Skip to main content Skip to main navigation

Söderberg & Partners strategirapport

Marknadsbrev

Söderberg & Partners strategirapport

22 oktober · 2015

Kinas officiella ekonomiska tillväxt är överskattad. Den faktiska tillväxten är 3,5-4 procent, inte 7 procent. Det framkom i Söderberg & Partners senaste strategirapport som även tagit tempen på världens finansmarknader.

Kina är mitt uppe i processen att växla om sin ekonomi från att vara investeringsdriven till att bli konsumtionsdriven. De styrande har som mål att den ekonomiska tillväxten ska vara 7 procent, vilket även var den officiella tillväxten under årets första och andra kvartal.

– Li Keqiang, Kinas premiärminister, sa redan 2007 att statistiken var handgjord och opålitlig. Vi har analyserat Kinas ekonomi noga utifrån fler parametrar och har kommit fram till att den faktiska BNP-tillväxten är 3,5 – 4 procent, säger Matthias Gietzelt, chefsstrateg på Söderberg & Partners och berättar att det råder recession i vissa segment i Kina.

Söderberg & Partners egen indikator över Kinas BNP-tillväxt tar hänsyn till en rad parametrar, exempelvis: industriproduktion, fraktvolym på tåg, detaljhandel, förändringar i exporten och elproduktion.

Råvaruboomen är över

Kina, världens verkstad, förbrukar mycket råvaror. Landet står för omkring hälften av världens stålproduktion. De senaste 30 åren har stålproduktionen ökat med motsvarande hela Sveriges stålproduktion – varje månad. Men den tillväxten har nu avstannat.

– Råvaruboomen är över och Kina kommer att behöva ställa om sin ekonomi. Dessutom påverkas Kina negativt av demografiska förändringar, säger Matthias Gietzelt.

Enbarnspolitiken kommer att leda till att andelen av befolkningen som arbetar blir allt färre. År 2050 kommer 59 procent av befolkningen att arbeta, jämfört med dagens 74 procent.

– Kina följer samma scenario som Japan med en allt större andel äldre av befolkningen. Om Kina vill upprätthålla samma välfärd som idag måste de effektivitetsförbättra med 2 procent per år. Det är ett tufft mål. Trots hårda ansträngningar har Japan endast lyckats effektivisera med 0,8 procent per år, säger han.

Måttlig påverkan på börserna

Trots att Kina går mot lägre tillväxt lär det inte påverka västvärldens börser i någon större utsträckning. I genomsnitt har börsbolagen på de större utvecklade marknaderna en försäljningsandel på mellan 5 – 7procent mot Kina. Amerikanska börsbolag har cirka 5 procent av sin försäljning till Kina och det motsvarar 2 procent av nettovinsten. Men vissa sektorer kommer att drabbas hårdare.

– Delar av verkstadssektorn har långt högre exponering mot Kina och kommer därmed att tappa i omsättning. Många tillväxtmarknader är också mycket beroende av den kinesiska ekonomin, säger han.

En slutsats från Strategirapporten är att USA har kommit relativt långt i konjunkturcykeln. Börsen har stigit under sju år, ekonomin är relativt stark, men det är för tidigt att kliva ur den amerikanska aktiemarknaden.

– Om det historiska mönstret upprepar sig så befinner sig USA i recession sommaren 2017. Det är vårt huvudscenario och börsen brukar vända ned cirka ett halvår före, säger Matthias Gietzelt.

Europa är i expansionsfas med bland annat ökad kredittillväxt och konsumtion. Enligt Matthias Gietzelt kommer troligen den europeiska aktiemarknaden att utvecklas väl. Däremot ser det dystert ut för börserna i råvarutunga länder som till exempel Brasilien.

Sammantaget har Söderberg & Partners en neutral syn på aktiemarknaden. Bolaget rekommenderar en övervikt mot utvecklade marknader framför tillväxtmarknader, med Europa och Japan som förstahandsval, se diagram intill. Bland räntor underviktas framför allt långa räntor, men även placeringar i korta räntor bör ses över som en följd av det låga ränteläget.

– Vi rekommenderar investerare att ta något högre kreditrisk i ränteportföljen. Dessutom anser vi att alternativa placeringar har förutsättningar att utvecklas väl, avslutar Matthias Gietzelt.

 

Fakta: Slutsatser från Strategirapporten

• De långsiktiga argumenten för en relativ positiv syn på aktier mot räntor kvarstår med bland annat en hög direktavkastning och valutadoping på flera marknader.

• Alternativa tillgångsklasser bör gynnas mest i lågräntemiljön med attraktiva finansieringsmöjligheter och bredare placeringsunivers.

• Vi anser att vi har kommit långt i konjunkturcykeln, främst i USA, men att det samtidigt bör finnas en period kvar innan vi når en tydligare avmattningsfas.

• Inledningen av en räntehöjningsfas brukar normalt vara för tidigt att kliva av riskfyllda tillgångar som aktier.

Läs hela straterapporten här.

