Skip to main content Skip to main navigation

Våra barns klimat

Våra barns klimat är en klimatorganisation som samlar föräldrar och andra vuxna för att påverka klimatpolitiken genom att lyfta fram barnens perspektiv. Deras vision är ett samhälle där alla barn garanteras ett gott liv på en välmående planet.

Våra barns klimat vill att alla partier ska ge klimatomställningen högsta prioritet, göra det lätt för privatpersoner att leva klimatvänligt och göra Sverige till ett föregångsland inom klimatområdet. Genom att skriva på deras upprop för en politik i linje med klimatmålen skapas ett väljartryck som ger politikerna mod och beslutsamhet i frågan.

Våra barns klimat finansieras av bidrag från privatpersoner, projektstöd och genom en donation från oss på Söderberg & Partners. Genom vårt bidrag kan de fortsätta sitt arbete för ett bättre klimat för våra barn. Gåvan kommer att användas till att stötta deras arbete för att se till att Sveriges klimatpolitik är i linje med vad vetenskapen kräver, samt till att engagera fler föräldrar i klimatomställningen.

Läs mer på Våra barns klimat på deras webbsida.

 

 

Kontakta oss