Skip to main content Skip to main navigation

Barncancerfonden

Varje dag drabbas ett barn av cancer. Men det finns hopp. Fler barn än någonsin överlever idag sin cancer. Barncancerfonden strävar efter att utrota barncancer och se till att drabbade barn och familjer får den vård och det stöd de behöver.

Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige. Tack vare forskningens framsteg är det nu 85 % av alla barn som överlever sin cancerdiagnos. Trots det är barncancer den vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1 och 14 år i Sverige. Därför måste kampen mot barncancer fortsätta.

Forskning, Information och Råd & Stöd är Barncancerfondens tre viktiga ändamål. Verksamheten finansieras av generösa gåvor från privatpersoner och företag. Söderberg & Partners är stolta över att bidra genom att vara Barnsupporter Företag. Läs mer på Barncancerfondens hemsida

Kontakta oss