Skip to main content Skip to main navigation

Söderberg & Partners strategirapport

Marknadsbrev

Söderberg & Partners strategirapport

22 oktober · 2015

Kinas officiella ekonomiska tillväxt är överskattad. Den faktiska tillväxten är 3,5-4 procent, inte 7 procent. Det framkom i Söderberg & Partners senaste strategirapport som även tagit tempen på världens finansmarknader.

Kina är mitt uppe i processen att växla om sin ekonomi från att vara investeringsdriven till att bli konsumtionsdriven. De styrande har som mål att den ekonomiska tillväxten ska vara 7 procent, vilket även var den officiella tillväxten under årets första och andra kvartal.

– Li Keqiang, Kinas premiärminister, sa redan 2007 att statistiken var handgjord och opålitlig. Vi har analyserat Kinas ekonomi noga utifrån fler parametrar och har kommit fram till att den faktiska BNP-tillväxten är 3,5 – 4 procent, säger Matthias Gietzelt, chefsstrateg på Söderberg & Partners och berättar att det råder recession i vissa segment i Kina.

Söderberg & Partners egen indikator över Kinas BNP-tillväxt tar hänsyn till en rad parametrar, exempelvis: industriproduktion, fraktvolym på tåg, detaljhandel, förändringar i exporten och elproduktion.

Råvaruboomen är över

Kina, världens verkstad, förbrukar mycket råvaror. Landet står för omkring hälften av världens stålproduktion. De senaste 30 åren har stålproduktionen ökat med motsvarande hela Sveriges stålproduktion – varje månad. Men den tillväxten har nu avstannat.

– Råvaruboomen är över och Kina kommer att behöva ställa om sin ekonomi. Dessutom påverkas Kina negativt av demografiska förändringar, säger Matthias Gietzelt.

Enbarnspolitiken kommer att leda till att andelen av befolkningen som arbetar blir allt färre. År 2050 kommer 59 procent av befolkningen att arbeta, jämfört med dagens 74 procent.

– Kina följer samma scenario som Japan med en allt större andel äldre av befolkningen. Om Kina vill upprätthålla samma välfärd som idag måste de effektivitetsförbättra med 2 procent per år. Det är ett tufft mål. Trots hårda ansträngningar har Japan endast lyckats effektivisera med 0,8 procent per år, säger han.

Måttlig påverkan på börserna

Trots att Kina går mot lägre tillväxt lär det inte påverka västvärldens börser i någon större utsträckning. I genomsnitt har börsbolagen på de större utvecklade marknaderna en försäljningsandel på mellan 5 – 7procent mot Kina. Amerikanska börsbolag har cirka 5 procent av sin försäljning till Kina och det motsvarar 2 procent av nettovinsten. Men vissa sektorer kommer att drabbas hårdare.

– Delar av verkstadssektorn har långt högre exponering mot Kina och kommer därmed att tappa i omsättning. Många tillväxtmarknader är också mycket beroende av den kinesiska ekonomin, säger han.

En slutsats från Strategirapporten är att USA har kommit relativt långt i konjunkturcykeln. Börsen har stigit under sju år, ekonomin är relativt stark, men det är för tidigt att kliva ur den amerikanska aktiemarknaden.

– Om det historiska mönstret upprepar sig så befinner sig USA i recession sommaren 2017. Det är vårt huvudscenario och börsen brukar vända ned cirka ett halvår före, säger Matthias Gietzelt.

Europa är i expansionsfas med bland annat ökad kredittillväxt och konsumtion. Enligt Matthias Gietzelt kommer troligen den europeiska aktiemarknaden att utvecklas väl. Däremot ser det dystert ut för börserna i råvarutunga länder som till exempel Brasilien.

Sammantaget har Söderberg & Partners en neutral syn på aktiemarknaden. Bolaget rekommenderar en övervikt mot utvecklade marknader framför tillväxtmarknader, med Europa och Japan som förstahandsval, se diagram intill. Bland räntor underviktas framför allt långa räntor, men även placeringar i korta räntor bör ses över som en följd av det låga ränteläget.

– Vi rekommenderar investerare att ta något högre kreditrisk i ränteportföljen. Dessutom anser vi att alternativa placeringar har förutsättningar att utvecklas väl, avslutar Matthias Gietzelt.

 

Fakta: Slutsatser från Strategirapporten

• De långsiktiga argumenten för en relativ positiv syn på aktier mot räntor kvarstår med bland annat en hög direktavkastning och valutadoping på flera marknader.

