Skip to main content Skip to main navigation

Söderberg & Partners Wealth Management prisade för fondanalys

Pressmeddelande

Söderberg & Partners Wealth Management prisade för fondanalys

19 november · 2020

- Utsedda till ”Nordic investment consultancy of the year” i prestigefulla Nordic Fund Selection Awards

Söderberg & Partners Wealth Management har tilldelats utmärkelsen ”Nordic investment consultancy of the year” i årets upplaga av Nordic Fund Selection Awards. Tävlingen arrangeras årligen sedan 2010 av den nordiska branschtidningen Nordic Fund Selection Journal och syftet är att kora de bästa aktörerna inom fondanalys och fondselektering.

Vinnarna utses genom att fondbolag verksamma i Norden får betygsätta de olika analys- och selekteringsbolagen utifrån bland annat kvalitén på bolagens analys- och selekteringsprocess och deras förmåga att väga in hållbarhetsaspekter i denna process.

- Vi är oerhört stolta över att utses till ”Nordic investment consultancy of the year”! Under året har vi genomfört en rad förändringar för att ytterligare stärka vår analys- och förvaltningsorganisation, och denna utmärkelse är verkligen ett intyg på att arbetet gett resultat, säger Magnus Danielsson, ansvarig för fondanalys på Söderberg & Partners Wealth Management.

 

För mer information, kontakta:

Rasmus Löwenmo Buckhöj, Informationschef, Söderberg & Partners
Maila Rasmus
Tel: 076- 149 50 05

Pressmeddelande

Ny rapport: Så hållbara är Sveriges pensionsbolag 2020

27 november · 2020

- Länsförsäkringar klättrar på betygsskalan och AMF tappar i årets analys av pensionsbolagens hållbarhetsarbete

Idag släpper Söderberg & Partners för sjunde året i rad rapporten ”Hållbara Pensionsbolag”, som analyserar pensionsbolagens hållbarhetsarbete. Analysen omfattar 12 av de svenska pensionsbolagen och syftet med rapporten är att hjälpa pensionsspararna kunna välja det mest hållbara alternativet.

Länsförsäkringar klättrar – AMF tappar

I årets resultat har två pensionsbolag fått förändrat hållbarhetsbetyg. I årets betygsättning har AMF fått sänkt hållbarhetsbetyg från gult till rött och Länsförsäkringar Gamla har fått ett höjt betyg från gult till grönt. I övrigt är totalbetygen för de resterande bolagen oförändrade

Fokus på ränteinvesteringar och Covid-19

Årets rapport innehåller fördjupningskapitel om hur hållbarhetsarbetet ser ut i ränteinvesteringar, och hur Covid-19 har påverkat pensionsbolagens hållbarhetsförvaltning.

- Räntor utgör en majoritet av pensionsbolagens portföljer och är således en avgörande del i pensionskapitalets totala hållbarhetsnivå. Resultatet från årets analys visar att graden av hållbarhetsintegrering i förvaltningen beror på vilken typ av räntebärande investering det handlar om. Några pensionsbolag integrerar hållbarhet lika frekvent i företagsobligationer som i aktier då hållbarhetsstrategier kan tillämpas på samma sätt. Hållbarhetsintegrering i statsobligationer är däremot mindre vanligt, säger Lingyi Lu, ansvarig för hållbarhetsanalys på Söderberg & Partners.

Gällande frågan om hur Covid-19 har påverkat pensionsbolagens hållbarhetsstrategier, visade det sig att det inledningsvis fanns en minskning i antalet påverkansdialoger.

- Efter att den mest turbulenta tiden var över upplevde de istället att de fanns mer tid över till möten och att det varit ett större fokus på sociala frågor, såsom hur de har hanterat sina medarbetare. Pensionsbolagens grundinställning till påverkansarbetet är för de flesta oförändrad, medan vissa tycker detta lett till att de fått en mer fördjupad och närmare kontakt med deras innehav vilket lett att de fått ett bättre påverkansarbete som kommer fortlöpa även efter krisen, säger Lingyi Lu.

Läs om årets analys och resultat i rapporten här.

 

För mer information, kontakta:

Rasmus Löwenmo Buckhöj, Informationschef, Söderberg & Partners
Maila Rasmus
Tel: 076- 149 50 05

Pressmeddelande

Söderberg & Partners fortsätter växa i Nederländerna – kan bli störst om 5 år

25 november · 2020

- Har gått från 150 till 750 miljoner SEK i omsättning i Nederländerna de senaste två åren - Kan bli största aktören på marknaden inom 5 år

Söderberg & Partners fortsätter att växa och utveckla sin verksamhet i Nederländerna. Under året har ett flertal bolag anslutit sig till Söderberg & Partners nederländska nätverk, däribland försäkrings- och förmånsrådgivaren Conceptbenefits, försäkringsförmedlaren Kröller Boom, och sakförsäkringsrådgivaren In-Staet. Sammantaget har Söderberg & Partners de senaste två åren gått från 150 miljoner SEK till 750 miljoner SEK i omsättning* i Nederländerna.