Pressmeddelande

Här är finansbranschens bästa aktörer 2018

6 mars · 2019

Länsförsäkringar, SPP, Skandia och SEB i topp i Söderberg & Partners årliga trafikljusrapport

Idag utsåg Söderberg & Partners 2018 års bäst presterande aktörer i den svenska finansbranschen. Resultatet baseras på Söderberg & Partners årliga trafikljusrapport som innehåller analyser av hela den svenska sparmarknaden och sammanställs för att hålla sparare informerade om hur leverantörerna av finansiella tjänster och produkter presterar.

Priset delas ut i kategorierna ”Årets Fondbolag”, ”Årets Livförsäkringsbolag”, ”Årets Fondförsäkringsbolag” och ”Årets Hållbara aktör”. Vinnarna är:

Årets Fondbolag 2018

SPP utses till Årets fondbolag 2018. Bolaget har en stor andel gröna fondbetyg, och ett flertal av dess fonder har valts till Top Picks under året. SPP tar dessutom god hänsyn till hållbarhet i sina investeringsbeslut och en stor andel av bolagets fonder har belönats med ett grönt hållbarhetsbetyg.

Årets Livförsäkringsbolag 2018

Skandia utses till årets livförsäkringsbolag då de under 2018 har levererat en relativt god avkastning på sina tillgångar i ett svårt marknadsklimat. Bolaget har genomgående belönats med grönt betyg under året tack vare sin finansiella styrka och diversifierade portfölj.

Årets Fondförsäkringsbolag 2018

Länsförsäkringar har utsetts till Årets fondförsäkringsbolag 2018. Bolaget fick höga betyg inom fondselektering under året och förstärkte sin position relativt de andra fondförsäkringsbolagen trots ett svårt marknadsklimat. Länsförsäkringar fick även grönt hållbarhetsbetyg under året. Utöver de gröna betygen bidrar bolagets transparenta förhållningssätt till att Länsförsäkringar får priset som Årets fondförsäkringsbolag 2018.

Årets Hållbara aktör 2018

SEB utses till årets hållbara aktör. Vinnaren har under 2018 engagerat kunden i hållbarhetsarbetet och använt Globala målen som verktyg att konkretisera begreppet hållbarhet. Genom att ta hänsyn till kundens vilja finns goda möjligheter att öka spararnas förtroende och intresse för hållbart sparande. 

- Vi fick ett stökigt avslut på börsen 2018, och flera aktörer visade svagare avkastning för helåret än vad vi sett under de senaste åren. Men 2018 var också ett år med nya framsteg inom hållbart sparande, fortsatta avgiftssänkningar och många bra produkter som erbjuds till olika typer av sparare. Det blir spännande att se hur detta fortsätter 2019, säger Kajsa Brundin, chef för produktanalys på Söderberg & Partners.

Du hittar hela Trafikljusrapporten här.

Blogg

Hur stor risk tar du i ditt räntesparande?

Risk är ett centralt begrepp när det kommer till att bestämma sig för hur man ska placera sitt sparande, och kopplingen mellan risk och avkastningen känner de flesta till. Den stora frågan brukar då oftast bli ”hur stor andel aktier ska jag våga mig på i mitt sparande?”.

Att aktier kan erbjuda hög avkastning men till en hög risk tror jag de flesta av oss känner till. Men hur är det med risken i ditt räntesparande? Har du koll på den?

Sedan finanskrisen 2008 har vi levt i en lågräntemiljö där vi i vissa länder som Sverige till och med har minusränta. Avkastningen på vårt räntesparande har förstås gått samma väg. Sparkonton, räntefonder och obligationer har gett väldigt lite i avkastning de senaste åren och mycket talar för att de kommer fortsätta med det.

I och med att bankkonton, statsobligationer och andra säkra placeringar i bästa fall gett noll i avkastning så har många sökt sig till andra ränteinvesteringar. Företagsobligationer, preferensaktier och företagsobligationsfonder är några alternativ som snabbt blivit populära placeringar där man i alla fall fått någon avkastning. Men hur riskfyllda är de här placeringarna och kan man likställa en obligationsfond som placerar i statspapper med en som även placerar i företagsobligationer?

Nej, skillnaderna är stora här och jag tror att det finns en risk i att man underskattar den skillnad i risk som man tar när man jagar de där extra procenten i avkastning. Kanske har de senaste årens goda ekonomi gjort att vi tagit lite för lätt på risken i vårt räntesparande? Kom ihåg att det är räntedelen i portföljen som ska stabilisera portföljen framför allt om det skulle börja storma på finansmarknaderna.

Det behöver absolut inte vara fel på vare sig företagsobligationer eller preferensaktier men har risken i ditt räntesparande gått upp kan det vara läge att se över det. Gör en stresstest över din portfölj eller slå en signal till din rådgivare och stäm av att du ligger på rätt risknivå i ditt sparande.

Att hoppas på det bästa men förbereda sig på det värsta brukar vara en bra regel när det kommer till placeringar.

 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med dina placeringar? 

 

Press Release

Söderberg & Partners Welcomes KKR As A Significant Shareholder

8 februari · 2019

Market leader in pensions advice, wealth management and non-life insurance receives investment from KKR to further develop its product portfolio and support international expansion.

