Skip to main content Skip to main navigation
22-26 januari 2018

Veckoanalys

I vår senaste strategirapport varnade vi för vad som skulle kunna ske ifall senaten inte röstade igenom det kortfristiga budgetförslaget som kongressens representanthus röstade om i torsdags i förra veckan. Trots republikanernas majoritet i kongressen kom republikaner och demokrater inte överens, vilket visar på den ökade polariseringen i kongressens två kamrar. 

Kontakta oss