Skip to main content Skip to main navigation

Campus Gräsvik 2

371 75
Karlskrona


Kontaktpersoner

Marie Varga

Rådgivare Förmögenhetsrådgivning

marie.varga@soderbergpartners.se
+46 70 681 84 98
+46 480 36 37 53

Per Oscarsson

Rådgivare Förmögenhetsrådgivning

per.oscarsson@soderbergpartners.se
+46 734 23 48 60
+46 480 36 37 50

Kontakta oss