Skip to main content Skip to main navigation

Pressinbjudan: Söderberg & Partners belyser och debatterar hållbarhet i Almedalen

Pressinbjudan: Söderberg & Partners belyser och debatterar hållbarhet i Almedalen

26 juni · 2015

Nu stundar årets största mötesforum, Almedalsveckan. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta.  I år deltar Söderberg & Partners genom att belysa och debattera i hållbarhet med pensionsmarknadens mäktigaste.

Söderberg & Partners analysavdelning analyserar 3500 fonder, 12 pensionsbolag och 14 fondförsäkringsbolag fyra gånger om året. Under ett år besvaras ca 3 000 frågor via mail och telefon från företagets rådgivare. Man kan de senaste åren se en markant ökning av frågor och efterfrågan gällande mer kunskap om hållbarhet inom spar- och pensionsmarknaden. Söderberg & Partners startade ett analysprojekt som idag täcker tre separata analyser, tolv pensionsbolag, 14 fondförsäkringsbolag och 33 fondförvaltare.

Tillsammans har aktörerna på finansmarknaden stor makt och med den en stor möjlighet att påverka. De svenska pensionsbolagen förvaltar ett kapital motsvarande ungefär 2 000 miljarder. I fondförsäkringsbolagen finns 900 miljarder, och de bolag som ingår i fondförvaltar-analysen förvaltar motsvarande 130 000 miljarder kronor.

Vid ett seminarium tisdagen den 30 juni klockan 9.00 i Almedalen kommer Söderberg & Partners hållbarhetsansvarig, Kajsa Brundin övergripande presentera den analys av hur pensionsbolagen, fondförsäkringsbolagen och fondbolagen på den svenska marknaden agerar med spararnas kapital.

Presentationen följs av en debatt om varför det ser ut som det gör, vad som skulle kunna göras och framförallt hur det ser ut i framtiden. Frågeställningar som ”På vilket sätt kan fond- och pensionsbolagen agera hållbart?”, ”Vems ansvar är det att mina sparpengar inte bidrar till t.ex. barnarbete och miljöförstöring?”, ”Kan jag som sparare påverka?” kommer beröras. Medverkar i debatten gör Sarah McPhee, vd SPP, Per Frennberg, vvd Alecta, Carina Lundberg Markow, Hållbarhetsansvarig Folksam, Joakim Forssmed KD och Gustaf Rentzhog, vd Söderberg & Partners.

Utöver detta kommer vi även lansera iRåd- framtidens finansiella rådgivning i Almedalen. Under tre tillfällen per dag måndag- torsdag är du välkommen att testa rådgivningen. Vi bjuder på fika/lunch vid rådgivningstillfället.

Kom till vårt hus i Almedalen för att lyssna på debatten och testa framtidens finansiella rådgivning.

Adress: Strandvägen, H539 (i närheten av Visby strand)

Det går även att se på seminariet live på www.soderbergpartners.se

 

 

För mer information, kontakta:

Louise Hagsten, marknadschef, Söderberg & Partners
Louise.Hagsten@soderbergpartners.se
Mobil: 076- 149 50 17

Kajsa Brundin, Hållbarhetsansvarig, Söderberg & Partners
Kajsa.brundin@soderbergpartners.se
Mobil: 076- 149 5

Snabba fakta om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande fristående rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter med Nordens största fristående analysavdelning. Företaget har en mängd olika verksamheter inom fyra affärsområden:

Insurance Consulting

Securities& Asset Management

FinancialTechnology

Payroll& Benefits

Kundlöfte och värderingar

Söderberg & Partners målsättning är att leverera de bästa lösningarna och de mest kompetenta råden genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Vår företagsfilosofi bygger på tre viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig rådgivning. Vi hittar det bästa på marknaden, anpassar valen åt varje kund och levererar lösningen till en för kunden minimal arbetsinsats. Vi vet att underbyggda råd gör skillnad.

Förutom en tydlig strategi och mål, är det entreprenöriella drivet i bolaget en viktig faktor. Det är vår orädda inställning och ansvaret mot kunden som skapat den kultur vi har idag. På Söderberg & Partners är vi Modiga, Ansvarsfulla, Hjälpsamma och Drivna.

Pressmeddelande

Ny strategirapport: ”Dance (While the music still goes on)”

16 september · 2021

Söderberg & Partners presenterar idag årets tredje strategirapport för 2021. Utöver en sammanfattning av aktuell marknadssyn och betyg för regioner, sektorer, räntor och alternativa tillgångar, innehåller rapporten även fokusdelar om Centralbankernas stundande tapering och om IPCC-rapportens tydliga budskap till finansbranschen.

Titeln ”Dance (While The Music Still Goes On)” anspelar på de fortsatt positiva förutsättningar för marknadsutvecklingen som lyfts fram i rapporten, trots den redan generellt goda avkastningen för aktiemarknaden under året.