Söderberg & Partners together with TA Associates and certain other selling shareholders have today reached an agreement on the terms of an investment from KKR, a leading global investment firm. KKR will acquire a substantial minority shareholding in the founder-led business, with Per-Olof Söderberg (Chairman and co-founder), Gustaf Rentzhog (CEO and co-founder) and other key founding members remaining as long-term shareholders.

 

The transaction is subject to ordinary conditions precedent including regulatory approval, and is expected to be completed during the second quarter of 2019.

 

Söderberg & Partners is a leading non-bank provider of wealth management and corporate pension and insurance services in the Nordic region and the Netherlands. Founded in 2004, the business has seen consistent growth in AUM and is the clear market leader in Sweden, and began its expansion across the Nordic region in 2014, entering the Norwegian, Danish and Finnish markets, and expanding its pension advisory service into the Netherlands.

 

KKR will continue to support and assist Söderberg & Partners on its strategy of rolling out its successful platform across the Nordic region and internationally, developing its product portfolio and services proposition, and enhancing its capabilities across investment management and research. The transaction builds on KKR’s successful track record in the Nordic region and globally of working with founder-entrepreneurs to support their growth objectives and further scale their businesses.

 

Per-Olof Söderberg, Chairman and co-founder, said: “I am extremely pleased to welcome KKR as a significant shareholder to help us deliver the next growth phase of Söderberg & Partners. We thank at the same time TA Associates for their strong support and partnership over the years that has enabled the company to become a leading player in the Nordic region.”

 

Gustaf Rentzhog, CEO and co-founder, said: “I look forward to working together with KKR to continue delivering our successful platform to companies and individuals both in existing and new markets. This enhances not only the position of, and possibilities for, Söderberg & Partners, but I also believe it will significantly enhance the products and services we are able to deliver to our customers. KKR brings investment and intellectual capital, a global network of financial and industrial experts, and an unrivalled understanding of global markets and macro-economic trends to Söderberg & Partners.”

 

Daan Knottenbelt, Member and Head of EMEA Financial Services at KKR, said: “We are delighted to be working with Per-Olof, Gustaf and the team at Söderberg & Partners. KKR has an exceptionally strong track record in the Nordic region and investing in founder-led businesses, and this, together with our in-depth understanding of financial intermediaries, differentiated us to the founders and management team. Söderberg & Partners benefits from an extremely strong business model and market position, as well as supportive growth dynamics, and we look forward to the next phase of the business’ development.”

 

Chris Parkin, Managing Director, TA Associates, said: “It has been our privilege to support Söderberg & Partners’ management in executing their growth strategy. Since we invested in 2014, Gustaf and team have consistently executed on their plan to create a leading independent wealth manager, pension adviser and insurance brokerage group. We confidently expect them to build on this success in the years ahead.”

 

KKR’s investment was made through its European Private Equity funds.  

 

Citigroup Global Markets Limited acted as exclusive financial adviser and PG Magnusson Advokatbyrå AB and Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB acted as legal advisors to the selling shareholders in connection with the transaction.   

 

About Söderberg & Partners

Söderberg & Partners was founded in 2004 and is today a leading non-bank provider of wealth management and corporate insurance services in the Nordic region and the Netherlands. Söderberg & Partners has in 15 years achieved a market leading position with regards to customer satisfaction and market presence within all segments in which it is active. For additional information about Söderberg & Partners, please visit Söderberg & Partners’ website at www.soderbergpartners.se.

 

About KKR

KKR is a leading global investment firm that manages multiple alternative asset classes, including private equity, energy, infrastructure, real estate and credit, with strategic partners that manage hedge funds. KKR aims to generate attractive investment returns for its fund investors by following a patient and disciplined investment approach, employing world-class people, and driving growth and value creation with KKR portfolio companies. KKR invests its own capital alongside the capital it manages for fund investors and provides financing solutions and investment opportunities through its capital markets business. References to KKR's investments may include the activities of its sponsored funds. For additional information about KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR), please visit KKR's website at www.kkr.com and on Twitter @KKR_Co.

 

About TA Associates

TA Associates is one of the largest and most experienced global growth private equity firms. Focused on five target industries – technology, healthcare, financial services, consumer and business services – TA invests in profitable, growing companies with opportunities for sustained growth, and has invested in more than 500 companies around the world. Investing as either a majority or minority investor, TA employs a long-term approach, utilizing its strategic resources to help management teams build lasting value in growth companies. TA has raised $24 billion in capital since its founding in 1968 and is committing to new investments at the pace of $2 billion per year. The firm’s more than 85 investment professionals are based in Boston, Menlo Park, London, Mumbai and Hong Kong. More information about TA Associates can be found at www.ta.com.

 

Media Contacts:

Söderberg & Partners

Louise Hagsten
Chief Communication & HR
louise.hagsten@soderbergpartners.se
+46 (0)76-149 50 17

 

KKR

Alastair Elwen
Finsbury
alastair.elwen@finsbury.com
+44 (0)20 7251 3801

Kontakta oss