Skip to main content Skip to main navigation
MARS 2020

Månadsutblick

Corona har satt skräck i marknaderna. Det kan ge köpläge i amerikanska aktier framöver, där vi har fortsatt övervikt.

För den som räds börsen tror vi guld är ett bra alternativ.

Marknadskommentar

Corona utlöste kraftiga fall

Länge ignorerade marknaden virusspridningen och handlade upp börsen till nya toppnivåer. Men förra veckan kom verkligheten ikapp. För den långsiktige kan oron dock ge bra köplägen framöver. 

Fram till nyligen tycktes inget kunna dämpa köpsuget på börsen; inte konjunkturell avmattning, inte nedskruvade vinstprognoser, inte höga värderingar och inte heller företagsledningars kommentarer om inbromsning till följd av coronavirusets utbredning.

Som alltid när värderingen på börsen skenar ökar känsligheten för negativa nyheter och därmed också risken för en rekyl. Därför var en rekyl inte helt oväntad men magnituden och bredden i nedgången har nog överraskat många.

Förhoppningar om snabb återhämtning verkar grusas
Börsen har fram till för några dagar sedan förbisett samtliga risker. Att döma av tidigare marknadsreaktioner har investerare tolkat negativa coronakopplade vinsteffekter som tillfälliga och att bolagens svagheter skulle vändas med en stark återhämtning i efterföljande kvartal.
I takt med att allt fler bolag vinstvarnat under den senaste veckan samtidigt som antalet nya smittade nu är fler utanför Kina ökade oron snabbt och allt fler ställer sig tveksamma till att den förlorade efterfrågan snabbt kan återhämtas.


Befinner oss sent i rådande konjunkturcykel

De långtgående ekonomiska konsekvenserna av virusets utbredning är naturligtvis svåra att överblicka. Men tydligt är att många av världens ledande beslutsfattare är beredda att göra allt i sin makt för att bromsa spridningen, rädda tillväxten och säkra den finansiella stabiliteten.
Tar vi ett steg tillbaka och betraktar den större bilden kan vi konstatera att mycket tyder på att konjunkturen dämpas och att vi befinner oss sent i rådande konjunkturcykel, även om de makroekonomiska indikatorerna på senare tid snarare om något pekar på viss återhämtning (virusutbrottet inkluderat).

 

imagedqef8.png


Räntorna ser ut att förbli låga under lång tid framöver och centralbankerna fortsätter att stå redo att komplettera med stimulanser av andra slag. Så även om vi i det korta perspektivet kommer se en tillväxtmässig påverkan av coronasmittan, har den underliggande bilden inte förändrats nämnvärt.

Bättre köpläge kan uppenbara sig

Därför talar mycket idag för att nedgången på marknaden kan blir av mer tillfällig karaktär men givetvis kommer det att vara volatilt på marknaderna till dess att omvärlden kan överblicka den verkliga vidden av virusspridningen.

Det är i dagsläget svårt att hävda att vi har en "rea" på börsen efter börsfallen eftersom värderingen fortfarande ligger över sitt historiskt snitt. I förlängningen kan det däremot uppenbara sig bättre köp lägen när värderingsbilden blivit mer rimlig och marknadsturbulensen lagt sig. 

 

Marcus Tengvall

Investeringsstrateg

Portföljförvaltning - Strategi

USA - Smakar det så kostar det

Länge ignorerade marknaden virusspridningen och handlade upp börsen till nya toppnivåer. Men förra veckan kom verkligheten ikapp. För den långsiktige kan oron dock ge bra köplägen framöver. 

Fram till nyligen tycktes inget kunna dämpa köpsuget på börsen; inte konjunkturell avmattning, inte nedskruvade vinstprognoser, inte höga värderingar och inte heller företagsledningars kommentarer om inbromsning till följd av coronavirusets utbredning.

Som alltid när värderingen på börsen skenar ökar känsligheten för negativa nyheter och därmed också risken för en rekyl. Därför var en rekyl inte helt oväntad men magnituden och bredden i nedgången har nog överraskat många.

Förhoppningar om snabb återhämtning verkar grusas
Börsen har fram till för några dagar sedan förbisett samtliga risker. Att döma av tidigare marknadsreaktioner har investerare tolkat negativa coronakopplade vinsteffekter som tillfälliga och att bolagens svagheter skulle vändas med en stark återhämtning i efterföljande kvartal.
I takt med att allt fler bolag vinstvarnat under den senaste veckan samtidigt som antalet nya smittade nu är fler utanför Kina ökade oron snabbt och allt fler ställer sig tveksamma till att den förlorade efterfrågan snabbt kan återhämtas.


