Skip to main content Skip to main navigation
Prenumeration nyhetsbrev

Villkor för behandling av personuppgifter

När du anmäler dig för att prenumerera på vårt nyhetsbrev ger du samtidigt ditt samtycke till att dina kontaktuppgifter i form av e-postadress behandlas av Söderberg & Partners. Med anledning av att nyhetsbrevet tagits fram av flera bolag inom Söderberg & Partners koncernen är dessa bolag gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Följande bolag är personuppgiftsansvariga, Söderberg & Partners Insurance Consulting AB, Söderberg & Partners Securities AB och dess avtalsbundna personuppgiftsbiträden kommer att lagra din mejladress till dess du avanmäler din prenumeration. Personuppgiftsbehandlingen kommer att ske i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning samt kompletterande nationell lagstiftning och utföras med det inhämtade samtycket som rättslig grund för behandlingen. Underleverantörer till Söderberg & Partners som kan komma att ta del av din mejladress i samband med att de bistår Söderberg & Partners med utskicket. All behandling vidtas inom EU/EES. För att säga upp din prenumeration av nyhetsbrevet använder du den länk som finns med i utskicket.  Det går även att när som helst kontakta Söderberg & Partners för att återkalla lämnat samtycke vilket görs genom att mejla till info@soderbergpartners.se eller på telefon 08-451 50 00.

Här kan du läsa mer om hur Söderberg och Partners hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Kontakta oss