Skip to main content Skip to main navigation
4 - 8 februari 2019

Veckoanalys

Statsapparatens tillfälliga öppnande och Federal Reserves avvaktande ställningstagande inför framtida räntehöjningar gav bränsle åt börsen under förra veckan. Men det är inte oproblematiskt då arbetsmarknaden fortsätter stärkas med stigande lönekurva och uppenbara kapacitetsbrister i den amerikanska ekonomin.

Kontakta oss