Skip to main content Skip to main navigation
22 - 26 oktober 2018

Veckoanalys

Under föregående vecka fortsatte trenden av en mer slagig börsutveckling och skillnaderna mellan kursutvecklingen i enskilda aktier var stora. Reaktionerna på de kvartalsrapporter som presenterades var i många fall som väntat kraftiga och tillväxtmarknader fortsatte att underprestera utvecklade marknader.

Kontakta oss