- Vi har hittills lyckats väldigt väl med vår etablering och utveckling på den nederländska marknaden. Vi har till exempel varit pionjärer i att utveckla individrådgivningsmarknaden med stöd av de IT verktyg som vi skapat i Sverige. Vårt koncept innehåller även andra delar inom IT, administration, analys och upphandling som gör förmedlarnas erbjudande mot slutkunden starkare och det har gjort att skickliga yrkesmän och entreprenörer väljer att ansluta sig till Söderberg & Partners plattform, säger Gustaf Rentzhog, VD och koncernchef, Söderberg & Partners.

Nyligen genomförde Söderberg & Partners även en investering i CVB, ett nätverk för fristående förmedlarbolag som stöttar medlemsbolagen med tjänster som exempelvis compliance, juridik, och marknadsföring. Ett led i denna investering går ut på att CVB – med stöd av Söderberg & Partners - etablerar ett nytt bolag som ska bistå med investeringsstöd för de medlemsbolag som önskar ta in investeringar utan att ge upp sitt ägande och kontroll i bolaget. Konsolideringen i Nederländerna går allt fortare och detta är ett helt nytt erbjudande till entreprenörer i marknaden.

Kan bli störst om 5 år

Den nederländska försäkringsförmedlingsmarknaden domineras idag av de amerikanska jättarna. Med den takt som Söderberg & Partners växt i Nederländerna de senaste åren är det dock möjligt att bli störst på marknaden inom 5 år.

- Vi ser fortsatt en oerhört stor potential för Söderberg & Partners på den nederländska marknaden och vi har för avsikt att fortsätta växa. Det är fullt möjligt att vi – likt Sverige och Danmark - på sikt blir den största aktören även i Nederländerna, men vårt primära mål är framförallt att bli den aktör med nöjdast kunder, säger Gustaf Rentzhog.

 

* Inkluderar både helägda och delägda innehav.

 

För mer information, kontakta:

Rasmus Löwenmo Buckhöj, Informationschef, Söderberg & Partners
Maila Rasmus
Tel: 076- 149 50 05

Pressmeddelande

Söderberg & Partners har branschens nöjdaste kunder – för nionde året i rad

9 november · 2020

- SKI:s årliga rapport visar dessutom att kundnöjdheten inom försäkringsförmedlarbranschen i stort ökat under det senaste året

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) publicerade idag resultatet av sin årliga undersökning kring kundnöjdhet inom försäkringsbranschen. Undersökningen visar att Söderberg & Partners är den aktör som har mest nöjda kunder inom förmedlarbranschen – för nionde året i rad. I absoluta tal har nöjdheten hos Söderberg & Partners kunder dessutom ökat under det senaste året jämfört med föregående år.

- Vår viktigaste uppgift är att våra kunder ska känna sig nöjda och trygga med de råd och den hjälp de får av oss, och vi vill alltid infria och överträffa våra kunders förväntningar. I en bransch som rör sig mot automatiserade lösningar står vi fast vid att också erbjuda det personliga mötet, allt för att våra kunder ska ha möjlighet att välja den rådgivning som passar bäst för just deras behov. Därför är vi otroligt glada att våra kunder har sagt sitt och är nöjdast i branschen - i år igen! Jag vill rikta ett stort tack till alla våra kunder för förtroendet, vi lovar att ödmjukt och ambitiöst förvalta det vidare, säger Gustaf Rentzhog, VD och koncernchef, Söderberg & Partners.

Kundnöjdheten ökar inom försäkringsförmedlarbranschen i stort.

Även försäkringsförmedlarbranschens totala kundnöjdhetsbetyg ökar jämfört med föregående år. En ökning som sannolikt delvis beror på situationen kring Covid-19 och branschens position att kunna hjälpa kunderna hantera deras oro kring ekonomin och framtiden. En annan faktor som kan bidra till ökningen är att relationen mellan hållbarhet och kundnöjdhet är särskilt stark i just denna bransch.

- När vi tittar på hur Covid-19 påverkat kundupplevelsen inom denna bransch ser vi bland annat att proaktivitet och information från företagen till kunderna haft en stor inverkan på nöjdheten i stort. Vi ser också i alla våra studier – oavsett bransch - att kundernas krav på hållbarhet ökar, men här är det extra tydligt att en fråga som ”bidrar till utveckling av ett bättre samhälle” starkt påverkar hur nöjda kunderna är, säger Johan Parmler, vd Svenskt Kvalitetsindex.

 

För mer information, kontakta:

Rasmus Löwenmo Buckhöj, Informationschef, Söderberg & Partners
Maila Rasmus
Tel: 076- 149 50 05

Kontakta oss