Skip to main content Skip to main navigation

We & Sports

We & Sports jobbar med preventiva, stöttande och behandlande insatser inom mental hälsa för barn och ungdomar mellan 6 och 25 år. Med hjälp av olika metoder stärker de barn och ungdomars mentala hälsa och rustar dem för livets med- och motgångar. De preventiva metoderna bygger på global och nationell forskning samt beprövad erfarenhet.

Under tre år har We & Sports utbildat drygt 7 000 barn, ungdomar, föräldrar, tränare och ledare inom idrotten, med ett gott resultat. Föräldrar, tränare och ledare över hela landet har fått viktig kunskap som kan användas för att stötta barn och ungdomar. Söderberg & Partners ser preventiva insatser som ett viktigt led i att skapa en tryggare och mer hållbar framtid för våra barn och ungdomar.  Vi är därför med och stöttar We & Sports genom att donera pengar till deras viktiga verksamhet.

Läs mer om We & Sports på deras hemsida.

Kontakta oss