Befinner oss sent i rådande konjunkturcykel

De långtgående ekonomiska konsekvenserna av virusets utbredning är naturligtvis svåra att överblicka. Men tydligt är att många av världens ledande beslutsfattare är beredda att göra allt i sin makt för att bromsa spridningen, rädda tillväxten och säkra den finansiella stabiliteten.
Tar vi ett steg tillbaka och betraktar den större bilden kan vi konstatera att mycket tyder på att konjunkturen dämpas och att vi befinner oss sent i rådande konjunkturcykel, även om de makroekonomiska indikatorerna på senare tid snarare om något pekar på viss återhämtning (virusutbrottet inkluderat).

 

imageucj8gr.png


Räntorna ser ut att förbli låga under lång tid framöver och centralbankerna fortsätter att stå redo att komplettera med stimulanser av andra slag. Så även om vi i det korta perspektivet kommer se en tillväxtmässig påverkan av coronasmittan, har den underliggande bilden inte förändrats nämnvärt.

Bättre köpläge kan uppenbara sig

Därför talar mycket idag för att nedgången på marknaden kan blir av mer tillfällig karaktär men givetvis kommer det att vara volatilt på marknaderna till dess att omvärlden kan överblicka den verkliga vidden av virusspridningen.

Det är i dagsläget svårt att hävda att vi har en "rea" på börsen efter börsfallen eftersom värderingen fortfarande ligger över sitt historiskt snitt. I förlängningen kan det däremot uppenbara sig bättre köp lägen när värderingsbilden blivit mer rimlig och marknadsturbulensen lagt sig. 

Linda Lyth

Investeringsstrateg

Investeringsrådgivning - Tema

Guldet har mer att ge

Länge ignorerade marknaden virusspridningen och handlade upp börsen till nya toppnivåer. Men förra veckan kom verkligheten ikapp. För den långsiktige kan oron dock ge bra köplägen framöver. 

Fram till nyligen tycktes inget kunna dämpa köpsuget på börsen; inte konjunkturell avmattning, inte nedskruvade vinstprognoser, inte höga värderingar och inte heller företagsledningars kommentarer om inbromsning till följd av coronavirusets utbredning.

Som alltid när värderingen på börsen skenar ökar känsligheten för negativa nyheter och därmed också risken för en rekyl. Därför var en rekyl inte helt oväntad men magnituden och bredden i nedgången har nog överraskat många.

Förhoppningar om snabb återhämtning verkar grusas
Börsen har fram till för några dagar sedan förbisett samtliga risker. Att döma av tidigare marknadsreaktioner har investerare tolkat negativa coronakopplade vinsteffekter som tillfälliga och att bolagens svagheter skulle vändas med en stark återhämtning i efterföljande kvartal.
I takt med att allt fler bolag vinstvarnat under den senaste veckan samtidigt som antalet nya smittade nu är fler utanför Kina ökade oron snabbt och allt fler ställer sig tveksamma till att den förlorade efterfrågan snabbt kan återhämtas.


Befinner oss sent i rådande konjunkturcykel

De långtgående ekonomiska konsekvenserna av virusets utbredning är naturligtvis svåra att överblicka. Men tydligt är att många av världens ledande beslutsfattare är beredda att göra allt i sin makt för att bromsa spridningen, rädda tillväxten och säkra den finansiella stabiliteten.
Tar vi ett steg tillbaka och betraktar den större bilden kan vi konstatera att mycket tyder på att konjunkturen dämpas och att vi befinner oss sent i rådande konjunkturcykel, även om de makroekonomiska indikatorerna på senare tid snarare om något pekar på viss återhämtning (virusutbrottet inkluderat).

 

imagenn7v9.png


Räntorna ser ut att förbli låga under lång tid framöver och centralbankerna fortsätter att stå redo att komplettera med stimulanser av andra slag. Så även om vi i det korta perspektivet kommer se en tillväxtmässig påverkan av coronasmittan, har den underliggande bilden inte förändrats nämnvärt.

Bättre köpläge kan uppenbara sig

Därför talar mycket idag för att nedgången på marknaden kan blir av mer tillfällig karaktär men givetvis kommer det att vara volatilt på marknaderna till dess att omvärlden kan överblicka den verkliga vidden av virusspridningen.

Det är i dagsläget svårt att hävda att vi har en "rea" på börsen efter börsfallen eftersom värderingen fortfarande ligger över sitt historiskt snitt. I förlängningen kan det däremot uppenbara sig bättre köp lägen när värderingsbilden blivit mer rimlig och marknadsturbulensen lagt sig. 

Dick Ingvarsson

Investeringsstrateg

Kontakta oss