Skip to main content Skip to main navigation

Thulegatan 11

852 32
Sundsvall


Kontaktpersoner

AC

AJ

Björn Berg

Rådgivare Förmögenhetsrådgivning

bjorn.berg@soderbergpartners.se
+46 700905497
+46 60144041

HW

JL

JNE

Joakim N Eriksson

Rådgivare Sak

joakim.n.eriksson@soderbergpartners.se
+46 725 50 98 78

LRE

Lars R Engström

Rådgivare Sak

lars.r.engstrom@soderbergpartners.se
+46 705 97 98 99

PN

Per Nordling

Rådgivare Förmögenhetsrådgivning

per.nordling@soderbergpartners.se
+46 70 7399065
+46 60144042

Peter Hällström

Rådgivare Sak

peter.hallstrom@soderbergpartners.se
+46 72 855 53 95

SE

Sofia Engström

Rådgivare Sak

sofia.engstrom@soderbergpartners.se
+46 703 50 01 83

WP


Kontakta oss