Skip to main content Skip to main navigation
19-23 februari 2018

Veckoanalys

En svagare amerikansk dollar, vilket blivit alltmer påtagligt under de senaste månaderna, sägs gynna världsekonomin. Dels då de flesta råvaror är nominerade i dollar men också för att många tillväxtländer lånar i amerikansk dollar på grund av bristande förtroende för det egna landets penningpolitik

Kontakta oss