Skip to main content Skip to main navigation

Rädda Barnen

Rädda Barnen är en global barnrättsorganisation som kämpar för barns rätt att överleva, utvecklas och växa upp i trygghet. De är politiskt och religiöst obundna och har FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, som grund i allt sitt arbete.

Söderberg & Partners har under flera år haft ett samarbete med Rädda Barnen där vi bland annat donerat drygt 5 miljoner kronor till deras arbete i flyktingläger runt om i Syrien. Just nu stöttar vi deras arbete för ungdomar med psykisk ohälsa. Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling, möter barn och ungdomar som har varit med om svåra händelser och som inte fått sina behov av stöd och behandling tillgodosedda. Centrum erbjuder psykologisk behandling till barn och ungdomar, samt telefonrådgivning till allmänheten och konsultation till andra professionella som möter barn i sitt arbete. Utöver detta projekt har vi även ett löpande samarbete med Rädda Barnen kring vår fond ’Aktiv Påverkan’ och dess arbete för att motverka barnarbete. Du kan läsa mer om detta i rapporten ”Vem arbetar för dina pengar?

Läs mer på Rädda Barnens hemsida.

Kontakta oss