Skip to main content Skip to main navigation

Larmgatan 1

392 32
Kalmar


Kontaktpersoner

JL

Joakim Larsson

Rådgivare Liv

joakim.larsson@soderbergpartners.se

Marie Varga

Rådgivare Kapitalrådgivning

marie.varga@soderbergpartners.se
+46 70 681 84 98
+46 480 36 37 53

Mikael Alexander

Rådgivare Kapitalrådgivning & Försäkring

mikael.alexander@soderbergpartners.se
+46 701 09 43 81
+46 480 36 37 51

Per Oscarsson

Rådgivare Kapitalrådgivning

per.oscarsson@soderbergpartners.se
+46 734 23 48 60
+46 480 36 37 50

PL

Peter Lindgren

Rådgivare Förmögenhetsrådgivning & Liv

peter.lindgren@soderbergpartners.se


Kontakta oss