Skip to main content Skip to main navigation
5-9 februari 2018

Veckoanalys

Vid utgången av 2016, då större delen av debatten kretsade kring den så kallade ”reflation trade”, låg den amerikanska 10-åriga statsobligationsräntan på 2,44 procent. Den amerikanska kärninflationen, mätt som kärn-PCE, har därefter varit en stor besvikelse under stora delar av 2017 vilket i sin tur lett till...

Kontakta oss