Betygsförändringar

Övervikten mot aktiemarknaden bibehålls, men allokeringen blir mer defensiv. Bland de globala sektorerna höjs betyget för Hälsovård från gult till ljusgrönt, och betyget för Dagligvaror höjs från rött till orange. Samtidigt sänks betygen för både Sällanköpsvaror och Material från ljusgrönt till gult.

Du kan läsa hela strategirapporten här.       

För mer information, kontakta:

Rasmus Löwenmo Buckhöj, Informationschef, Söderberg & Partners
Maila Rasmus
Tel: 076- 149 50 05

Pressmeddelande

Söderberg & Partners blir delägare i Personalcyklar

15 september · 2021

Söderberg & Partners har blivit delägare i Personalcyklar, en av Sveriges ledande aktörer inom förmånscyklar för anställda. Affären ger Personalcyklar resurser att skala upp verksamheten snabbare och öppnar upp möjligheter för expansion utanför Sverige.  

Ser stora synergier

Personalcyklar hjälper arbetsgivare att förse sina anställda med förmånscyklar på ett enkelt och tryggt sätt. Det är ekonomiskt fördelaktigt för såväl arbetsgivare som anställda och gynnsamt för både miljön och medarbetarnas hälsa.

Söderberg & Partners erbjuder – utöver rådgivning kring tjänstepension, försäkringar och privatekonomi – även en bred palett av tjänster och verktyg inom personalförmåner och personalhälsa. Båda bolagen ser därför stora potentiella synergier mellan verksamheterna och varandras erbjudanden. 

- Vi är mycket glada att kunna välkomna Söderberg & Partners som delägare i Personalcyklar! Investeringen ett viktigt steg mot Personalcyklars mål att fler ska välja cykeln i stället för bilen, och vi är glada att få fortsätta arbeta mot detta mål tillsammans med ett bolag som själva satsar stort på tjänster och produkter som kan hjälpa företag och individer att hantera de klimat- och hälsoutmaningar vi står inför idag, säger Anders Borste, VD och medgrundare till Personalcyklar.

Söderberg & Partners ser en naturlig plats för Personalcyklars erbjudande i sin verksamhet

- Vi har satsat betydande resurser de senaste åren på att utveckla vårt erbjudande inom personalförmåner och personalhälsa, och vi ser en ser ökande efterfrågan från våra kunder för dessa tjänster. Personalcyklars erbjudande blir ett mycket bra komplement till våra övriga tjänster inom detta område och vi tror att det kommer vara av stort värde för många av Söderberg & Partners kunder, säger Gustaf Rentzhog, vd för Söderberg & Partners.

För mer information, kontakta:

Rasmus Löwenmo Buckhöj, Informationschef, Söderberg & Partners
Maila Rasmus
Tel: 076- 149 50 05

 

Pressmeddelande

Söderberg & Partners rekryterar Jörgen Bengtsson

6 september · 2021

Söderberg & Partners har rekryterat Jörgen Bengtsson till att arbeta med pensionsrådgivning och kapitalförvaltning för bolaget.

Jörgen Bengtsson gick tidigt in som delägare i Max Matthiessens livförsäkringsverksamhet 1990 och var med och lade grunden för deras pensionsrådgivningsverksamhet och skapade deras pensionsplan. Sedan dess har han arbetat inom bolaget som rådgivare och teamledare, varit ansvarig för stora koncernkunder, samt suttit i bolagets styrelse. Nu blir han rådgivare och partner på Söderberg & Partners.

- Vi är väldigt glada och stolta att Jörgen Bengtsson ansluter sig till Söderberg & Partners! Han har mycket värdefulla erfarenheter från sin långa karriär inom branschen som verkligen kommer att gynna våra kunder och vår fortsatta expansion, säger Jacob Thulin, tillväxtansvarig för Söderberg & Partners pensionsrådgivning.

Jörgen Bengtsson ser flytten från Max Matthiessen till Söderberg & Partners som ett spännande nytt kapitel.

- Jag tycker att det ska bli oerhört stimulerande att få bli en del av Söderberg & Partners fortsatta expansion. De har en mycket stark plattform som jag genom min erfarenhet av att utveckla pensionskoncept hoppas kunna bidra till att vässa ytterligare och skapa fantastiska mervärden för kunderna, säger Jörgen Bengtsson.

Jörgen Bengtsson tillträder sin nya roll på Söderberg & Partners den 7 september 2021.

För mer information, kontakta:

Rasmus Löwenmo Buckhöj, Informationschef, Söderberg & Partners

Maila Rasmus

Tel: 076- 149 50 05

Jacob Thulin, Tillväxtansvarig för pensionsrådgivning, Söderberg & Partners

jacob.thulin@soderbergpartners.se

Tel: 072-155 28 78

Kontakta oss