Skip to main content Skip to main navigation

Söderberg & Partners Asset Management S.A.

Om Söderberg & Partners Asset Management

Söderberg & Partners Asset Management S.A. är ett fondbolag i Luxemburg som har tillstånd att förvalta UCITS-fonder. Fondbolaget står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), vilken är den myndighet i Luxemburg som övervakar företagen på finansmarknaden.

För information och dokumentation om fonderna samt fondbolaget, besök bolagets hemsida. Där hittar du bland annat basfaktablad, riktlinjer och årsredovisning. Basfaktabladen finns på både engelska och svenska.

www.soderbergpartners.lu

Kontakta oss