• Alternativa tillgångsklasser bör gynnas mest i lågräntemiljön med attraktiva finansieringsmöjligheter och bredare placeringsunivers.

• Vi anser att vi har kommit långt i konjunkturcykeln, främst i USA, men att det samtidigt bör finnas en period kvar innan vi når en tydligare avmattningsfas.

• Inledningen av en räntehöjningsfas brukar normalt vara för tidigt att kliva av riskfyllda tillgångar som aktier.

Läs hela straterapporten här.

Pressmeddelande

Här är finansbranschens bästa aktörer 2018

6 mars · 2019

Länsförsäkringar, SPP, Skandia och SEB i topp i Söderberg & Partners årliga trafikljusrapport

Idag utsåg Söderberg & Partners 2018 års bäst presterande aktörer i den svenska finansbranschen. Resultatet baseras på Söderberg & Partners årliga trafikljusrapport som innehåller analyser av hela den svenska sparmarknaden och sammanställs för att hålla sparare informerade om hur leverantörerna av finansiella tjänster och produkter presterar.

Priset delas ut i kategorierna ”Årets Fondbolag”, ”Årets Livförsäkringsbolag”, ”Årets Fondförsäkringsbolag” och ”Årets Hållbara aktör”. Vinnarna är:

Årets Fondbolag 2018

SPP utses till Årets fondbolag 2018. Bolaget har en stor andel gröna fondbetyg, och ett flertal av dess fonder har valts till Top Picks under året. SPP tar dessutom god hänsyn till hållbarhet i sina investeringsbeslut och en stor andel av bolagets fonder har belönats med ett grönt hållbarhetsbetyg.

Årets Livförsäkringsbolag 2018

Skandia utses till årets livförsäkringsbolag då de under 2018 har levererat en relativt god avkastning på sina tillgångar i ett svårt marknadsklimat. Bolaget har genomgående belönats med grönt betyg under året tack vare sin finansiella styrka och diversifierade portfölj.

Årets Fondförsäkringsbolag 2018

Länsförsäkringar har utsetts till Årets fondförsäkringsbolag 2018. Bolaget fick höga betyg inom fondselektering under året och förstärkte sin position relativt de andra fondförsäkringsbolagen trots ett svårt marknadsklimat. Länsförsäkringar fick även grönt hållbarhetsbetyg under året. Utöver de gröna betygen bidrar bolagets transparenta förhållningssätt till att Länsförsäkringar får priset som Årets fondförsäkringsbolag 2018.

Årets Hållbara aktör 2018

SEB utses till årets hållbara aktör. Vinnaren har under 2018 engagerat kunden i hållbarhetsarbetet och använt Globala målen som verktyg att konkretisera begreppet hållbarhet. Genom att ta hänsyn till kundens vilja finns goda möjligheter att öka spararnas förtroende och intresse för hållbart sparande. 

- Vi fick ett stökigt avslut på börsen 2018, och flera aktörer visade svagare avkastning för helåret än vad vi sett under de senaste åren. Men 2018 var också ett år med nya framsteg inom hållbart sparande, fortsatta avgiftssänkningar och många bra produkter som erbjuds till olika typer av sparare. Det blir spännande att se hur detta fortsätter 2019, säger Kajsa Brundin, chef för produktanalys på Söderberg & Partners.

Du hittar hela Trafikljusrapporten här.

Undvik semesterfällan på påsklovet

20 februari · 2019

Ska du kombinera tjänsteresan med en privat resa? Då bör du tänka till en extra gång eftersom hemförsäkringen vanligtvis inte täcker semester i anslutning till tjänsteresa.  

Högsäsongen för skidresor är igång och många väljer att tillbringa lovveckorna i skidbacken. För anställda som reser i tjänsten är det ofta lockande att planera skidsemestern i anknytning till en tjänsteresa då man ändå är ute på resande fot eller planerat sin konferens i närheten av en trevlig skidort. Om man väljer att kombinera tjänsteresan med en privat semester bör man tänka till en extra gång. Det normala är att hemförsäkringen inte täcker semester i anknytning till tjänsteresa utan endast resor som utgår från bostaden. För att undvika en sådan situation är det därför viktigt att välja en tjänstereseförsäkring som omfattar den anslutande semestern.

Är det stora skillnader i försäkringsskyddet?

Söderberg & Partners tjänstereseanalys visar att det finns stora skillnader i det försäkringsskydd som ges vid anknytande semester. De flesta tjänstereseförsäkringarna ger skydd för ett specificerat antal semesterdagar medan vissa försäkringsbolag inte täcker skada under den anknytande semestern överhuvudtaget.

Hur många dagar gäller skyddet?

Antal dagar som täcks under respektive försäkring varierar i hög utsträckning. Skyddet kan omfatta mellan 3 och 45 dagar vilket gör att valet av försäkringslösning har stor betydelse beroende på hur länge den planerade semestern pågår. Några av villkoren har ingen specificerad tidsbegränsning men begränsar skyddet på andra sätt, exempelvis genom att semestern inte får överstiga halva den förutbestämda tjänsteperioden. Ett annat villkor ger försäkringstagaren möjlighet att själv välja tidsbegränsningen vid avtalstecknande.
  

Tjänsteresa i Sverige eller utomlands

En viktig skillnad mellan försäkringarna är den geografiska omfattningen. En stor del av de analyserade försäkringsbolagen täcker endast anknytande semester vid tjänsteresor utanför bosättningslandet medan andra även täcker semester i bosättningslandet. Detta är viktigt att tänka på om man funderar på att semestra i de svenska fjällen och inte i alperna.

Täcker försäkringen riskfyllda aktiviteter?

En annan betydande aspekt att ha koll på är att många försäkringslösningar undantar skador som uppstår i samband med riskfyllda aktiviteter, exempelvis vid offpist-åkning. Det kan då stå den anställde dyrt om olyckan är framme och man befinner sig utanför pisten och behöver hämtas med helikopter. En del villkor ersätter dock offpist-åkningen om den sker tillsammans med en guide. Här gäller det att vara uppmärksam på exakt vad försäkringen undantar från skyddsomfattningen. Har man en försäkring som inte täcker offpist-åkning överhuvudtaget kan man på vissa ställen teckna en försäkring på plats som täcker just detta. Ett exempel på en sådan lokal försäkring är det franska Carte Neige som enkelt kan köpas på plats i turistbyråer på skidorten som ett komplement till tjänstereseförsäkringen.

Vill du skaffa en tjänstereseförsäkring eller veta mer? Kontakta oss:

Hur ser jag till att arv och gåvor blir enskild egendom?

20 februari · 2019

Vill du överlåta egendom såsom pengar, fastigheter och värdepapper, genom gåva eller testamente samt försäkra dig om att egendomen blir enskild för mottagaren? Då finns det flera saker att tänka på för att få ett heltäckande skydd.

Upprätta ett gåvobrev, testamente eller äktenskapsförord

Det enklaste sättet att försäkra sig om att den egendom som tillfaller gåvotagaren eller arvtagaren ska bli enskild egendom är att skriva det som ett villkor i gåvobrev eller testamente. Detta innebär att egendomen hålls utanför bodelning i samband med skilsmässa och bortgång. Huvudregeln är annars att gåvan eller arvet blir mottagarens giftorättsgods om denne är gift och delas därmed lika vid en framtida separation.

Du bör vara uppmärksam på att egendom som är enskild genom föreskrift i gåvobrev och testamente inte direkt tillfaller dina bröstarvingar vid din bortgång om du är gift med gemensamma barn. Då tillfaller egendomen din make med fri förfoganderätt* för att först vid din makes bortgång tillfalla era gemensamma barn. Om du däremot vill att dina barn ska ärva den enskilda egendomen direkt vid din bortgång bör du skriva in detta i ditt testamente.

 

Enskild egendom i efterhand

När du erhållit egendom i gåva eller arv utan föreskrift om enskild egendom går det bra att i efterhand förordna om att du vill att gåvan eller arvet ska utgöra din enskilda egendom vid en eventuell bodelning. Detta gör du genom att du och din make upprättar ett äktenskapsförord som ni undertecknar och registrerar hos Skatteverket. Detta förutsätter dock att ni båda är överens.

 

* Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande utan annan begränsning än förordnande genom testamente har rätt att fritt förfoga över vad som ärvts.

 

Rådgör alltid med en jurist

Det är viktigt att förordnande om enskild egendom utformas på ett korrekt sätt för att få ett heltäckande skydd. Rådgör därför alltid med en jurist vid upprättande av gåvobrev och testamente.

På Söderberg & Partners har vi erfarna jurister som är specialiserade inom ekonomisk familjerätt, arvsrätt och förmögenhetsrätt. Om du önskar rådgivning kring och hjälp med upprättande av juridiska handlingar är du välkommen att kontakta våra jurister på familjejuridik@soderbergpartners.se eller via formulär nedan.

 

 

 

 

Kontakta oss