Skip to main content Skip to main navigation
13 - 17 augusti 2018

Veckoanalys

De globala aktierna har under sommaren stärkts, drivet bland annat av en god utveckling i börsbolagens kvartalsrapporter. Samtidigt noterar vi en stor divergens mellan de olika marknaderna och nya orosmoln har uppstått i form av torkan, svag europeisk makrostatistik och inte minst kraftigt fallande tillväxtmarknadsvalutor med den turkiska liran i spetsen. Är sannolikheten stor att oron fortsätter under hösten?

Kontakta oss