Skip to main content Skip to main navigation

Global utmaning

Global Utmaning är en fristående och oberoende tankesmedja som verkar för långsiktiga lösningar på de globala utmaningarna inom hållbarhetsområdet. Tankesmedjan skapar plattformar för samverkan mellan forskning, näringsliv, politik och civilsamhälle.

Söderberg och Partner är en strategisk partner till Global Utmanings största projekt hittills, Klimatagendan, som är en oberoende samverkansplattform och accelerator för klimatomställningen. Initiativet samlar nyckelaktörer inom näringsliv, politik och samhälle bakom en kraftfull och rättvis omställning i linje med Sveriges mål om nettonollutsläpp 2045.

Söderberg och Partners kommer under två år att stötta projektets kommunikations- och opinionsbildning. Vi kommer även att medverka i projektets arbete med finansmarknadslösningar och vara rådgivande experter under hela projektet.

Läs mer om Global Utmaning här

Kontakta oss