Skip to main content Skip to main navigation

Första Magasinsgatan 5

803 10
Gävle


Kontaktpersoner

Alexander Eliasson

Rådgivare Sak


+46 70 3326260
+46 26 143030

Björn Tullbrink

Rådgivare Liv


+46 70 4562311
+46 26 143030

Fredrik Ståhlberg

Rådgivare Sak


+46 701 09 69 00
+46 26 61 51 00

Martina Sundell

Rådgivare Förmögenhetsrådgivning


+46 703232351
+46 26 423 28 22

MB

Mats Blomkvist

Rådgivare Liv


+46 70 7349765

Mikael Strandberg

Rådgivare Liv


+46 705 60 05 99

Niklas Svartling

Rådgivare Förmögenhetsrådgivning


+46 73 158 39 33
+46 26 423 28 21

Olof Nordström

Rådgivare Liv


+46 706 14 24 30


Kontakta oss