Skip to main content Skip to main navigation

Söderberg & Partners expanderar inom sportförsäkringar

Söderberg & Partners expanderar inom sportförsäkringar

4 februari · 2016

Söderberg & Partners är ett av Sveriges snabbast växande bolag inom finanssektorn. Det är Håkan Nordlund som ansluter och tillträder som VD för Svenska Sportförsäkringar AB, ett bolag inom Söderberg & Partners-gruppen som fokuserar på sport- och evenemangsförsäkring för idrottsförbund, -klubbar och -föreningar samt till dem angränsande verksamheter.

Håkan Nordlund kommer närmast från försäkringsförmedlaren Pensum där han verkat som VD. I Svenska Sportförsäkringar AB hanteras idag en betydande sportportfölj av Jens Jonsson med kollegor på Provins Insurance och Håkan kommer att utifrån denna inleda ett för Söderberg & Partners-gruppen gemensamt initiativ som tar sikte på att utveckla och förbättra förmedlingserbjudandet till svenskt idrott med stöd av den storlek, geografiska täckning och distributionskraft som Söderberg & Partners rymmer.
–    Vi är oerhört glada och stolta att få välkomna Håkan till vår befintliga sportverksamhet där hans tillträde blir startskottet för Söderberg & Partners satsning på sportförsäkringar. Inom Provins har vi under åren etablerat en betydande sportportfölj och under ledning av Håkan ser vi fram emot att fortsätta utveckla sportförsäkringsmarknaden i Sverige, säger Jens Jonsson, VD Provins.

–    Vi ser mycket goda tillväxt- och utvecklingsmöjligheter inom segmentet sportförsäkring. Håkan Nordlund besitter en unik kunskap och marknadskännedom inom gruppförsäkringslösningar anpassade för idrottsverksamheter. Jag är övertygad om att kombinationen av Håkans erfarenhet av affären samt Söderberg & Partners väl utvecklade systemstöd och innovationsförmåga kommer leda till stora framgångar och än bättre försäkringslösningar för idrotts-Sverige, säger Johan Zethreaus, growth manager på Söderberg & Partners.

Ett annat värdefullt tillskott får Söderberg & Partners i form av kapitalrådgivaren Niklas Ekengren som ansluter sig till Söderberg & Partners. Niklas Ekengren kommer närmast från Varbergs Sparbankens Private banking-avdelning. I samband med detta utökar Söderberg & Partners sin närvaro på västkusten genom ett nyöppnat kontor i Varberg från vilket Niklas kommer vara verksam.

 

För mer information, kontakta:
Louise Hagsten, marknadschef, Söderberg & Partners
Louise.Hagsten@soderbergpartners.se
Mobil: 076-149 50 17

Johan Zethraeus, growth manager, Söderberg & Partners
Johan.Zethraeus@soderbergpartners.se
Mobil: 073-917 47 51

Pressmeddelande

Ny strategirapport: ”Dance (While the music still goes on)”

16 september · 2021

Söderberg & Partners presenterar idag årets tredje strategirapport för 2021. Utöver en sammanfattning av aktuell marknadssyn och betyg för regioner, sektorer, räntor och alternativa tillgångar, innehåller rapporten även fokusdelar om Centralbankernas stundande tapering och om IPCC-rapportens tydliga budskap till finansbranschen.

Titeln ”Dance (While The Music Still Goes On)” anspelar på de fortsatt positiva förutsättningar för marknadsutvecklingen som lyfts fram i rapporten, trots den redan generellt goda avkastningen för aktiemarknaden under året.

Betygsförändringar

Övervikten mot aktiemarknaden bibehålls, men allokeringen blir mer defensiv. Bland de globala sektorerna höjs betyget för Hälsovård från gult till ljusgrönt, och betyget för Dagligvaror höjs från rött till orange. Samtidigt sänks betygen för både Sällanköpsvaror och Material från ljusgrönt till gult.

Du kan läsa hela strategirapporten här.       

