Skip to main content Skip to main navigation
Prenumeration nyhetsbrev & marknadsföring

Villkor för behandling av personuppgifter

När du anmäler dig för att prenumerera på vårt nyhetsbrev och annan marknads- och produktinformation ger du samtidigt ditt samtycke till att dina kontaktuppgifter i form av e-postadress behandlas av Söderberg & Partners. Med anledning av att innehållet i dessa tas fram av flera bolag inom Söderberg & Partners koncernen är dessa bolag gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Följande bolag är personuppgiftsansvariga; Söderberg & Partners Insurance Consulting AB, Söderberg & Partners Wealth Management AB och dess avtalsbundna personuppgiftsbiträden kommer att lagra din mejladress till dess du avanmäler din prenumeration. Personuppgiftsbehandlingen kommer att ske i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning samt kompletterande nationell lagstiftning och utföras med det inhämtade samtycket som rättslig grund för behandlingen. Underleverantörer till Söderberg & Partners som kan komma att ta del av din mejladress i samband med att de bistår Söderberg & Partners med utskicket. All behandling vidtas inom EU/EES. För att avsluta din prenumeration på nyhetsbrev och marknadsförings använder du den länk som finns med i utskicket.  Det går även att när som helst kontakta Söderberg & Partners för att återkalla lämnat samtycke vilket görs genom att mejla till info@soderbergpartners.se eller på telefon 08-451 50 00.

Här kan du läsa mer om hur Söderberg och Partners hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Kontakta oss