Skip to main content Skip to main navigation
4 - 8 mars 2019

Veckoanalys

Blandad utveckling syntes på världens börser under föregående vecka och störst var skillnaderna mellan tillväxtmarknader, där Kina steg kraftigt medan Brasilien föll. Makroekonomiskt syns fortsatt tecken på avmattning och den geopolitiska osäkerheten har trappats upp, men handelskonflikten tycks vara nära en lösning

Kontakta oss