Skip to main content Skip to main navigation

Verksamhet i Europa


Europa

Sedan slutet av 2014 bedriver vi verksamhet i Danmark, Norge och Finland. I alla tre länder har vi både sak- och livförmedling och representeras av mer än 150 medarbetare. I slutet av 2016 expanderade vi även utanför norden och in i Holland. Du kan läsa mer om Söderberg & Partners verksamhet i respektive land på deras egna sidor som vi länkar till nedan.

Danmark

I Danmark har vi en omfattande verksamhet för sak och livförmedling och rådgivning. Gå till den danska hemsidan här.

Norge

I Norge har Söderberg & Partners verksamhet för sak och livförmedling. Här hittar du den norska hemsidan.

Finland

I Finland finns vi representerade genom flertalet varumärken: 

Nederländerna

I Nederländerna representeras Söderberg & Partners av Floreijn.

 

Kontakta oss