För mer information, kontakta:

Rasmus Löwenmo Buckhöj, Informationschef, Söderberg & Partners
Maila Rasmus
Tel: 076- 149 50 05

Pressmeddelande

Söderberg & Partners blir delägare i Personalcyklar

15 september · 2021

Söderberg & Partners har blivit delägare i Personalcyklar, en av Sveriges ledande aktörer inom förmånscyklar för anställda. Affären ger Personalcyklar resurser att skala upp verksamheten snabbare och öppnar upp möjligheter för expansion utanför Sverige.  

Ser stora synergier

Personalcyklar hjälper arbetsgivare att förse sina anställda med förmånscyklar på ett enkelt och tryggt sätt. Det är ekonomiskt fördelaktigt för såväl arbetsgivare som anställda och gynnsamt för både miljön och medarbetarnas hälsa.

Söderberg & Partners erbjuder – utöver rådgivning kring tjänstepension, försäkringar och privatekonomi – även en bred palett av tjänster och verktyg inom personalförmåner och personalhälsa. Båda bolagen ser därför stora potentiella synergier mellan verksamheterna och varandras erbjudanden. 

- Vi är mycket glada att kunna välkomna Söderberg & Partners som delägare i Personalcyklar! Investeringen ett viktigt steg mot Personalcyklars mål att fler ska välja cykeln i stället för bilen, och vi är glada att få fortsätta arbeta mot detta mål tillsammans med ett bolag som själva satsar stort på tjänster och produkter som kan hjälpa företag och individer att hantera de klimat- och hälsoutmaningar vi står inför idag, säger Anders Borste, VD och medgrundare till Personalcyklar.

Söderberg & Partners ser en naturlig plats för Personalcyklars erbjudande i sin verksamhet

- Vi har satsat betydande resurser de senaste åren på att utveckla vårt erbjudande inom personalförmåner och personalhälsa, och vi ser en ser ökande efterfrågan från våra kunder för dessa tjänster. Personalcyklars erbjudande blir ett mycket bra komplement till våra övriga tjänster inom detta område och vi tror att det kommer vara av stort värde för många av Söderberg & Partners kunder, säger Gustaf Rentzhog, vd för Söderberg & Partners.

För mer information, kontakta:

Rasmus Löwenmo Buckhöj, Informationschef, Söderberg & Partners
Maila Rasmus
Tel: 076- 149 50 05

 

Pressmeddelande

Söderberg & Partners rekryterar Jörgen Bengtsson

6 september · 2021

Söderberg & Partners har rekryterat Jörgen Bengtsson till att arbeta med pensionsrådgivning och kapitalförvaltning för bolaget.

Jörgen Bengtsson gick tidigt in som delägare i Max Matthiessens livförsäkringsverksamhet 1990 och var med och lade grunden för deras pensionsrådgivningsverksamhet och skapade deras pensionsplan. Sedan dess har han arbetat inom bolaget som rådgivare och teamledare, varit ansvarig för stora koncernkunder, samt suttit i bolagets styrelse. Nu blir han rådgivare och partner på Söderberg & Partners.

- Vi är väldigt glada och stolta att Jörgen Bengtsson ansluter sig till Söderberg & Partners! Han har mycket värdefulla erfarenheter från sin långa karriär inom branschen som verkligen kommer att gynna våra kunder och vår fortsatta expansion, säger Jacob Thulin, tillväxtansvarig för Söderberg & Partners pensionsrådgivning.

Jörgen Bengtsson ser flytten från Max Matthiessen till Söderberg & Partners som ett spännande nytt kapitel.

- Jag tycker att det ska bli oerhört stimulerande att få bli en del av Söderberg & Partners fortsatta expansion. De har en mycket stark plattform som jag genom min erfarenhet av att utveckla pensionskoncept hoppas kunna bidra till att vässa ytterligare och skapa fantastiska mervärden för kunderna, säger Jörgen Bengtsson.

Jörgen Bengtsson tillträder sin nya roll på Söderberg & Partners den 7 september 2021.

För mer information, kontakta:

Rasmus Löwenmo Buckhöj, Informationschef, Söderberg & Partners

Maila Rasmus

Tel: 076- 149 50 05

Jacob Thulin, Tillväxtansvarig för pensionsrådgivning, Söderberg & Partners

jacob.thulin@soderbergpartners.se

Tel: 072-155 28 78

Kontakta oss