Skip to main content Skip to main navigation

Happy Child Foundation

Happy Child stöttar barnhemmet i Muang Mai i deras strävan att ge barnen där en trygg uppväxt med kärleksfull personal, tillgång till hälsosam mat, möjlighet till utbildning och tillgång till sjukvård när de blir sjuka.

Barnhemmet ligger på ön Phuket i Thailand och drivs av Susanne Janson, Hans Forssell och Khun Wow, tillsammans med övrig personal. Det första mötet och början på samarbetet skedde då Susanne och Hans letade efter sin familj efter Tsunamin. Susanne och Hans fick dessvärre återvända till Sverige utan någon av sina familjemedlemmar, men mitt i tragedin tändes en ny strimma av hopp och framtid. Susanne och Hans fick höra talas om det nystartade barnhemmet och såg direkt en möjlighet att hjälpa till och göra skillnad på plats. Susanne och Hans kontaktade barnhemmet och i början av mars 2005 återvände de till Thailand för att stanna där. Det blev starten på det som idag är stiftelsen Happy Child som arbetar för att stödja Barnhem Muang Mai. Susanne och Hans är idag ansvariga för den dagliga driften och kontakten med omvärlden.

Idag är Barnhem Muang Mai ett barn- och familjehem med kapacitet för ca 35 barn. Barnhemmet drivs oavkortat av donationer från privatpersoner och företag, vilket innebär att allt stöd och alla bidrag betyder oerhört mycket för barnhemmets fortsatta verksamhet. Barnhemmets viktigaste uppgift är att lära barnen att hjälpa sig själva. Detta är en förutsättning för att de ska lämna barnhemmet som starka självständiga individer, redo att möta världen. Det allra bästa sättet att hjälpa sig själv till en bättre framtid är genom en bra utbildning. På Barnhem Muang Mai läggs därför stort fokus på studier och läxor, förutom det självklara att ge alla barn kärlek, kärlek och åter kärlek.

Alla som arbetar med Happy Child Foundation gör det helt ideellt vilket gör att de endast har administrativa kostnader på ca 3% och att resten av donerade medel går direkt till barnen på barnhemmet.

Du kan läsa mer om barnhemmet på Happy Childs hemsida

Kontakta oss