Skip to main content Skip to main navigation

Våra Barns Klimat

Våra Barns Klimat är en klimatorganisation som samlar föräldrar – och alla som bryr sig om barn – för att påverka klimatpolitiken genom att lyfta fram barnens perspektiv. Visionen är ett samhälle där alla barn garanteras ett gott liv på en välmående planet.

Våra Barns Klimat (tidigare Föräldravrålet) påverkar politiken genom att bli många. Genom att visa på ett starkt opinionstryck för en vassare klimatpolitik ger de politikerna mod och beslutsamhet i frågan. Våra Barns Klimat vill att alla partier ska ge klimatomställningen högsta prioritet, göra det lätt för privatpersoner att leva klimatvänligt och göra Sverige till ett föregångsland inom klimatområdet.

Söderberg & Partners har donerat pengar till Våra Barns Klimat så att de kan fortsätta sitt arbete för ett bättre klimat för våra barn. Gåvan kommer att användas till att stötta deras arbete för att se till att Sveriges klimatpolitik är i linje med vad vetenskapen kräver, samt till att engagera fler föräldrar i klimatomställningen.

Läs mer på Våra Barns Klimat på deras webbsida.

 

Kontakta oss