Analys: Det ser ljusare ut för livbolagen

12 jan. 2017
I en ny analys från Söderberg & Partners över livbolagens finansiella styrka ser det ljusare ut för livbolagen. Samtidigt konstateras att flera bolag är försiktiga med att betala ut återbäring till kunderna. För de livbolag som tillämpar återbäringsränta ligger nu alla bolag utom Skandia under den historiska genomsnittsavkastningen.

–    Livbolagens finansiella styrka bedöms överlag fortfarande vara god och därför klarar de flesta livbolagen av att fortsatt ta risk i sina portföljer utan att riskera att bli insolventa. Att räntorna nu verkar vända uppåt är bra för de flesta livbolagen. De är generellt känsligare för förändringar på skuldsidan, vilket leder till att räntehöjningar ökar solvensgraden, säger Kajsa Brundin, ansvarig för analyserna.

Förändringen i de finansiella betygen sedan förra kvartalets rapport är att KPA sänks från grönt till gult totalbetyg.

–    Skandia har också höjt sin återbäringsränta sedan förra analysen. Från och med 1 januari 2017 är återbäringsräntan 7 procent istället för 5 procent. Skandia lyfte i pressmeddelandet de alternativa investeringarna och aktietillgångarna som bidragande orsaker till den positiva utvecklingen, säger David Hjelmberg, ansvarig för livbolagsanalysen.

Om analysen
Varje kvartal analyserar Söderberg & Partners livbolag på den svenska marknaden utifrån villkor för ett nysparande. I analysen utvärderas livbolagens framtida återbäringsförmåga genom att simulera bolagens balansräkningar med hjälp av parametrar såsom solvens, in- och utbetalningar, konsolidering och tillgångsallokering. I betygsättningen vägs även de senaste årens avkastning och återbäring in, vilket premierar försäkringsbolag som presterat goda förvaltningsresultat.

 

För mer information
Rasmus Löwenmo Buckhöj, informationschef Söderberg & Partners
Rasmus.LowenmoBuckhoj@soderbergpartners.se
076-1495005

 

Snabba fakta om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande fristående rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter med en av Nordens största fristående analysavdelningar. Företaget har en mängd olika verksamheter inom fyra affärsområden:
Insurance Consulting
Securities & Asset Management
Financial Technology
Payroll & Benefits

 

Kundlöfte och värderingar

Söderberg & Partners målsättning är att leverera de bästa lösningarna och de mest kompetenta råden genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Vår företagsfilosofi bygger på tre viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig rådgivning. Vi hittar det bästa på marknaden, anpassar valen åt varje kund och levererar lösningen till en för kunden minimal arbetsinsats. Vi vet att underbyggda råd gör skillnad.

Förutom en tydlig strategi och mål, är det entreprenöriella drivet i bolaget en viktig faktor. Det är vår orädda inställning och ansvaret mot kunden som skapat den kultur vi har idag. På Söderberg & Partners är vi Modiga, Ansvarsfulla, Hjälpsamma och Drivna.