Skip to main content Skip to main navigation
11 - 15 februari 2019

Veckoanalys

Svagare statistik från den tyska industrin tillsammans med nedreviderade tillväxtutsikter från EU-kommissionen tyder på svagare svensk tillväxttakt under kommande kvartal. När Tyskland nyser drabbas Sverige av förkylning.

Kontakta oss