Skip to main content Skip to main navigation

Söderberg & Partners Trafikljusrapport: Se upp för rött ljus!

Marknadsbrev

Söderberg & Partners Trafikljusrapport: Se upp för rött ljus!

13 mars · 2015

Rött, gult eller grönt ljus.
Enklare kan det knappast bli. Kanske är det förklaringen till att Söderberg & Partners Trafikljusrapport har fått ett sådant genomslag. Rapporten släpptes den 5 mars.

– Vi vill göra det så enkelt som möjligt för alla sparare att hitta rätt bland alla placeringsalternativ. Tyvärr finns det fortfarande många produkter ute på marknaden som borde förpassas till papperskorgen, berättar Walter Nuñez, produktanalyschef på Söderberg & Partners, och fortsätter:

– Genom Trafikljusrapporten hoppas vi att vi kan bidra till att spararna hittar rätt. Vi vill även sätta press på finansbranschens aktörer att förbättra sig, säger han.

Omfattande analyser bakom rapporten

Även om Trafikljusrapporten är enkel att ta till sig, ligger ett minst sagt digert analysarbete bakom rapporten. Varje kvartal utvärderar Söderberg & Partners analytiker alla produkter och marknader med hjälp av trafikljussystemet. Och en gång per år sammanfattas dessa analyser i Trafikljusrapporten som släpptes i början av mars. Rapporten finns digitalt på www.trafikljusrapport.se, klicka här för att läsa rapporten. 

Trafikljusrapporten lyfter fram de bästa aktörerna inom varje kategori, som bästa fondbolag, livbolag och fondförsäkringsbolag. I år utsågs SPP till bästa fondförsäkringsbolag, Skandia Liv till bästa livförsäkringsbolag och Vontobel Asset Managent korades till årets fondbolag. Garantum vann priset som bästa arrangör av strukturerade produkter.

Enligt Walter Nuñez är ett annat viktigt syfte med trafikljusrapporten att utvärdera om Söderberg & Partners råd med grönt, gult respektive rött ljus har medfört att spararna har fått bättre avkastning. Helt enkelt att utvärdera sina egna råd.

– Det känns bra att utifrån fakta kunna konstatera att alla som har följt våra rekommendationer också har fått bättre avkastning. Röda och gula produkter och bolag har presterat sämre än våra gröna rekommendationer, säger Walter Nuñez.

Trender på marknaden

Vissa livförsäkringsbolag har suttit i en rävsax. Fallande aktiemarknader i kombination med fallande räntor medförde att livbolagens tillgångar minskade i värde samtidigt som skulderna ökade eftersom räntan föll. Men Finansinspektionen satte stopp för denna dödsspiral genom att sätta ett golv för hur låg den långsiktiga räntan kan vara i värderingen av livbolagens skulder. 

– De senaste åren har livbolagen haft en mycket bra utveckling som drivits av stigande aktiemarknader och fallande räntor. Nu är återbäringarna rekordhöga, men fortfarande finns livbolag som vi ger rött ljus, säger Walter Nuñez. 

Bland fondförsäkringsbolagen är trenden tydlig. De bolag som erbjuder många fonder har ökat antalet fonder. Samtidigt har bolagen som arbetar med att erbjuda ett begränsat utbud blivit ännu mer selektiva.

– För spararna har det blivit ännu viktigare att hitta det bolag som passar ens preferenser, säger Walter Nuñez. 

Trafikljusanalysen av fondförsäkringar är uppdelad i tre delar: Fondselektering, fondutbud och kostnad. Det innebär till exempel att sparare som vill ha det billigaste sparandet ska titta i en kategori, medan de som vill ha kvalitetsfonder ska leta i den kategorin. Nordnet, Avanza, SPP och AMF har låga avgifter. Handelsbanken, AMF och SPP erbjuder god fondselektering, klicka här för att se exempel.

Rekordår för fondmarknaden, men se upp

Fondmarknaden hade ett rekordår 2014 med det högsta nettosparandet någonsin. Pengarna placerades främst i bland- och obligationsfonder. Enligt Walter Nuñez beror det på att spararna har blivit mer riskmedvetna, vilket han ser som positivt. Men Walter Nunez höjer ett varningen finger. Räntorna är extremt låga och på sikt kommer de att vända upp. 

– Hur mycket lägre kan räntorna egentligen falla? När de vänder upp kan det resultera i negativ avkastning i långa obligationsfonder, vilket sparare bör vara medvetna om, säger han.

Trafikljusrapporten analyserar även de globala aktiemarknaderna. Europa utsågs till årets aktiemarknad 2015, bland annat som en följd av ECB:s expansiva penningpolitik. 

