Integritets­policy Wealth Services

Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig:

Söderberg & Partners Wealth Services AB (556907-5582)

Söderberg & Partners (att: Dataskyddsombudet)
Box 7785
103 96 Stockholm

08-451 50 00
info@soderbergpartners.se

Kategorier av personuppgifter

Anställningsinformation – Uppgifter relaterade till din anställning, t.ex. position, vilken arbetsgivare och anställningsform.

Bolagsengagemang – Uppgifter om dina engagemang i bolag, t.ex. styrelseuppdrag, aktieägande i bolag och vilken grad av engagemang du har i bolaget (d.v.s. passivt eller aktivt engagemang). 

Cookies – En liten textfil med information om dina inställningar och preferenser som sparas i din webbläsare när du besöker webbplatsen.  

Familjeförhållanden – Uppgifter om dina familjeförhållanden, t.ex. om din äktenskapsstatus, partner, antal barn och andra närstående personer.

Finansiell information – Uppgifter om din finansiella status, t.ex. uppgifter om din inkomst, eventuella skulder eller tillgångar. Uppgifterna kan även omfatta kontouppgifter, depåuppgifter och fastighetsinformation.

Försäkringsinformation – Uppgifter om dina försäkringar, t.ex. tjänstepension, övriga personförsäkringar, eller eventuell livförsäkring.  

Identitetsuppgifter – Uppgifter som används för att identifiera dig, t.ex. ditt namn och ditt födelsedatum.

Kontaktuppgifter – Uppgifter som används för att kontakta dig, t.ex. din e-postadress och ditt telefonnummer.

Personnummer – Uppgifter såsom personnummer och samordningsnummer (om tillämpligt) som används för att säkert identifiera dig. I vissa fall använder vi nationellt ID-nummer och passnummer, när det är nödvändigt.

Skatterelaterade uppgifter – Uppgifter relaterade till din skatt, t.ex. om skattskyldighet efter beräkning. I vissa fall behandlar vi även religionstillhörighet (d.v.s. om du är medlem i Svenska Kyrkan) om det krävs för att beräkna din slutliga skatt.  

Vår behandling av personuppgifter

Vår behandling av personuppgifter beror på vilken relation du har till oss. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter genom att trycka på respektive rubrik nedan.

Dina rättigheter

Vilka rättigheter har jag och hur använder jag dem?

Om vi behandlar personuppgifter om dig har du ett antal rättigheter enligt GDPR som du kan använda dig av. Är du osäker på om vi behandlar uppgifter om dig har du även rätt att få information om vi gör det eller inte. Se listan nedan där vi redogör mer utförligt för dina rättigheter samt hur du ska gå tillväga för att använda dig av dem.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Söderberg & Partners bedriver ett mycket ambitiöst informationssäkerhetsarbete. Detta innebär bland annat att vi har starka tekniska lösningar som skyddar all vår information, till exempel brandväggar och intrångsskydd. Dessutom arbetar vi med behörighetsstyrning vilket innebär att personuppgifter inte är åtkomliga för fler av våra medarbetare än vad som är nödvändigt för att varje medarbetare ska kunna utföra sitt arbete. Slutligen ställer vi minst lika höga säkerhetskrav på de leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning.

Frågor & klagomål

Om du har frågor eller funderingar avseende vår personuppgiftshantering som inte kan besvaras av denna sida är du välkommen att kontakta din rådgivare, vår växel (08-451 50 00), eller maila info@soderbergpartners.se.

Du kan även nå oss på: dataskyddsombudet@soderbergpartners.se.

Om du tycker att vi behandlar uppgifter om dig på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen kan du i första hand vända dig till oss genom någon av våra kommunikationskanaler ovan. Om du anser att vi bryter mot integritetslagstiftningen kan du vända sig till den svenska tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och framföra klagomål. Kontaktuppgifterna är följande:

Webbplats: https://www.imy.se/
Telefon: 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se
Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm