Skip to main content Skip to main navigation

Barn till Ensamma Mammor

Idag lever ca 145 000 barn i Sverige i en familj där man inte klarar av de nödvändigaste levnadskostnaderna. Med fattigdom kommer utsatthet. Den svåra ekonomiska situationen påverkar barnen och mödrarnas levnadsvillkor inom många områden, t.ex. utbildning, hälsa, fritid, kultur och kompetens. I klarspråk innebär det att stress, psykisk ohälsa, förtvivlan, trötthet och överlevnadskamp präglar familjernas vardag.

Utöver dessa förhållanden tillkommer det sociala utanförskapet som fattigdom innebär. Barnen blir experter på att dölja sin livssituation både i skolan och bland kamrater eftersom de skäms över sin situation. Barnen önskar att de kunde göra allt det som deras vänner kan göra.

Barn till Ensamma Mammor vill skapa en långsiktig samhällsförändring, genom att skapa hopp och stärka individen tidigt genom verksamhetens träffar och aktiviteter. Barnen erbjuds en möjlighet att delta, få ett andrum i vardagen och rätten till lek och skratt. Organisationen försöker fylla deras helger och lov med glädjefyllda upplevelser. Vidare stöttas mammorna genom kunskapshöjande insatser för att bidra till att även hemmamiljön för barnen förbättras. Barn till Ensamma Mammor är en del av Fryshuset. Läs mer om organisationen på Barn till Ensamma Mammors hemsida

Söderberg & Partners stöttar Barn till Ensamma Mammor på olika sätt. Vår favoritaktivitet är ett stort julkalas som hålls i december. Syftet med dagen är att ge barnen en mysig och rolig dag fylld med aktiviteter som de sent kommer att glömma. På plats har vi en blandning av vår egen personal och personal från Barn till Ensamma Mammor.

Kontakta oss