– Det kraftiga tillgångsköpsprogrammet bör gynna aktieplaceringar. Vi förväntar oss även en gynnsam vinstutveckling för börsbolagen tack vare en svagare valuta och god draghjälp från den amerikanska ekonomin, säger Walter Nuñez. 

 

Fakta: Grönt, gult eller rött?

Gröna produkter innebär att Söderberg & Partners rekommenderar dessa produkter. Betyget innebär en kvalitetsstämpel och att produktens kostnader är rimliga.

Gula produkter är medelmåttiga, men kan vara intressanta för sparare med speciella önskemål.

Röda produkter har omotiverat höga kostnader eller andra egenskaper som gör att vi avråder från investering.

 

Pressmeddelande

Här är finansbranschens bästa aktörer 2018

6 mars · 2019

Länsförsäkringar, SPP, Skandia och SEB i topp i Söderberg & Partners årliga trafikljusrapport

Idag utsåg Söderberg & Partners 2018 års bäst presterande aktörer i den svenska finansbranschen. Resultatet baseras på Söderberg & Partners årliga trafikljusrapport som innehåller analyser av hela den svenska sparmarknaden och sammanställs för att hålla sparare informerade om hur leverantörerna av finansiella tjänster och produkter presterar.

Priset delas ut i kategorierna ”Årets Fondbolag”, ”Årets Livförsäkringsbolag”, ”Årets Fondförsäkringsbolag” och ”Årets Hållbara aktör”. Vinnarna är:

Årets Fondbolag 2018

SPP utses till Årets fondbolag 2018. Bolaget har en stor andel gröna fondbetyg, och ett flertal av dess fonder har valts till Top Picks under året. SPP tar dessutom god hänsyn till hållbarhet i sina investeringsbeslut och en stor andel av bolagets fonder har belönats med ett grönt hållbarhetsbetyg.

Årets Livförsäkringsbolag 2018

Skandia utses till årets livförsäkringsbolag då de under 2018 har levererat en relativt god avkastning på sina tillgångar i ett svårt marknadsklimat. Bolaget har genomgående belönats med grönt betyg under året tack vare sin finansiella styrka och diversifierade portfölj.

Årets Fondförsäkringsbolag 2018

Länsförsäkringar har utsetts till Årets fondförsäkringsbolag 2018. Bolaget fick höga betyg inom fondselektering under året och förstärkte sin position relativt de andra fondförsäkringsbolagen trots ett svårt marknadsklimat. Länsförsäkringar fick även grönt hållbarhetsbetyg under året. Utöver de gröna betygen bidrar bolagets transparenta förhållningssätt till att Länsförsäkringar får priset som Årets fondförsäkringsbolag 2018.

Årets Hållbara aktör 2018

SEB utses till årets hållbara aktör. Vinnaren har under 2018 engagerat kunden i hållbarhetsarbetet och använt Globala målen som verktyg att konkretisera begreppet hållbarhet. Genom att ta hänsyn till kundens vilja finns goda möjligheter att öka spararnas förtroende och intresse för hållbart sparande. 

- Vi fick ett stökigt avslut på börsen 2018, och flera aktörer visade svagare avkastning för helåret än vad vi sett under de senaste åren. Men 2018 var också ett år med nya framsteg inom hållbart sparande, fortsatta avgiftssänkningar och många bra produkter som erbjuds till olika typer av sparare. Det blir spännande att se hur detta fortsätter 2019, säger Kajsa Brundin, chef för produktanalys på Söderberg & Partners.

Du hittar hela Trafikljusrapporten här.

Undvik semesterfällan på påsklovet

20 februari · 2019

Ska du kombinera tjänsteresan med en privat resa? Då bör du tänka till en extra gång eftersom hemförsäkringen vanligtvis inte täcker semester i anslutning till tjänsteresa.  

Högsäsongen för skidresor är igång och många väljer att tillbringa lovveckorna i skidbacken. För anställda som reser i tjänsten är det ofta lockande att planera skidsemestern i anknytning till en tjänsteresa då man ändå är ute på resande fot eller planerat sin konferens i närheten av en trevlig skidort. Om man väljer att kombinera tjänsteresan med en privat semester bör man tänka till en extra gång. Det normala är att hemförsäkringen inte täcker semester i anknytning till tjänsteresa utan endast resor som utgår från bostaden. För att undvika en sådan situation är det därför viktigt att välja en tjänstereseförsäkring som omfattar den anslutande semestern.

Är det stora skillnader i försäkringsskyddet?

