Skip to main content Skip to main navigation
26-29 mars 2018

Veckoanalys

Donald Trumps föreslagna tullar väntas påverka hela den teknologiska värdekedjan negativt. Däremot beräknas riskerna begränsas till enskilda bolag istället för hela marknader och så länge underliggande fundament inte förändras kommer nedåtriskerna förbli tämligen begränsade.

Kontakta oss