Skip to main content Skip to main navigation
17 - 21 december 2018

Veckoanalys

Riksbankens första räntehöjning smyger allt närmare, men en svagare inflation i november, en konjunkturell avmattning och den senaste tidens börsfall talar för en senareläggning. Som investerare kommer en december- eller en februarihöjning dock vara av mindre betydelse då den globala trenden går mot penningpolitisk åtstramning.

Kontakta oss