018

SEB utses till årets hållbara aktör. Vinnaren har under 2018 engagerat kunden i hållbarhetsarbetet och använt Globala målen som verktyg att konkretisera begreppet hållbarhet. Genom att ta hänsyn till kundens vilja finns goda möjligheter att öka spararnas förtroende och intresse för hållbart sparande. 

- Vi fick ett stökigt avslut på börsen 2018, och flera aktörer visade svagare avkastning för helåret än vad vi sett under de senaste åren. Men 2018 var också ett år med nya framsteg inom hållbart sparande, fortsatta avgiftssänkningar och många bra produkter som erbjuds till olika typer av sparare. Det blir spännande att se hur detta fortsätter 2019, säger Kajsa Brundin, chef för produktanalys på Söderberg & Partners.

Du hittar hela Trafikljusrapporten här.

Undvik semesterfällan på påsklovet

20 februari · 2019

Ska du kombinera tjänsteresan med en privat resa? Då bör du tänka till en extra gång eftersom hemförsäkringen vanligtvis inte täcker semester i anslutning till tjänsteresa.  

Högsäsongen för skidresor är igång och många väljer att tillbringa lovveckorna i skidbacken. För anställda som reser i tjänsten är det ofta lockande att planera skidsemestern i anknytning till en tjänsteresa då man ändå är ute på resande fot eller planerat sin konferens i närheten av en trevlig skidort. Om man väljer att kombinera tjänsteresan med en privat semester bör man tänka till en extra gång. Det normala är att hemförsäkringen inte täcker semester i anknytning till tjänsteresa utan endast resor som utgår från bostaden. För att undvika en sådan situation är det därför viktigt att välja en tjänstereseförsäkring som omfattar den anslutande semestern.

Är det stora skillnader i försäkringsskyddet?

Söderberg & Partners tjänstereseanalys visar att det finns stora skillnader i det försäkringsskydd som ges vid anknytande semester. De flesta tjänstereseförsäkringarna ger skydd för ett specificerat antal semesterdagar medan vissa försäkringsbolag inte täcker skada under den anknytande semestern överhuvudtaget.

Hur många dagar gäller skyddet?

Antal dagar som täcks under respektive försäkring varierar i hög utsträckning. Skyddet kan omfatta mellan 3 och 45 dagar vilket gör att valet av försäkringslösning har stor betydelse beroende på hur länge den planerade semestern pågår. Några av villkoren har ingen specificerad tidsbegränsning men begränsar skyddet på andra sätt, exempelvis genom att semestern inte får överstiga halva den förutbestämda tjänsteperioden. Ett annat villkor ger försäkringstagaren möjlighet att själv välja tidsbegränsningen vid avtalstecknande.
  

Tjänsteresa i Sverige eller utomlands

En viktig skillnad mellan försäkringarna är den geografiska omfattningen. En stor del av de analyserade försäkringsbolagen täcker endast anknytande semester vid tjänsteresor utanför bosättningslandet medan andra även täcker semester i bosättningslandet. Detta är viktigt att tänka på om man funderar på att semestra i de svenska fjällen och inte i alperna.

Täcker försäkringen riskfyllda aktiviteter?

En annan betydande aspekt att ha koll på är att många försäkringslösningar undantar skador som uppstår i samband med riskfyllda aktiviteter, exempelvis vid offpist-åkning. Det kan då stå den anställde dyrt om olyckan är framme och man befinner sig utanför pisten och behöver hämtas med helikopter. En del villkor ersätter dock offpist-åkningen om den sker tillsammans med en guide. Här gäller det att vara uppmärksam på exakt vad försäkringen undantar från skyddsomfattningen. Har man en försäkring som inte täcker offpist-åkning överhuvudtaget kan man på vissa ställen teckna en försäkring på plats som täcker just detta. Ett exempel på en sådan lokal försäkring är det franska Carte Neige som enkelt kan köpas på plats i turistbyråer på skidorten som ett komplement till tjänstereseförsäkringen.

Vill du skaffa en tjänstereseförsäkring eller veta mer? Kontakta oss:

Hur ser jag till att arv och gåvor blir enskild egendom?

20 februari · 2019

Vill du överlåta egendom såsom pengar, fastigheter och värdepapper, genom gåva eller testamente samt försäkra dig om att egendomen blir enskild för mottagaren? Då finns det flera saker att tänka på för att få ett heltäckande skydd.

Upprätta ett gåvobrev, testamente eller äktenskapsförord

Det enklaste sättet att försäkra sig om att den egendom som tillfaller gåvotagaren eller arvtagaren ska bli enskild egendom är att skriva det som ett villkor i gåvobrev eller testamente. Detta innebär att egendomen hålls utanför bodelning i samband med skilsmässa och bortgång. Huvudregeln är annars att gåvan eller arvet blir mottagarens giftorättsgods om denne är gift och delas därmed lika vid en framtida separation.

Du bör vara uppmärksam på att egendom som är enskild genom föreskrift i gåvobrev och testamente inte direkt tillfaller dina bröstarvingar vid din bortgång om du är gift med gemensamma barn. Då tillfaller egendomen din make med fri förfoganderätt* för att först vid din makes bortgång tillfalla era gemensamma barn. Om du däremot vill att dina barn ska ärva den enskilda egendomen direkt vid din bortgång bör du skriva in detta i ditt testamente.

 

Enskild egendom i efterhand

När du erhållit egendom i gåva eller arv utan föreskrift om enskild egendom går det bra att i efterhand förordna om att du vill att gåvan eller arvet ska utgöra din enskilda egendom vid en eventuell bodelning. Detta gör du genom att du och din make upprättar ett äktenskapsförord som ni undertecknar och registrerar hos Skatteverket. Detta förutsätter dock att ni båda är överens.

 

* Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande utan annan begränsning än förordnande genom testamente har rätt att fritt förfoga över vad som ärvts.

 

Rådgör alltid med en jurist

Det är viktigt att förordnande om enskild egendom utformas på ett korrekt sätt för att få ett heltäckande skydd. Rådgör därför alltid med en jurist vid upprättande av gåvobrev och testamente.

På Söderberg & Partners har vi erfarna jurister som är specialiserade inom ekonomisk familjerätt, arvsrätt och förmögenhetsrätt. Om du önskar rådgivning kring och hjälp med upprättande av juridiska handlingar är du välkommen att kontakta våra jurister på familjejuridik@soderbergpartners.se eller via formulär nedan.

 

 

 

 

Kontakta oss