Söderberg & Partners tjänstereseanalys visar att det finns stora skillnader i det försäkringsskydd som ges vid anknytande semester. De flesta tjänstereseförsäkringarna ger skydd för ett specificerat antal semesterdagar medan vissa försäkringsbolag inte täcker skada under den anknytande semestern överhuvudtaget.

Hur många dagar gäller skyddet?

Antal dagar som täcks under respektive försäkring varierar i hög utsträckning. Skyddet kan omfatta mellan 3 och 45 dagar vilket gör att valet av försäkringslösning har stor betydelse beroende på hur länge den planerade semestern pågår. Några av villkoren har ingen specificerad tidsbegränsning men begränsar skyddet på andra sätt, exempelvis genom att semestern inte får överstiga halva den förutbestämda tjänsteperioden. Ett annat villkor ger försäkringstagaren möjlighet att själv välja tidsbegränsningen vid avtalstecknande.
  

Tjänsteresa i Sverige eller utomlands

En viktig skillnad mellan försäkringarna är den geografiska omfattningen. En stor del av de analyserade försäkringsbolagen täcker endast anknytande semester vid tjänsteresor utanför bosättningslandet medan andra även täcker semester i bosättningslandet. Detta är viktigt att tänka på om man funderar på att semestra i de svenska fjällen och inte i alperna.

Täcker försäkringen riskfyllda aktiviteter?

En annan betydande aspekt att ha koll på är att många försäkringslösningar undantar skador som uppstår i samband med riskfyllda aktiviteter, exempelvis vid offpist-åkning. Det kan då stå den anställde dyrt om olyckan är framme och man befinner sig utanför pisten och behöver hämtas med helikopter. En del villkor ersätter dock offpist-åkningen om den sker tillsammans med en guide. Här gäller det att vara uppmärksam på exakt vad försäkringen undantar från skyddsomfattningen. Har man en försäkring som inte täcker offpist-åkning överhuvudtaget kan man på vissa ställen teckna en försäkring på plats som täcker just detta. Ett exempel på en sådan lokal försäkring är det franska Carte Neige som enkelt kan köpas på plats i turistbyråer på skidorten som ett komplement till tjänstereseförsäkringen.

Vill du skaffa en tjänstereseförsäkring eller veta mer? Kontakta oss:

Hur ser jag till att arv och gåvor blir enskild egendom?

20 februari · 2019

Vill du överlåta egendom såsom pengar, fastigheter och värdepapper, genom gåva eller testamente samt försäkra dig om att egendomen blir enskild för mottagaren? Då finns det flera saker att tänka på för att få ett heltäckande skydd.

Upprätta ett gåvobrev, testamente eller äktenskapsförord

Det enklaste sättet att försäkra sig om att den egendom som tillfaller gåvotagaren eller arvtagaren ska bli enskild egendom är att skriva det som ett villkor i gåvobrev eller testamente. Detta innebär att egendomen hålls utanför bodelning i samband med skilsmässa och bortgång. Huvudregeln är annars att gåvan eller arvet blir mottagarens giftorättsgods om denne är gift och delas därmed lika vid en framtida separation.

Du bör vara uppmärksam på att egendom som är enskild genom föreskrift i gåvobrev och testamente inte direkt tillfaller dina bröstarvingar vid din bortgång om du är gift med gemensamma barn. Då tillfaller egendomen din make med fri förfoganderätt* för att först vid din makes bortgång tillfalla era gemensamma barn. Om du däremot vill att dina barn ska ärva den enskilda egendomen direkt vid din bortgång bör du skriva in detta i ditt testamente.

 

Enskild egendom i efterhand

När du erhållit egendom i gåva eller arv utan föreskrift om enskild egendom går det bra att i efterhand förordna om att du vill att gåvan eller arvet ska utgöra din enskilda egendom vid en eventuell bodelning. Detta gör du genom att du och din make upprättar ett äktenskapsförord som ni undertecknar och registrerar hos Skatteverket. Detta förutsätter dock att ni båda är överens.

 

* Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande utan annan begränsning än förordnande genom testamente har rätt att fritt förfoga över vad som ärvts.

 

Rådgör alltid med en jurist

Det är viktigt att förordnande om enskild egendom utformas på ett korrekt sätt för att få ett heltäckande skydd. Rådgör därför alltid med en jurist vid upprättande av gåvobrev och testamente.

På Söderberg & Partners har vi erfarna jurister som är specialiserade inom ekonomisk familjerätt, arvsrätt och förmögenhetsrätt. Om du önskar rådgivning kring och hjälp med upprättande av juridiska handlingar är du välkommen att kontakta våra jurister på familjejuridik@soderbergpartners.se eller via formulär nedan.

 

 

 

 

Kontakta oss