Skip to main content Skip to main navigation
15-19 januari

Veckoanalys

Utvecklingen i den handelsviktade amerikanska dollarn, mätt som den procentuella utvecklingen i DXY US Dollar Currency Index, har fallit med 1,3 procent sedan årsskiftet. Bara under föregående vecka föll indexet med 1,1 procent efter att Kina flaggat för att de ska minska eller helt upphöra att köpa amerikanska statspapper.

Kontakta oss